A Rend céljai és kötelezettségei

A Szt.Lázár Lovagrend, amelyet a keresztesháborúk idején alapítottak, célja a kereszténység védelme abban az értelemben, hogy tagjaitól elvárja, a kereszténység tanainak megfeleloen oltalmazzák és segítsék az arra rászorulókat, a szegényeket, a fogyatékosokat és betegeket. A mai Rend egy nemzetközi, ökumenikus, nem felekezeti, kormányoktól független szervezet, amely hagyomáynos lovagrend formájában szervezodött és muködik. A Rend különösen elkötelezett a leprások irányában, szem elott tartva szentföldi gyökereit, amelyek ezen szörnyu betegség ottani, Krisztus utáni korai századok óta ismert elofordulásához kapcsolódnak (lásd a Rend történetét), továbbá a kersztény hit fenntartása iránt.

A Rend tevékenysége kiterjed az egész világra, különösen a lepra-betegeket illetoen. Az alamizsnás, filantróp, egészségügyi, az oktatást, tanulást támogató rendi tevékenység hozzájárul az ENSZ Alapokmányában valamint az Európa Tanács (Európai Únió) törvényeiben lefektetett elvek megvalósításához.

A lovaggá avatás, a köpeny és a nyolcágú zöld kereszt viselése többet jelent mint egy régi hagyomány rituális életben tartása; a ma embere számára ez a testvériség és keresztény elkötelezettség szimbólumának kell lennie. Minden lovag valamely keresztény felekezet gyakorló tagja. Életüket, vagyonukat és megbecsültségüket a keresztény elvek fenntartásának szentelve, mindenki számára egységesen eltökéltek abban, hogy Krisztus és Egyháza tanításának megfelelően élnek és halnak. Az egység kifejeződésének megfelelően mindenki kötelessége más felekezetek tiszteletben tartása és együttesen imádkozni a valódi egységért. A Rend tagjai lelki közösséget és testvérületet képezve megosztják bajaikat és mindenkor segítik egymást, különösen a nehéz idokben. Minden lovag, amikor felvételét nyeri a Rendbe, ünnepélyesen megfogadja Isten és a rendtársak gyülekezete elott, hogy a fenti zsinórmértéknek megfelelően jár el és tevékenységével erosíti a rendi normák fennmaradását.