Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Korházi Lovagrend Magyar Nagyperjelség Rendtagjai Bakonybéli zarándoklat befejezéseként a betegeknek az elesetteknek ajánlották keresztútjukat

A bakonybéli Borostyán-kút (Szent-kút) kápolnájához érkezve rövid megbeszélés és feladat-meghatározás után elindultunk, hogy végig járjuk keresztutunkat.

A hagyomány szerint a béli monostort alapító Szent Günther és a később vértanúhalált halt Szent Gellért is e hely közelében töltött remeteségben több évet.

Három forrás fakad a kápolna előtt, amelyet kőből rakott medencével foglaltak kútházba. A medence közepén dombormű eleveníti fel Szent Gellért e helyhez kötődő legendáját, valamint emlékét egy szintén Szent Gellértet és egy szarvasborjút ábrázoló szobor is őrzi, amely Opra Szabó István zirci szobrászművész alkotása.

A kápolna mellett lépcső vezet egy elfalazott sziklahasadékhoz, amely elé egy Lourdes-i Mária szobor került. A szájhagyomány szerint e barlang lehetett a remeteség helye.

Először 1826-ban emeltek az emlékhelyen kápolnát, amelyet a 19. század végén a ma álló épület váltott fel. Ekkor készült a tizennégy képből álló stáció (állomás) és a szikla tetején található kálvária Krisztus, Szűz Mária és Szent János alakjával. Borostyán-kút (Szent-kút) az ott lévő kis kápolna és a mögötte álló szikla dombra vezető kálvária fontos búcsújáróhely a kápolna és a stációk kiépítése óta.

Keresztutunkat a betegek gyógyulásáért, az elesettek megsegítéséért és támogatásáért ajánlottuk, hittel, türelemmel, lelki energiával, jókedvvel, nagylelkűséggel, optimizmussal, kitartó reménnyel és igazi bölcsességgel átitatva, a stációk állomásait végigjárva és imádkozva.

Bakonybél, 2020. október 3.

Atavis et Armis

 

Gyászjelentés Kunsági Júlia

cimer

Kunsági Júlia CLJ a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelségének Dámája, Operaénekes 2020 október 03-án 23 órakor hosszú betegség után megtért Teremtőjéhez. Emléke szívünkben örökké él!

Őszinte részvétünk a családjának!

Our condolences to your family!

Atavis et Armis!

kunsagi-julia

Budapest, 2020 október 4.

 

Gyászjelentés

Mosolygó Béla SChLJ a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelségének a görögkatolikus lelkipásztora életének 72. évében szentségekkel megerősítve visszaadta lelkét a Teremtőjének.

Lovagrendünk Szent János Miskolci Kommendájának a parancsnoki vezetését éveken keresztül ellátta. Rendünk nagyszerű lelkipásztora és miséinket vezető görögkatolikus papja volt. Egy csodálatos emberrel lettünk kevesebben.

Őszinte részvétünk a családjának.

Atavis et Armis!

mosolygo-bela

gyaszjelentes 

2020. szeptember 18.

 

Prof. Dr. Dézsi Csaba András kitüntetése

Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelségének Lovagrendi ünnepsége „Orvostudomány és Környezetvédelem”címmel a győri városházán

Prof. Dr. Dézsi Csaba András, Győr megyei jogú város polgármesterének Nagyperjeli Érdemérmet adományoz a Lovagrend Nagyperjeli Tanácsának javaslata és a Magyar Nagyperjel döntése alapján, az elmúlt évtizedekben végzett környezetvédelmi munkássága és az orvostudomány területén végzett kimagasló szervező és klinikai munkájának elismeréséért. E társadalmi elismerés fő kritériuma a győri Szívcentrum megszervezése és a megalakulásától végzett több ezer eredményes szív-katéteres beavatkozás, valamint a következő fiatal generáció szakmai elfogadása, betanítása és a szakmai folytonosság alapjainak stabil biztosítása. Emberi hozzáállása, orvosi felkészültsége sok ezer ember életét mentette meg és visszaadta munkaképességét.

