Szentmise, 2019. december 14.

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend hagyományainak megfelelően 2019. december 14-én ünnepelte a 3. vasárnap előtt (öröm) az adventet és névadónk, égi közbenjárónk Szent Lázár névnapját, Budapesten a Fő utcai Görög-katolikus templomban. Munkanap lévén, a rendünk tagjainak elfoglaltsága miatt csak 18 fő vett részt a Pásztor Bazil SChLJ atya által bemutatott szentmisén, melyen a kántori teendőket Ábrahám Pál MLJ látta el. A szentmise alatt díszőrséget állt rendünk kardjával Beszeda László CLJ Kancellár és nagyperjelségünk zászlajával Szabó Csaba CLJ zászlóvivőnk. A szent mise után Chevalier Phd. Dr. Pellek Sándor KLJ Magyar Nagyperjel mondott ünnepi beszédet. A szentmise után a templom társasági helyiségében agapéval összekötött beszélgetésre került sor, itt zárszóként mindenkinek Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánt a Nagyperjel Úr.

A szentmisén elhangzott nagyperjeli beszéd anyaga letölthető INNEN