2021-es Húsvéti Üzenet

2021-husvet

Tisztelt Szent Lázár lovagrendi Tagok, kedves Lovagtársak, Dámák!

A húsvét örömteli üzenete, amelyet az Egyház már két évezred óta közöl a világgal a következő: "Jézus feltámadt; Jézus él; Jézus velünk van." Ez egy ősi, mégis mindig újnak számító bejelentés, mert idén - hasonlóan a tavalyi évhez - a világ drámai pillanatokat él át a koronavírus-járvány okozta halálozások, és a beteg vagy rettegő emberek miatt, akikért könnyeket hullatunk, és akik biztos gazdasági háttér nélkül kénytelenek a jövőbe tekinteni.

A régi szentbeszéd úgy definiálja a húsvétot, mint az emberiség közös ünnepe, amelynek üzenete az Atya akarata, Krisztus isteni hajnala a földön, az angyalok és arkangyalok örök ünnepe, az egész világ halhatatlan élete, az emberek tiszta tápláléka, és a mennyei lelkek sokasága.

Krisztus feltámadása által akarunk üzenni mindenkinek, hogy az életünket, még ha nehéz időket is élünk, nem uralhatja a reménytelenség. Keresztényekként tudatában vagyunk annak, hogy Isten jelen van a történelmünkben, mindenkor áthatja és felülmúlja világunkat.

Krisztus feltámadása az Isteni valóság egy új dimenziójának kezdete, amely felfedi az igaz új életet, új fényt áraszt felénk, ami hatással van életünkre, jelenünkre és jövőnkre is. Krisztus feltámadása és megváltása kiteljesedik, amikor mindannyian osztozunk vele az Atya dicsőségében.

Az angyalok különleges küldetése, hogy Jézus feltámadását hirdessék. Ők hirdették a nők egy csoportjának, majd a nőkön keresztül eljutott a hír az apostolokhoz, majd a hiteles tanúk folyamatos láncolatán keresztül hozzánk. A Szent Lázár lovagrend minden tagja szintén megkapta az "angyali" küldetését, Krisztus feltámadásának hírnökei, a gonosz és halál felett aratott győzelmének tanúi, isteni szeretetének hordozói vagyunk. A krisztusi feltámadásból származó keresztény reményt az öröm, a szeretet, az alázat, a szelídség, valamint a megbocsátás és az irgalom gyakorlásával kell tanúsítanunk a mindennapi életben.

Az örömhír, hogy Krisztus feltámadt, az Egyház szívdobbanása, amely garantálja, hogy bűneink megbocsáttatnak, könnyeink felszáradnak, és halhatatlan szabadságot nyerünk. Az egyéni és a társadalmi problémák sem csökkenthetik remény erejét. Ha Jézus Krisztus nem támadt volna fel, az emberi hitünk mit sem érne és az igazságtalanság, az erőszak, a törvénytelenség, a korrupció és a halál továbbra is menthetetlenül uralkodnának felettünk. Hitünk és reményünk alapja nem utópia, hanem maga az élet, az Úr Jézus, aki bennünk él és velünk van, az egyházban és a világban mindenütt.

Húsvétkor Krisztus kibékít minket isteni Atyánkkal, akinek irgalmassága mérhetetlen. Krisztus feltámadásának ténye távlatokat nyit meg életünkkel és a világegyetem sorsával kapcsolatban. Le kell vetnünk magunkról a szomorúságot és a beletörődést, bátran nyitnunk kell a remény felé, és harmóniában kell tennünk a közös jóért.
Keresztényekként arra vagyunk hivatottak, hogy szembenézzünk és elfogadjuk élet eseményeit, bár hordozzuk a szenvedés és a halál nehéz terheit. Krisztus halálának és örömteli feltámadásának fényében hozzuk meg az egyéni és közösségi áldozatokat. Húsvét hetében újuljunk meg Isten irgalma által, legyünk ezen irgalmasság hírnökei, elkötelezettei az igazságosságnak és a szeretetnek, üdvözöljünk mindenkit a béke ölelésével.

Hiszem és bízom abban, hogy Jézus Krisztus feltámadásának fénye megvilágítja Rendünk minden tagjának életét, amikor hozzájárulásunkat kérik mindazok gyógyulásához, akik a leprától vagy egyéb betegségektől szenvednek, hogy elhozzuk a szabad jövő, az igazságosság és a béke reményét az egész világ számára.
Eredeti angol szövegből fordította Dr. Lengyel Tünde Communications Officer a kiadvány lektorálását Mák Ferenc Káplán végezte.

Michele Pennisi Monreale érseke és egyházi nagyperjel szavaival és ezekkel a gondolatokkal kívánok mindnyájunk számára áldott és örömteli húsvéti ünnepeket!

Atavis et Armis!

Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjele.
Chevalier PhD. Dr. Pellek Sándor KLJ orvos ezredes