Állami támogatás megvonása a jog- és névbitorló alapítványtól

A Nemzeti Civil Alapprogram Országos Hatáskör? Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma 2007. szeptember 25-én a Budapest XIV. Hermina út 17. szám alatt megtartott tárgyalásán a következő 12-45/2007.(IX.24.) számú határozatot hozta:

"A Kollégium egyhangúlag, 8 igen szavazattal úgy határozott, hogy a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai Ispotályos Lovagrend Szeretetszolgálat Alapítvány Magyarország 01303 számon iktatott pályázatával kapcsolatos beszámolója nem megfelelő. A pályázónak a teljes támogatási összeget vissza kell fizetni. A kollégium úgy dönt továbbá, hogy a szervezetet 2 évre kizárja az NCA támogatási rendszeréből. A kizárás a mai nappal kezdődik, befejező dátuma a visszafizetés maradéktalan teljesítésének napjától számított 2 év."

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend, amelynek Magyar Nagyperjele, ?excellenciája Chevalier Simóka Tamás GCLJ, valamint a Szent Lázár Lovagjainak Magyar Szövetsége Közhasznú Egyesület vezetősége szükségesnek tartja ismételten leszögezni, hogy az elmarasztaló határozatban sokakat megtéveszthető névvel szereplő szervezet semmilyen kapcsolatban nincs az általuk képviselt, nemzetközileg elismert Szent Lázár Lovagrenddel és az ahhoz kapcsolódó alapítvánnyal.

Az állami támogatás megvonása - összhangban a Fővárosi Bíróság határozatával - egyértelm?síti e szervezet illegitim, törvénysértő voltát. Mindezekre tekintettel e szervezettől és tevékenységétől elhatárolódunk.