Az ünnepségség a városháza dísztermében került megrendezésre. Lovagrendünk tagjai Chev. Princz Miklós KLJ Marshall vezetésével, a kardvivő Chev. Bognár László Grál KLJ és zászlóvivő Szabó Csaba CLJ után vonultak be a díszterembe és a közönséggel szemben egysoros vonalban állva foglalták el helyüket és a Marshall utasításait követték az ünnepség során. A díszvendég Prof. Dr. Dézsi Csaba András megérkezése után a Himnusz következett, majd Chev. PhD. Dr. Pellek Sándor KLJ Magyar Nagyperjel köszöntötte az egybegyűlteket, a köszöntő után Chev. Dr. Bognár László Emeritus Referendari lovagrendünk történetét és napjainkban folytatott tevékenységét ismertette. Forgács Péter a Győri Nemzeti Színház igazgatója Márai Sándor novella részletével színesítette ünnepségünket. Dr. Dézsi Csaba András életútjának ismertetése után került sor a Magyar Nagyperjel Parancsának a kihirdetésére, melynek része volt a kitüntetés átadása is. A Nagyperjeli Érdemérmet, a díszoklevelet és a dísz plakettet Chev. v. Kulcsár Béla KLJ St. Imre Kommenda ügyvivő parancsnoka, Beszeda László Kancellár és Chev. PhD. Dr. Pellek Sándor KLJ Nagyperjel adták át, méltatva a kitüntetett orvosi, környezetvédelmi, közéleti, publicisztikai és egyetemi tanári tevékenységét. Prof. Dr. Dézsi Csaba András válasz beszédében megköszönte az elismerő szavakat és a kitüntetést, válasz beszéde után a Magyar Nagyperjel zárszavával, utána a Szózattal és a Lovagrendi tagok katonás kivonulásával fejeződött be a díszünnepség.

Atavis et Armis

Győr, 2020. szeptember 17.

 

Németh László atya kitüntetése

Németh László SChLJ atya a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelség Győri Szent Imre Kommenda Emeritus római katolikus lelkipásztora.

2020. augusztus 18-án az Esterházy palotában megtartott díszközgyűlésen Németh László atya a Megye Díszpolgára Kék Szalag kitüntető címet és 2020 augusztus 20-án Csorna Város Díszpolgára kitüntető címét kapta a több évtizedes lelkipásztori munkájának elismeréseként.

Több éves lelkipásztori szolgálat után a papi szemináriumba fogalmazta meg hivatásának egyik fő mondatát: „Papnak lenni nem szerep, hanem életforma”.

Rengeteg fiatalt vont be tevékenyen a közösség életébe, akik közül többen most is aktívak a helyi közéletben. Jó kapcsolatot ápolt a városvezetéssel, valamint a Premontrei rend vezetőjével és szerzeteseivel.

László atya kispap kora óta elkötelezetten tevékenykedik az erdélyi és a határon túli magyarságért. Számos alkalommal szervezett zarándokutat, ahol a határon túl élőknek könyveket és az ottani ínséget enyhítő élelmiszercsomagokat vittek. Küldetéssé vált számára, hogy megismertesse az itthoniakkal Erdélyt, Felvidéket, majd Kárpátalját és Délvidéket.

Dr. Pápai Lajos megyéspüspök 2013-ban általános püspöki helynökké tette meg és a soproni főesperesi címet adományozta neki. A katolikus egyház pedig a papi tevékenységét pápai prelátus címmel ismerte el.

Keresztény nemzeti kultúránkból meríteni megyei példaképet rendkívül időszerű, László atya személye reprezentálja Győr-Moson-Sopron megye sokszínűségét és szellemi gazdagságát. Megyénk több területén elhivatott szolgálatáért és példás életútjáért máig nagy tisztelet övezi az egész térségben.

Németh László munkásságát végigkísérte az útmutatás, amelyet még kispapként bencés tanárától, Nádasi Alfonztól kapott: „Légy mindig elérhető és mindig megszólítható.” Kedves mosolya, figyelmes tekintete, barátságos hangja csakugyan bátorítja mindazokat, akik találkoznak vele.

