Szent László nap ünnepi rendezvénye Győrött 2020. július 27-én

Győr Megyei Jogú Város polgármestere Dr. Dézsi Csaba András a városházán megtartott Díszközgyűlésen emlékezett meg beszédében Szent László királyunkról. Az ünnepi megemlékezést követően koszorúzásra került sor a Káptalandombon lévő Szent László szobornál. A püspöki szentmisén, melynek főcelebránsa Marton Zsolt váci megyéspüspök volt, koncelebráltak Dr. Veres András győri megyéspüspök az Magyar Püspöki Kar elnöke, Dr. Pápai Lajos emeritus püspök, valamint az egyházmegye papjai, köztük lovagtársunk, Németh László kanonok is segédkezett. A szent misét követő Fogadalmi körmeneten Veres András püspök úr vezetésével Győr belvárosi utcáin vitték körbe a Szent László Hermát.

Az ünnepi szentmisén és az azt megelőző koszorúzáson, a város és a megye elöljárói, valamint a körzet országgyűlési képviselője is részt vettek. A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrendet a Győri Szent Imre Kommenda tagjai képviselték a rendezvénysorozaton. Rendünk részéről Chev. v. Kulcsár Béla KLJ. Kulcsárné Kovács Klára MLJ, v. Kiss-Surányi Csilla MLJ és Korompáky Mária OLJ koszorút helyeztek el Szent László király szobránál.

Atavis et Armis