Ünnepség

The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem
Hungarian Grand Priory

Embassy of India
Ambassador of India to Hungary
Ambassador Kumar Tuhin

Ms. Tanuja Shankar
First Secretary (Press) &Director, ASCC

Your Exellency! Madam!

Rabindranath Tagore’s, 160th anniversary of his birth and 80th anniversary of his death. It is also a transcendent engraving in numerology and a rare moment in poetry as well. It is a pleasure and great honor for our Military and Hospitaller Order of Saint Lasarus of Jerusalem, Hungarian Jurisdiction would be happy to support and help organize a cultural day that also strengthens the friendship the two poeople. For this noble anniversary, we recommended and delegate the following art events and opportunities. During the COVID pandemic, the online program seems to be the safest, but we leave it to you to decide.

Suzuki Children’s Band
contact person: Miklós Király Band Leader, Conductor
handy number: +3630 8282 9827
address: miking67[@]gmail.com

Budapest Festival Orchestra wind quintett
contact person: Balázs Szakszon
handy number: +3670 6379648
address: szakszonbalazs[@]gmail.com

Odra Dance School- Parvati Dance Group (oriental indian dances)
contact person: Réka Virág Turi
handy number: +3630 5653316
mail address: turivirag[@]gmail.com

Colonel Sándor PELLEK MD, PhD, KLJ

Grand Prior of Hungary

Győr, 23. 03. 2021.


 

Püspökszentelési szentmise

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
KATOLIKUS TÁBORI PÜSPÖKSÉG

N.: 16/2021.

Tisztelt Ezredes, Nagyperjel Úr!
Kedves Sándor!

Nagy tisztelettel ezúton is értesítelek, hogy Ferenc pápa 2021. február 18-án kinevezett Magyarország Katonai Ordináriusává.

Püspökké szentelésemre és katonai ordináriusként való beiktatásomra katonai tiszteletadással történő szentmise keretében kerül sor 2021. április 10-én, szombaton 10.00 órakor Budapesten a Szent István Bazilikában.

A jelenlegi körülmények között - különös tekintettel a járványügyi szakemberek véleményére és a COVID járvány intenzív harmadik hullámára - a figyelmes szeretetbő fakadó fegyelmezett felelősség, az élet megóvása és a pandémia további terjedésének megakadályozása arra készteti a Katolikus Tábori Püspökséget, hogy a szentmisét szigorúan zárt keretek között tartsuk meg.

A fentiek miatt a püspökszentelési szentmisére a résztvevők nagyon korlátozott számú részvételével kerül sor, melyet ugyanakkor online formában is lehet majd követni valószínűleg a https://katolikus.tv/ oldalon, illetve más média csatornákon.

Tisztelettel kérem, hogy amennyiben lehetőségeid engedik csatlakozzál a média különböző felületein a szentmiséhez, amelyről a későbbiekben a https://www.magyarkurir.hu/ és a https://honvedelem.hu/ weboldalak adnak majd tájékoztatást. Örömömre szolgálna, ha a szentelés órájában együtt fohászkodhatnánk hazánkért, egész népünkért, különösen azokért, akik a járványban érintettek és akik a mindennapi élet területein valamennyiünkért dolgoznak.

Végtelenül sajnálom, hogy a püspökszentelésen nem találkozhatunk, de reményteljesen bízom abban, hogy a járvány enyhülésével, illetve elmúltával egy ünnepi szentmisében együtt tudunk hálát adni a gondviselésnek.

Budapest, 2021. március 28-án.

Tisztelettel és szeretettel áldott, békés húsvétot kívánva:

Berta Tibor ezredes sk.
általános helynök
kinevezett katonai ordinárius


 

Segítségnyújtás, adomány a Czech Grand Bailiffség -nek

Colonel Sándor Pellek MD PhD, KLJ Grand Prior of Hungary

Chev. Ing. Ondřej M. Farka, KCLJ
Grand Bailiff Grand Bailiwick of the Czech Republic

Mimonska 628/13
190 00 Praha
Czech Republic

Dear Ondrej M. Fraka!

„Love is not romance: love is self-sacrificing, attentive, tiring.”- Pope Francis

On behalf of all Hungarian Damas and Knight, I would like to thank you for accepting the donation offered by Hungarian Jurisdiction on the basis of our personal telephone discussion on the basis of the Czech and Hungarian people.

Faithful to our Christian traditions, we extend our helpin hang according to our sincere faith in God.

We offer 2000 surgical masks (Hartmann Ag.) to distribute to those in need. Our options are modest, but we definitely want to Help.

