2008. KARÁCSONY

Köszöntünk benneteket Damaszkuszból, Patriarkalis székhelyünkről,
Szent Pál, a Nemzetek Apostola megtérése által a lelki születés városából.
Jókívánságainkat küldjük a mi Urunk Jézus Krisztus, a megtestesült Ige születésének ünnepén és az Úr Új Évének alkalmából.

Legyetek képesek, hogy úgy szeressétek Jézust, mint Szent Pál!
És hirdessétek az Ő szeretetét, amint Szent Pál tette, hogy a Világ jobban meghallja az élet Szavát, az evangélium jelentését,
mint a szeretet, a kiengesztelődés és béke üzenetét.
Szent Karácsonyt és Jó Új Évet!

III. Gregorios

Antiochia és az egész Kelet,
Alexandria és Jeruzsálem Patriarkája

 

gregorios III greeting

 

III gregoriuos patriarche

 

gregorios III greeting 2

 

patriarche