Bemutatkozás

almazan coatofarms s

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelének közleménye

Tisztelt Dámák, Lovagok, rendtársaim!

A koronavírus-járvány cseppfertőzéssel és nagyon gyorsan terjed. Mindenkire, de az idősekre a legveszélyesebb!

Az országunkban kialakult járvány helyzet miatt, és Magyarország Kormányának intézkedéseit is betartva határozatlan ideig minden közösségi összejövetelünk és helyi programunk elmarad.

Kérek mindenkit, hogy a megelőzés érdekében tartsa be a higiéniás szabályokat, és ha teheti, maradjon otthon.

Minden jót kívánok Isten áldásával!

Atavis et Armis!

Győr, 2020. március 18.

Chev. Dr. Pellek Sándor KLJ, PhD Nagyperjel

nagyper-jel

 

A JERUZSÁLEMI SZENT LÁZÁR KATONAI ÉS KÓRHÁZI LOVAGREND ( The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem )

a világ 37 országában müködik

A JERUZSÁLEMI SZENT LÁZÁR KATONAI ÉS KÓRHÁZI LOVAGREND MAGYAR NAGYPERJELSÉG,
A Szent Lázár Lovagjainak Magyar Szövetsége a magyar törvényeknek megfelelően bejegyzett, legális szervezete.

                        

               Francisco de Borbon                        Bishop Youssef Absi,                    Sándor PELLEK MD, PhD, KLJ
              Graf von Hardenberg,              Spiritual Protector of the Order of               Grand Prior of Hungary
                50th Grand Master                         St Lazarus of Jerusalem               
                                                                                               
                                                    
                              
+ + +

 

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend egyike azon lovagrendeknek, amelyek túlélték a Jeruzsálemi Királyság bukását és a kereszteslovagok sikertelen törekvését a Szentföld visszaszerzésére az iszlám fennhatóság alól. Elvileg a Rend nevében és hagyományaiban megmaradt katonai lovagrendnek, de egy rövid, XVII. századi epizódtól eltekintve, semmilyen katonai szerepet nem játszott 1291 (Akko eleste; lásd a Rend történetét) után. A Szt.Lázár Lovagrend egyike a legrégebbi európai lovagrendeknek, eredete a keresztes lovagok történelmi megjelenéséig nyúlik vissza. XII. századi alapításától kezdve, a Rend tagjai két eszmének szentelték életüket és tevékenységüket: a lepra rettegett betegségében szenvedők segítésének és a keresztény hit védelmének.

Mai korunkban a Jeruzsálemi Szt.Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend egy nemzetközi, független, önkormányzó testület, saját alkotmánnyal; leginkább egy alkotmányos királyság berendezkedéséhez és struktúrájához hasonlítható. Az említett alkotmány szerint a Rend hangsúlyozottan nem politikai, ökumenikus, azaz nem felekezeti szervezet, miután nyitott minden keresztény hitet valló férfi és nő számára egyaránt, akik tagjai valamely keresztény felekezetnek. A Rend nemzetközi tagságában találunk római katolikus, anglikán, protestáns, orthodox, egyesült, ősi katolikus, új-apostoli és más keresztényeket, akik életükkel, vagyonukkal és megbecsültségükkel képviselik a keresztény eszméket. A Rend hagyományainak megfelelően keresztény lovagrendként szerveződött és Londonban lett bejegyezve Anglia törvényei szerint.

Rend egyszerre a könyörületesség harcos rendje és ispotályos rend a szegények és betegek segítésére és fölkarolására. Célja a keresztény hit megőrzése és védelme, megsegíteni a szegényt, a beteget és a haldoklót, támogatni és fenntartani a keresztény lovagi eszmét és követni Krisztus, valamint az Anyaszentegyház minden tanítását.

A Szt.Lázár Lovagrend a jelenlegi Német Lovagrendet („Deutscher Orden") nem számítva, manapság a legkisebb valamennyi létező lovagrend között. Tagsága körülbelül ötezer fő a világ öt kotinensén. A Rend úgy tekint saját magára mint olyan keresztény lovagrendre, amelynek gyökerei visszanyúlnak a Szentföldig, a keresztesháborúk és a Jeruzsálemi Királyság koráig.