„Today the world changes so quickly that in growing up we take leave not just of youth but of the world we were young in.” (Peter Medawar)

Atavis et Armis!

21-03-2021 Budapest

Colonel Sándor Pellek MD PhD, KLJ Grand Prior of Hungary

 

Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelség Posztulánsa, Vígh Attila elismerése

vigh-attila

Prof. Dr. Dézsi Csaba András, Győr megyei jogú város polgármestere Pro Urbe díjat adományozott nemzeti ünnepünkön Vígh Attilának a lovas kultúra és a magyar huszárhagyományok ápolása, népszerűsítése és oktatása terén tanúsított kitartó munkájáért, eredményes szakoktatói és edzői tevékenységéért, valamint a Győri Lovas Nemzetőr Díszszakasz Egyesület alapításában és működtetésében vállalt meghatározó szerepének elismeréseként.

Gratulálunk Posztulánsunknak!

A további munkájához erőt, egészséget és sok sikert kívánunk!

Atavis et Armis!

 

Búcsúzunk dr. Szabó János CLJ rendtársunktól

Búcsúzunk dr. Szabó János CLJ rendtársunktól a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelségének, a Győri Szent Imre Kommenda alapítójától és egyben első parancsnokától. Földi élete beteljesült és szentségekkel megerősítve visszaadta lelkét a Teremtőnek.

szabo-janos

Hálaadó gyászmisén a Győri Szent Imre Kommenda jelenlegi parancsnoka Chevalier v. Kulcsár Béla KLJ és felesége vettek búcsút tőle a rendünk képviselőjeként 2021. március 12-én a győri Szent Imre templomban.

Emléke szívünkben örökké élni fog!

ATAVIS et ARMIS!

emlekezes-st-imre

 

2021-es Húsvéti Üzenet

2021-husvet

Tisztelt Szent Lázár lovagrendi Tagok, kedves Lovagtársak, Dámák!

A húsvét örömteli üzenete, amelyet az Egyház már két évezred óta közöl a világgal a következő: "Jézus feltámadt; Jézus él; Jézus velünk van." Ez egy ősi, mégis mindig újnak számító bejelentés, mert idén - hasonlóan a tavalyi évhez - a világ drámai pillanatokat él át a koronavírus-járvány okozta halálozások, és a beteg vagy rettegő emberek miatt, akikért könnyeket hullatunk, és akik biztos gazdasági háttér nélkül kénytelenek a jövőbe tekinteni.

A régi szentbeszéd úgy definiálja a húsvétot, mint az emberiség közös ünnepe, amelynek üzenete az Atya akarata, Krisztus isteni hajnala a földön, az angyalok és arkangyalok örök ünnepe, az egész világ halhatatlan élete, az emberek tiszta tápláléka, és a mennyei lelkek sokasága.

Krisztus feltámadása által akarunk üzenni mindenkinek, hogy az életünket, még ha nehéz időket is élünk, nem uralhatja a reménytelenség. Keresztényekként tudatában vagyunk annak, hogy Isten jelen van a történelmünkben, mindenkor áthatja és felülmúlja világunkat.

Krisztus feltámadása az Isteni valóság egy új dimenziójának kezdete, amely felfedi az igaz új életet, új fényt áraszt felénk, ami hatással van életünkre, jelenünkre és jövőnkre is. Krisztus feltámadása és megváltása kiteljesedik, amikor mindannyian osztozunk vele az Atya dicsőségében.

Az angyalok különleges küldetése, hogy Jézus feltámadását hirdessék. Ők hirdették a nők egy csoportjának, majd a nőkön keresztül eljutott a hír az apostolokhoz, majd a hiteles tanúk folyamatos láncolatán keresztül hozzánk. A Szent Lázár lovagrend minden tagja szintén megkapta az "angyali" küldetését, Krisztus feltámadásának hírnökei, a gonosz és halál felett aratott győzelmének tanúi, isteni szeretetének hordozói vagyunk. A krisztusi feltámadásból származó keresztény reményt az öröm, a szeretet, az alázat, a szelídség, valamint a megbocsátás és az irgalom gyakorlásával kell tanúsítanunk a mindennapi életben.

