Szent László napok közös záróünnepsége

patrona hungariae  cross

 

A Szent László Napok befejező aktusaként a Magyarok Nagyasszonya Világ Győzelmes Királynője, Szent Korona Lovagrend Rendi Kormányzójának, Őexcellenciája vitéz tótteleki Illésy Zoltán Gyula meghívására Lovagrendünk képviseltette magát azon a szentmisén, melyet Őeminenciája Dr. Erdő Péter bíboros-prímás, Esztergom-Budapesti érsek celebrált a Szent László Templomban Kőbányán, 2008. június 29-én.


A Szent Lázár Lovagrendet Dáma gróf Nyáry Éva DCLJ(J) Főtanácsadó és Chevalier, vitéz Dr. Szabó Ferenc KLJ Kancellár képviselte. Excellenciás Nagyperjel úr H.E. Chevalier Simóka Tamás GCLJ külföldi távolléte miatt nem tudott részt venni e szép eseményen.
Az ünnepi szentmise fényét emelte a temlom világhírű énekkara, mely Gounod: Szent Cecília miséjét adta elő.
A szentmise körmenettel fejeződött be, majd zártkörű fogadáson, agapén vettek részt a megjelent lovagok és dámák, valamint a meghívott vendégek Őeminenciája Dr. Erdő Péter bíboros-érsek úr jelenlétében.
Ez a szép ünnep is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az egyház vezetői és a társlovagrendek tagjai Jézus Krisztus Egyházában újra találkozzanak, megerősítve hitüket és küldetésüket.

 

P1010001

 

P10100070

 

P10100090

 

P10100100

 

P10100120