Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Korházi Lovagrend Magyar Nagyperjelség Rendtagjai Bakonybéli zarándoklat befejezéseként a betegeknek az elesetteknek ajánlották keresztútjukat

A bakonybéli Borostyán-kút (Szent-kút) kápolnájához érkezve rövid megbeszélés és feladat-meghatározás után elindultunk, hogy végig járjuk keresztutunkat.

A hagyomány szerint a béli monostort alapító Szent Günther és a később vértanúhalált halt Szent Gellért is e hely közelében töltött remeteségben több évet.

Három forrás fakad a kápolna előtt, amelyet kőből rakott medencével foglaltak kútházba. A medence közepén dombormű eleveníti fel Szent Gellért e helyhez kötődő legendáját, valamint emlékét egy szintén Szent Gellértet és egy szarvasborjút ábrázoló szobor is őrzi, amely Opra Szabó István zirci szobrászművész alkotása.

A kápolna mellett lépcső vezet egy elfalazott sziklahasadékhoz, amely elé egy Lourdes-i Mária szobor került. A szájhagyomány szerint e barlang lehetett a remeteség helye.

Először 1826-ban emeltek az emlékhelyen kápolnát, amelyet a 19. század végén a ma álló épület váltott fel. Ekkor készült a tizennégy képből álló stáció (állomás) és a szikla tetején található kálvária Krisztus, Szűz Mária és Szent János alakjával. Borostyán-kút (Szent-kút) az ott lévő kis kápolna és a mögötte álló szikla dombra vezető kálvária fontos búcsújáróhely a kápolna és a stációk kiépítése óta.

Keresztutunkat a betegek gyógyulásáért, az elesettek megsegítéséért és támogatásáért ajánlottuk, hittel, türelemmel, lelki energiával, jókedvvel, nagylelkűséggel, optimizmussal, kitartó reménnyel és igazi bölcsességgel átitatva, a stációk állomásait végigjárva és imádkozva.

Bakonybél, 2020. október 3.

Atavis et Armis