Bemutatkozás

almazan coatofarms s

A JERUZSÁLEMI SZENT LÁZÁR KATONAI ÉS KÓRHÁZI LOVAGREND ( The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem )

a világ 37 országában müködik

A JERUZSÁLEMI SZENT LÁZÁR KATONAI ÉS KÓRHÁZI LOVAGREND MAGYAR NAGYPERJELSÉG,
A Szent Lázár Lovagjainak Magyar Szövetsége a magyar törvényeknek megfelelően bejegyzett, legális szervezete.

                        

        H.E. Don   Carlos Gereda          Beatitude Gregorios III. Laham Melkite      H.E. Dame countess Éva Nyáry
              de Bourbon,                             Greek Catolic Patriarchate,                   DGCLJ-J, DMLJ, SMLJ,PSLJ
         Marquis of Almazan                       Spiritual Protector of the Order of               Grand Prior of Hungary
          49th Grand Master                              St Lazarus of Jerusalem                       
                                                    
                              
+ + +

 

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend egyike azon lovagrendeknek, amelyek túlélték a Jeruzsálemi Királyság bukását és a kereszteslovagok sikertelen törekvését a Szentföld visszaszerzésére az iszlám fennhatóság alól. Elvileg a Rend nevében és hagyományaiban megmaradt katonai lovagrendnek, de egy rövid, XVII. századi epizódtól eltekintve, semmilyen katonai szerepet nem játszott 1291 (Akko eleste; lásd a Rend történetét) után. A Szt.Lázár Lovagrend egyike a legrégebbi európai lovagrendeknek, eredete a keresztes lovagok történelmi megjelenéséig nyúlik vissza. XII. századi alapításától kezdve, a Rend tagjai két eszmének szentelték életüket és tevékenységüket: a lepra rettegett betegségében szenvedők segítésének és a keresztény hit védelmének.

Mai korunkban a Jeruzsálemi Szt.Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend egy nemzetközi, független, önkormányzó testület, saját alkotmánnyal; leginkább egy alkotmányos királyság berendezkedéséhez és struktúrájához hasonlítható. Az említett alkotmány szerint a Rend hangsúlyozottan nem politikai, ökumenikus, azaz nem felekezeti szervezet, miután nyitott minden keresztény hitet valló férfi és nő számára egyaránt, akik tagjai valamely keresztény felekezetnek. A Rend nemzetközi tagságában találunk római katolikus, anglikán, protestáns, orthodox, egyesült, ősi katolikus, új-apostoli és más keresztényeket, akik életükkel, vagyonukkal és megbecsültségükkel képviselik a keresztény eszméket. A Rend hagyományainak megfelelően keresztény lovagrendként szerveződött és Londonban lett bejegyezve Anglia törvényei szerint.

Rend egyszerre a könyörületesség harcos rendje és ispotályos rend a szegények és betegek segítésére és fölkarolására. Célja a keresztény hit megőrzése és védelme, megsegíteni a szegényt, a beteget és a haldoklót, támogatni és fenntartani a keresztény lovagi eszmét és követni Krisztus, valamint az Anyaszentegyház minden tanítását.

A Szt.Lázár Lovagrend a jelenlegi Német Lovagrendet („Deutscher Orden") nem számítva, manapság a legkisebb valamennyi létező lovagrend között. Tagsága körülbelül ötezer fő a világ öt kotinensén. A Rend úgy tekint saját magára mint olyan keresztény lovagrendre, amelynek gyökerei visszanyúlnak a Szentföldig, a keresztesháborúk és a Jeruzsálemi Királyság koráig.