Az örömhír, hogy Krisztus feltámadt, az Egyház szívdobbanása, amely garantálja, hogy bűneink megbocsáttatnak, könnyeink felszáradnak, és halhatatlan szabadságot nyerünk. Az egyéni és a társadalmi problémák sem csökkenthetik remény erejét. Ha Jézus Krisztus nem támadt volna fel, az emberi hitünk mit sem érne és az igazságtalanság, az erőszak, a törvénytelenség, a korrupció és a halál továbbra is menthetetlenül uralkodnának felettünk. Hitünk és reményünk alapja nem utópia, hanem maga az élet, az Úr Jézus, aki bennünk él és velünk van, az egyházban és a világban mindenütt.

Húsvétkor Krisztus kibékít minket isteni Atyánkkal, akinek irgalmassága mérhetetlen. Krisztus feltámadásának ténye távlatokat nyit meg életünkkel és a világegyetem sorsával kapcsolatban. Le kell vetnünk magunkról a szomorúságot és a beletörődést, bátran nyitnunk kell a remény felé, és harmóniában kell tennünk a közös jóért.
Keresztényekként arra vagyunk hivatottak, hogy szembenézzünk és elfogadjuk élet eseményeit, bár hordozzuk a szenvedés és a halál nehéz terheit. Krisztus halálának és örömteli feltámadásának fényében hozzuk meg az egyéni és közösségi áldozatokat. Húsvét hetében újuljunk meg Isten irgalma által, legyünk ezen irgalmasság hírnökei, elkötelezettei az igazságosságnak és a szeretetnek, üdvözöljünk mindenkit a béke ölelésével.

Hiszem és bízom abban, hogy Jézus Krisztus feltámadásának fénye megvilágítja Rendünk minden tagjának életét, amikor hozzájárulásunkat kérik mindazok gyógyulásához, akik a leprától vagy egyéb betegségektől szenvednek, hogy elhozzuk a szabad jövő, az igazságosság és a béke reményét az egész világ számára.
Eredeti angol szövegből fordította Dr. Lengyel Tünde Communications Officer a kiadvány lektorálását Mák Ferenc Káplán végezte.

Michele Pennisi Monreale érseke és egyházi nagyperjel szavaival és ezekkel a gondolatokkal kívánok mindnyájunk számára áldott és örömteli húsvéti ünnepeket!

Atavis et Armis!

Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjele.
Chevalier PhD. Dr. Pellek Sándor KLJ orvos ezredes

 

Éretesítés Szent Lázár miséről

saint-lazarus-03

Tisztelt Dámák, Lovagok és kedves Családtagjaik!

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelsége hagyományaihoz hűen
2021. március 27-én, szombaton ünnepeli
Szent Lázár
feltámasztásának napját.

A felajánlott szentmisét, melyen eddig a Szent Flórián Görög-katolikus templomban közösen részt vettünk, sajnos az életben lévő járványhelyzeti korlátozások miatt nem tudjuk megtartani.

Kérek mindenkit, hogy 11 órakor imádkozzunk megbetegedett honfitársaink gyógyulásáért és kérjük Isten áldását az egészségügyben dolgozókra, hogy gyógyító munkájukat végezni tudják!

Atavis et Armis!

Győr 2021. 03. 19.

Chevalier PhD. Dr. Pellek Sándor KLJ
Nagyperjel

 

Gratuláció Berta Tibor ezredes Tábori Püspök Úrnak

Magyar Honvédség Katonai Ordinátus
Berta Tibor ezredes Tábori Püspök

Tisztelt Püspök Úr, ezredes Úr! Kedves Tibor

Nagy örömmel értesültem és fogadtam a hírt, hogy Ferenc pápa a Magyar Honvédség tábori püspökévé nevezett ki. Megnyugvás számomra, hogy e nemes és felelősségteljes feladat tovább viszi lelki értékeinket és megőrzi a hagyományokat. Bíró László Emeritus Püspök Úr személye is rendkívül kedves volt számomra, hiszen egy tanárán keresztül ismerhettem meg. Tanára a betegem volt és több mint két évtizedig és én így szolgálhattam pannonhalma bencés közösségét (dr. Horváth Ferenc Ciprián OSB).

Személyes életvonalam gazdagságát táplálja e kapcsolatrendszer, melynek hiteles és számomra megnyugtató személyisége vagy. Örülök, hogy katonaként, barátként üdvözöltél Lourdesban, sokat jelentett számomra.

Közös Nemzetközi Katonai Zarándoklataink spiritualitását próbáltam minden alkalommal a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Nagyperjeleként, Dámáinknak és Lovagjainknak tolmácsolni.

Gratulálok! Isten áldását kérem szolgálatod beteljesítésére!

Atavis et Armis!

Budapest 2021-02-21

Tisztelettel: dr. Pellek Sándor PhD orvos ezredes, KLJ, Nagyperjel