KAROLINA nap a váci Karolina Katolikus Általános Iskola Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában

Az intézmény vezetője: Sisa Sándorné igazgató asszony meghívásának eleget téve 2020. február 3-án a váci Szent Miklós Kommenda tagjai részt vettek az eddig minden évben megrendezésre került KAROLINA napi ünnepségén. A Karolina napi rendezvénysorozat tanulmányi versenyekkel indul, melyekre az idei évben nem csak Magyarországról, hanem Felvidék több iskolájából is versenyezni jöttek és szép eredményekkel, ajándékokkal a tarsolyukban utazhattak haza.

A Karolina napi ünnepség a váci Székesegyházban megtartott misével kezdődött, majd az iskola alapítójának gróf Csáky Károly Emánuel, egykori váci püspöknek az altemplomban elhelyezett sírja megkoszorúzásával folytatódott. A koszorúzáson az iskola vezetése, tanárai, diákjai, az egyház és lovagrendünk tagjai vettek részt.

Csáky püspök, magánvagyonának felhasználásával 1905-ben alapította a Karolina Iskolát, valamint a fiúi szeretet szép példájaként édesanyjáról nevezte el. Az eltelt évszázad alatt a város szívében levő intézmény mindig meghatározó szerepet töltött be a város ifjainak a nevelésében, oktatásában.

Az ünnepségsorozat záró akkordja volt az iskola könyvtárának teremszentelése és névadása, melyet az egykori tanítványról, Fésűs Éva meseíró és költőről neveztek el. A termet László atya szentelte fel, melynek bevezetőjeként a tanulmányi versenyek eredményhirdetése és a diákok énekei, szavalatai színesítettek. Lovagrendünket képviselték Chev. Bea István KLJ (fotó, média), Chev. Dr. Bognár László KLJ Emeritus Referendary és Chev. Princz Miklós KLJ Marshall.

A váci Szent Miklós Kommenda évekkel ezelőtt az iskolában adományokból és az iskola vezetésnek hozzájárulásával felújított egy földszinti tantermet, amit „Szent Lázár” teremnek neveztek el és Lovagrendünk Káplánja Dr. Varga Lajos püspökatya szentelt fel. Azóta minden évben a nyolcadik osztály befejeztével kommendánk parancsnoka és tagjai díjat adnak át a nyolc éven keresztül kiváló hitéletet élő, jó tanulmányi eredményt felmutató tanulóknak a Székesegyházban megtartott szentmisét követő ballagási ünnepségen.

Sok sikert, jó tanulmányi eredményeket és kitartó munkát kívánunk az iskola tanulóinak, az iskola vezetésének és a tantestületnek pedig eredményes oktató, nevelői munkát.

Vác, 2020. február 03.