A lovagrend nevében köszönjük az eddigi munkásságát, lelki útmutatását és a segítségét a rendi munkákban, melyre a továbbiakban is számítunk.

Atavis et Armis!

 

Győr Szigeti Búcsú 2020. augusztus 16.

Szent Rókus az orvosok és a pestises betegek, valamint Győr Sziget védőszentje

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelsége Győri Szent Imre Kommenda kötelékébe tartozó Prof. Dr. Schmidt Péter OLJ - korábban győri alpolgármester – és Korompáky Mária OLJ lovagtársaink a Győr-szigeti Szent Rókus és Sebestyén templom plébánosával együtt a hagyományoknak megfelelően az idén is megrendezték a szigeti búcsút, amelyre kommendánk tagjait is meghívták. Az ünnepi beszédet a Simor téren a Magyar Millenniumi Emlékkeresztnél Prof. Dr. Schmidt Péter OLJ lovagtársunk mondta, utána az emlékműnél koszorúkat helyeztek el. A koszorúzáson a szervezőkkel együtt lovagtárasink közül részt vett: chev. v. Kulcsár Béla KLJ, Kulcsárné Kovács Klára MLJ, Oross Béláné v. Kiss-Surányi Csilla MLJ, Dr. Bajtay András OLJ Emeritus, Csörgits Ferenc MLJ is. A koszorúk elhelyezése után a Szent Rókus templomban Dr. Lukácsi Zoltán protektor, székesegyházi kanonok szent misét celebrált és szentbeszédet mondott.

Atavis et Armis!

 

COVID 19

Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Nagyperjele, Dr. Pellek Sándor PhD orvos ezredes, a Magyar Honvédség Főszakorvosa, a budapesti Honvédkórház (Hungarian Defense Forces Military Hospital Budapest), mellkassebészetének a vezetője. 30 éves szakmai tapasztalatára nagy szükség volt a COVID 19 pandémia diagnosztikájában, lokalizálásában és a betegek kezelésében. Az általa vezetett munkacsoport, Budapest akut mellkassebészeti ellátását végezte és végzi jelenleg is. Az elmúlt 3 hónapban jelentős segítség volt az országnak az általa használt Telemedicina rendszer, mely a nagy kórházak napi működését támogatta. Mellkassebészeti munkacsoportja az elmúlt hónapokban beteget nem veszített el, minden betegük meggyógyult. A szakmai munkát jelentősen befolyásolta a katonai szervezettség, fegyelem és felkészültség.

2020. 07. 17.

Atavis et Armis

 

Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Korházi Lovagrend Magyar Nagyperjelség zarándokútja a bakonybéli Szent Mauricius Monostorhoz, 2020. október 2-3.

Tisztelt Dámák és Lovagok!

Ebben az évben október 2-án és 3-án bakonybéli Szent Mauricius Monostorhoz szervezünk zarándok utat, ahol Dr. Baán Izsák OSB perjel úr fogadja a zarándoklaton résztvevő közösségünket. A bakonybéli monostor a Magyar Bencés Kongregáció része, - Ordinátus: Hortobágyi T. Cirill OSB pannonhalmi főapát a Magyar Bencés Kongregáció prézes-apátja,- a Pannonhalmi Főapátság függő perjelsége. A közösséget jelenleg 5 örök fogadalmas és 3 növendék alkotja.

Október 2-án (pénteken) 16 órára érkeznénk és október 3-án a délutáni órákban fejeznénk be a zarándok utunkat, a részletes program a jelentkezések beérkezése után lesz közzétéve. A program előzetesben egy pár információ: ismerkedés a monostor történetével a bencés szerzetesek vezetésével, részvétel az imádságon, a stációk (keresztút) bejárása, lelkinap, napközi imaóra, csendes imádság.

ATAVIS ET ARMIS

Chevalier Dr. Pellek Sándor PhD KLJ
Nagyperjel

apatsag