Investitura Budapest, 2019.szeptember 27.

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelsége Chev. PhD. Dr. Pellek Sándor KLJ Magyar Nagyperjel vezetésével -a beiktatása óta első ízben – tartott Investiturát Budapesten, a Szent Anna templomban. A szentmisét Chev. Bishop Dr. Varga Lajos SChLJ celebrálta, koncelebrálta Chev. Mák Ferenc SChLJ, Chev. Mosolygó Béla SChLJ és Chev. Pásztor Bazil SChLJ atya. A szentmise a lovagi köpenyek, insigniák, oklevelek megszentelését követően a magyar himnusszal fejeződött be.

A szentmise után kezdődött az Investitura, Chev. PhD. Dr. Pellek Sándor KLJ Magyar Nagyperjel köszöntötte lovagrendünk emeritus vendégeit, dámáit és lovagjait, az ünnepi beszéde előtt kitért Chev. Dr. Ronald Hendriks Nemzetközi Nagyperjel és Főparancsnok szeptember 11-i halálára is, 1 perces néma vigyázzállással adóztunk emlékének. A magyar Nagyperjel beszédében megemlékezett lovagtársunk életútjáról és kimagasló nemzetközi rendi tevékenységéről. is.

Ezután köszöntötte az Investituránkat megtisztelő Czech Köztársaság Lovagrendjének Nagyperjelét Chev. Ondrej Farka KCLJ és Emeritus Nagyperjelét Chev. Prof. dr. Ales Bluma-t, dámáikat és lovagjaikat. A Posztulánsaink Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória, Dr. Sipka Sándor és Vantal István avatása, a lovagrendbe történő befogadásának ceremóniáját a kancellár Beszeda László CLJ beszéde után Chev. Princz Miklós KLJ Marshall közreműködésével Chev. PhD. Dr. Pellek Sándor KLJ Nagyperjel vezényelte le.

A Posztulánsok avatása után az Emeritus állományba lépők Chev. Prof. Dr. Nyáry István KCLJ Hospitaller és Chev. Dr. Révay András KLJ Alamizsnás kapott Nagyperjeli Érdemérem elismerő kitüntetést és az Emeritus Oklevelet. Az Investitura zárásaként a templomból történő kivonulás után közös fénykép készült az eseményen résztvevőkről.

 

A Stefánia Palotában került sor a gálavacsora megrendezésére, ebben az impozáns környezetben neves művészek és együttesek adtak műsort a vacsora előtt. Fellépett a Suzuki Cselló együttes, a Magyar Rézfúvós Quartett (Hungarian Brass Quartett) és a világranglistán 5. helyen álló Standard táncosok is tánc bemutatót tartottak. A műsor után a lovagrendben kiemelkedő munkát végzőket tüntette ki Nagyperjelünk, Nagyperjeli Érdeméremmel, közülük kiemelném Chev. Kárpáty Zoltán KLJ Hospitallert. A kitüntetések után Nagyperjel Úr, a fellépő együttesek és táncosok vezetőinek nagyperjeli emlékérmet adott át, megköszönve és elismerve kiemelkedő művészi tevékenységüket, mellyel a rendezvényünkön résztvevő cseh és magyar vendégeinken kívül, lovagrendünk tagjainak is nagyszerű élményt szereztek.

A nagyperjeli pohárköszöntőben az Investituránkat követő gálavacsorán a résztvevők közül az újonnan avatott Rendtársainkat, a Káplánjainkat, a Dámákat, a Lovagokat és az Emeritus résztvevők közül külön kiemelve köszöntötte Contess Nyáry Éva Emeritus Magyar Nagyperjelt, a Czech Köztársaság Lovagrendjének Nagyperjelét, Emeritus Nagyperjelét és kedves vendégeinket.

Külön köszöntötte díszvendégünket Dr. Kopcsó István PhD orvos dandártábornok urat, a Magyar Honvédség Egészségügyi Főnökét, hogy jelenlétével megtisztelte a rendezvényünket. A pohárköszöntő után az asztali áldást Chev. Dr. Varga Lajos SChLJ püspök atya monda el, jó étvágyat kívánva mindenkinek.

A rendezvényünk szervezésében és lebonyolításában résztvevők nagyszerű munkát végeztek, ezt jelzi a sok gratuláció és a pozitív kommentek melyekkel elismerését fejezte ki mindenki, aki jelen volt.

Atavis et Armis.