Németh László atya kitüntetése

Németh László SChLJ atya a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelség Győri Szent Imre Kommenda Emeritus római katolikus lelkipásztora.

2020. augusztus 18-án az Esterházy palotában megtartott díszközgyűlésen Németh László atya a Megye Díszpolgára Kék Szalag kitüntető címet és 2020 augusztus 20-án Csorna Város Díszpolgára kitüntető címét kapta a több évtizedes lelkipásztori munkájának elismeréseként.

Több éves lelkipásztori szolgálat után a papi szemináriumba fogalmazta meg hivatásának egyik fő mondatát: „Papnak lenni nem szerep, hanem életforma”.

Rengeteg fiatalt vont be tevékenyen a közösség életébe, akik közül többen most is aktívak a helyi közéletben. Jó kapcsolatot ápolt a városvezetéssel, valamint a Premontrei rend vezetőjével és szerzeteseivel.

László atya kispap kora óta elkötelezetten tevékenykedik az erdélyi és a határon túli magyarságért. Számos alkalommal szervezett zarándokutat, ahol a határon túl élőknek könyveket és az ottani ínséget enyhítő élelmiszercsomagokat vittek. Küldetéssé vált számára, hogy megismertesse az itthoniakkal Erdélyt, Felvidéket, majd Kárpátalját és Délvidéket.

Dr. Pápai Lajos megyéspüspök 2013-ban általános püspöki helynökké tette meg és a soproni főesperesi címet adományozta neki. A katolikus egyház pedig a papi tevékenységét pápai prelátus címmel ismerte el.

Keresztény nemzeti kultúránkból meríteni megyei példaképet rendkívül időszerű, László atya személye reprezentálja Győr-Moson-Sopron megye sokszínűségét és szellemi gazdagságát. Megyénk több területén elhivatott szolgálatáért és példás életútjáért máig nagy tisztelet övezi az egész térségben.

Németh László munkásságát végigkísérte az útmutatás, amelyet még kispapként bencés tanárától, Nádasi Alfonztól kapott: „Légy mindig elérhető és mindig megszólítható.” Kedves mosolya, figyelmes tekintete, barátságos hangja csakugyan bátorítja mindazokat, akik találkoznak vele.

A lovagrend nevében köszönjük az eddigi munkásságát, lelki útmutatását és a segítségét a rendi munkákban, melyre a továbbiakban is számítunk.

Atavis et Armis!