Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Korházi Lovagrend Magyar Nagyperjelség Rendtagjai a Bakonybéli Bencés Szent Mauricius Monostorban tartották az ez évi lelkigyakorlatukat

Eddig minden évben a lelki gyakorlatok megrendezésre kerültek, folytatva a hagyományt a 2019. évben a Pannonhalmi Bencés Főapátság után idén Bakonybél adott helyet a lelkigyakorlatnak. A bakonybéli monostor a Magyar Bencés Kongregáció része, a Pannonhalmi Főapátság függő perjelsége.

1018-ban Szent István király, első királyunk alapított szerzetesi közösséget, monostort Szent Günther szerzetes javaslatára a Bakony kies völgyében, a mai Bakonybél környékén, a szerzetesek mindennapjait az imádság és a munka alakította. E területen remetéskedett Szent Gellért is. Az alapítók Szent Mauríciuszt választották védőszentül, aki egy római katona volt és több ezer társával együtt a III. század végén szenvedett vértanúhalált, mert nem volt hajlandó ártatlan keresztényeket üldözni.

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend lovagjai 1162-ben jelentek meg a Bakonyban, méghozzá a Bakonybéli Apátság erdejében. Erről a pannonhalmi apátságban őrzött irat számol be, melyet 1381-ben az országbíró adott ki.

A ma is álló templom alapkövét 1750-ben tették le, felszentelésére 1754-ben került sor, melyet Sajghó Benedek pannonhalmi főapát végzett nagyobb papi segédlettel. A templomot többször újáépítették, felújították, a jelenlegi formáját és belsejének felújítását 2018-ban fejezték be. Alapítóink lelkületéről és a hely szelleméről egyaránt sokat mond el a legenda részlet, mely szerint a Szentkútnál imádkozó, olvasó Gellért kunyhójába előbb egy szarvasborjú, utóbb pedig egy farkas költözött, s a szent közelében az állatok békességben éltek együtt: Bakonybél kezdettől fogva a békesség, a kiengesztelődés helye, a csendes belső úton megtalált harmónia, lelki integritás közvetítője.

A mai bencés közösséget 5 örök fogadalmas és 3 növendék alkotja, vezetőjük dr. Baán Zsolt Izsák OSB Perjel, akit Hortobágyi Cirill OSB Főapát nevezett ki.

Megérkezésünkkor Bán Izsák perjel fogadta rendünk tagjait, ismertette a monostor történetét, végig kalauzolt a monostor, valamint a templom felújított épületein és bemutatatta az új kiállítótermüket is. A nap során négy közös imádság van, rendünk tagjai a délutáni vesperason, vett részt először. A szerzetesek gregorián énekét hallgatva kicsit olyan, mintha visszautaznánk a középkorba. Ahogy Izsák atya is mondja, itt ezer éve kisebb megszakításokkal zajlik az imádság, és ezt érezni is. Az esti fél kilences imádságon kompletorium egy régi, leginkább a citerára hasonlító hangszerrel, a pszaltérionnal kísért imádságba kapcsolódtunk be, ezzel zárva a lelkigyakorlatunkat. A lelkigyakorlaton részt vettek a Győri Szent Imre Kommenda tagjai: Chev. v. Kulcsár Béla KLJ, Kulcsár Béláné Márta MLJ, Em. Dr. Bajtay András OLJ, Orossné Kiss-Surányi Csilla MLJ, Tömböly Ildikó posztuláns; a Váci Szent Miklós Kommendából: Szabó Csaba CLJ, Chev. Princz Miklós KLJ Marshall, a Budapesti Szent Gellért Kommendából: dr. Mészáros Erika OLJ, és Dr. Turcsányi Gábor CLJ; Szamosszegről dr. Lajos Gergely OLJ és Nagyperjelünk PhD. Dr. Pellek Sándor KLJ.

Bakonybél, 2020. október 2.

Atavis et Armis