Célok és kötelezettségek

A zöld nyolcágú máltai kereszt a nyolc boldogság megélésével mutat utat a Lovagoknak:

Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.
Boldogok akik sírnak, mert ok vigasztalást találnak.
Boldogok akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ok kielégítést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tisztaszívuek, mert ok meglátják az Istent.
Boldogok a békességesek, mert oket Isten fiainak hívják.
Boldogok akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.

1. A Szövetség céljai:

Egy magasabb erkölcsi normarendszer alapján, Jézus Krisztus két évezredes tanításai szellemében a keresztény hit terjesztése és védelmezése Magyarországon és szerte a világban. A Szent Lázár Lovagok, mint a nemes elodök nyomdokain járva e nemes életforma és hagyomány megtartása és ápolása, valamint a felnövekvo nemzedéknek méltó továbbadása.
Az állampolgárok körében hovatartozásra tekintet nélkül, a felebaráti irgalmas szeretet és segíteni akarás szándékával segíteni és gyámolítani a rászorulókat. A szegények, betegek és haldoklók emberi méltóságának megtartása mellett való védelme és támogatása. Adományok gyujtése és rászorultsági elven való szétosztása.
A tagok (lovagok) irányítása és személyes közremuködése mellett az egészségmegorzés, betegségmegelozés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, a hátrányos helyzetu csoportok társadalmi esélyegyenloségének elosegítése, tudományos kutatás, kulturális tevékenység és hatékony önképzés annak érdekében, hogy e célok minél szakszerubben tudjanak megvalósulni.
A tagok (lovagok) részére szabadidos programok szervezése, a szakmai, a hitéleti és emberi kapcsolatok erosítése érdekében. A keresztény hit megtartása és az alapító lovagok szellemiségének továbbélése a szekularizálódó világunkban.
A Szövetség tiszteletben tartja minden ember értékét, méltóságát, egyediségét és jogait. Szervezeti felépítésében és muködésében biztosítja azokat a demokratikus formákat, amelyek érvényre juttatják az alapelveket és a tagság jogainak maradéktalan érvényesülését.

2. Kötelezettségek:

Ahhoz, hogy a posztuláns (jelölt) a szent lovagavatást elfogadhassa az általános jog eloírásain túlmenoen,
-kifogástalan és példás eloélettel kell rendelkeznie,
-buzgó, vallását gyakorló keresztény/keresztyén életet kell élnie,
-szentségileg rendezett családi állapotban kell lennie,
-büntetlen eloéletunek kell lennie.

Amennyiben fentiekrol valótlan nyilatkozatot tesz, önmagától beálló érvénytelenség következtében szentségileg nem válik a Lovagrend tagjává.

A testvéri (lovagi) szeretet szellemét beszélgetéseken és kommunikációkkal ápoljuk és erosítjük. Havonta legalább egyszer lovagülést tartunk, amelyen az egész közösség részt vesz. Megbeszéljük, hogyan ültetheto át a gyakorlatba az életprogram vagy annak egyes szempontjai.
Összetartozásunk a Lovagrenddel ösztönöz minket arra, hogy történetének legfontosabb eseményeire emlékezzünk és azokat közösségben ünnepélyesen megüljük. Ez hozzájárul személyes és közösségi megújulásunkhoz. Lovagiasságunkat tanúsítjuk testvéreink ünnepeinek boldog megünneplésével és értük, valamint családtagjaikért való imádságunkkal az Úr elott.
Életünk teljes tanúsága, kiindulva szakmai rátermettségünkbol, aktív részvételt kér tolünk a lovagi szolgálatban, amelyet a hátrányos helyzetueknek és a rászorultaknak ajánlunk fel. Ez az értékes tevékenység benne van identitásunkban. Hozzájárul Isten országának kiszélesítéséhez és Istennek való odaadásunk látható és kifejezo jele.
Nyitottak és készek vagyunk az együttmuködésre más lovagrendekkel, egyházi- és világi szervezetekkel, intézményekkel és minden jóakaratú emberrel.
A Szövetség elnöke (Nagyperjel) és a lovagi vezetoség kutatja és ellenorzi a szükséges emberi- és tárgyi eszközöket karitatív szolgálatunk gyakorlásához. Figyelemmel kíséri a nemzetközi lovagrend eseményeit, a Nagymester utasításait. Felkarolja a kezdeményezéseket, amelyek tagjaink (lovagjaink) számára tudatosabbá teszik küldetési megbízásukat és felelosségüket. Felbátorítja a közösséget az igazmondásra a jobbítás szándékának elotérbe helyezésével. Éberen orködik a lovagrend lelkisége, írott- és íratlan szabályai, tradíciói felett.
A megfelelo és hatékony szakmai tevékenység megvalósítása érdekében regionális vezetok kerülnek kinevezésre. Fo küldetésük hasznosítható programok kidolgozása, koordinálása. A megvalósításhoz legalkalmasabb személy(ek) kiválasztása. A karitatív munka helyi megjelenítése. Találkozók szervezése a fiatalokkal, hogy közelrol megismerjék életformánkat és lehetoleg széles körben be is kapcsolódjanak a mindennapok szolgálatába. A program átültetése és az ezzel kapcsolatos aktivitások támogatása, a megértés felkeltése és a felelosök érzékennyé tétele.
A Krisztusi törvények, elsosorban személyes példaadással való betartása és betartatása.