A lovagok kötelezettségei

Minden lovag-jelölt (posztuláns) számára eloírás a gyakorló keresztény hitvallás és tiszta tudattal, ép elmével vállalja a tisztességes életvitelt, valamint szabad elhatározásából a Rend törvényeinek és rendelkezéseinek a teljes mértéku megtartását. Minden posztulánsnak igazolnia kell feddhetetlenségét, továbbá, ha házasságban él, házasságának felekezete szerinti érvényességét.