Mindszenty József bíboros, hercegprímás a Szent Lázár Lovagrend tagja volt

Családi háttérmindszenty emlekerem
Mindszenty ( Pehm ) József 1892. március 29-én született a vas megyei Csehimindszenten. Szülei szőlő- és földművelők voltak.

Édesanyja Kovács Borbála, édesapja Pehm János.

József volt az első szülött gyermek, aki testvéreivel együtt példás, gondos szülői nevelésben részesült. Az elemi iskolát Mindszenten végezte, majd 1903-tól a jó hírű szombathelyi Premontrei Gimnáziumban folytatta tanulmányait. Érettségi után a Szombathelyi Szemináriumba jelentkezett papnövendéknek.

 

Pappá szentelés

1915. június 12 ?én szentelte pappá gróf Mikes János megyéspüspök a szombathelyi székesegyházban. Az első világháború második évében kezdte papi szolgálatát. Gimnáziumi hitoktatóként bekapcsolódik a közéleti munkába és egyik irányítója lett a megyében annak a mozgalomnak, amely az őszirózsás forradalom és a proletárdiktatúra alatt menteni igyekezett a menthetőt. Ezért a tevékenységéért bebörtönözték, majd szülőfalujába internálták, ahol 1919 augusztusáig tartózkodott.

Zalaegerszegi évek

1919. október 1.-én püspöke, gróf Mikes János, a Zalaegerszegi plébánia vezetésével bízta meg. 27 évesen lett az akkor 12 ezer lakosú megyeszékhely

és a hozzá csatolt öt község plébánosa. A következő évtizedekben irányítása alatt felépített 9 új plébániatemplomot és 7 plébániaházat, 9 miséző épületet, 11 plébánialakot és 12 iskolát. Telepített két szerzetesrendet Zalaegerszegen.

A ferences atyáknak felépített egy zárdatemplomot.

Zalaegerszegre hívta a francia gyökerű Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend nővéreit. Olyan zárdaiskolát építtetett, amelyben tanítóképző, liceum, polgári és elemi iskola működött. Az elemi iskola igazgatójaként, hittanárként is működött éveken át a Notre Dame iskolában.

Támogatta, tanítatta a szegénysorú, tehetséges gyermekeket, szegénygondozást, kórházmissziót vezetett. Felépítette a Szent József Szeretetotthont, mely szegények és öregeknek nyújtott menedéket.

Püspöki, majd érseki kinevezésmindszenty biboros szt lazar lovag

XII. Pius pápa 1944-ben veszprémi megyés püspökké nevezte ki. A közel másfél év egy részét a nemzeti szocialisták börtönében töltötte. A börtönbe egy emlékirat miatt került, melyben kifelytette, hogy nincs értelme az elveszettnek tekinthető háborúnak. 1945. áprilisában tért vissza Veszprémbe.

Nem sokkal később a Szentatya esztergomi érsekké nevezte ki. A prímásságot is elsősorban lelkipásztori feladatnak tekintette. Segély akciókkal élelmiszert szerzett a rászorulóknak.

A fogság és üldöztetés évei

1948. december 26.-án letartóztatták. A vizsgálati fogságban súlyos megaláztatások érték, hogy beismerje a vádiratban szereplő bűneit, miszerint a demokratikus köztársasági rend megdöntésére szervezkedett, a magyar állam ellen kémkedett. Ő azonban elzárkózott mindenféle egyezkedéstől, ezért koholt vádak alapján életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélik.

Az 56-os forradalom és szabadságharc idején szabadult börtönéből és Budára menekűl, mert a szovjet hadsereg megszállta a fővárost. A szorult helyzetben az USA követségén talált menedéket, ahol 15 évet töltött.

1971-től a bécsi Pázmáneum lett a menedékhelye. Ettől kezdve sokat utazott és találkozott híveivel a világ minden részén.

Mindszenty József bíboros, hercegprímás, mint a Jeruzsálemi Szent Lázár Lovagrend tagja 1972-ben a Jeruzsálemi Szent Lázár Lovagrend egyházi nagykeresztjét kapja meg a rend Nagymesterétől.

1974-ben VI. Pál pápa megüresedettnek nyilvánította az esztergomi érseki széket. 1975. május 6.-án, egy műtétet követően Bécsben hunyt el. Az ausztriai Máriazellben temették el, de végakaratának megfelelően 1991. március 4.-én hazahozták hamvait és az esztergomi bazilika kriptájában helyezték végső nyugalomba.

Mindszenty bíboros boldoggá avatásáért imádkozunk és várjuk mennyei pártfogónk boldogok közé emelését.