Látogatás Dr. Erdő Péter bíborosnál

A budai várban, Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatalában, Dr. Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érseknél udvariassági bemutatkozó látogatást tett Dr. Pellek Sándor PhD, orvos ezredes, KLJ, a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Nagyperjele 2020. 06. 09-én. A találkozó előkészítésében a lovagrend tagjai segítették, melyért hálás köszönettel tartozunk. A látogatás a Keresztény Üldözöttek Államtitkárságán átadott Kápolna avatásán körvonalazódott, ahol erről szóbeli megállapodás született. Dr. Erdő Péter bíboros Esztergom-budapesti érsek úr nagy szeretettel fogadta a vendéget és nagy érdeklődést mutatott tájékoztatója iránt, melyben szó esett arról, hogy a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend teljes vezetése megváltozott, ahogy a Nagymester személye is. Az újonnan megválasztott Nagymester: 50th Grand Master: H.E. Don Francisco de Borbón Graf von Hardenberg lett. Az eseményre Madridban került sor, melyen a megválasztott magyar nagyperjel személyesen jelen volt és Magyarország szavazatát adta. Bíboros úr megismerte lovagrendünk küldetésének jelmondatát: „Cselekvő Lovagrend”. Áttekintették a COVID- járvány aktuális kérdéseit és azokat a korlátozásokat, mely minden ember érdekét szolgálja. Örömmel hallgatta, hogy a Hungary Helps ügynökséggel megállapodást írtunk alá, mely lovagrendünket a hazai és nemzetközi erőtérben láthatóvá teszi. Bíboros úrnak a látogatás során átnyújtott Hospitaller 2019. jelentés számos objektív információval szolgál lovagrendünk munkásságáról. A megbeszélés során hangsúlyozták, hogy az együttműködésre nagy szükség van és erre a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani. A látogatás és bemutatkozás hasznos volt, mert a személyes kommunikáció az információkat tisztává és mindenki számára értelmezhetővé teszi és ez a mi közös érdekünk.

A fényképfelvételt Depaula Flavio Silvio készítette.

Atavis et Armis!

 

Szentmisével emlékeztünk a trianoni békediktátum 100. évfordulóján

Budapest Belvárosi Nagytemplom Trianon 100 éves évfordulója alkalmából 2020 június 4-én tartott szentmisén és megemlékezésen részt vett a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Szent Gellért Budapesti Kommenda. A Kommendát képviselte: Beszeda László CLJ Kancellár, Chevalier Sigmond Albert KLJ Emeritus Kancellár és Vantal István OLJ lovagtársunk.

Atavis et Armis.

 

100 évvel Trianon után

2020 június 4-én Győrött a Vitézi Renddel együtt Trianonra emlékeztek, az ünnepségen a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Győri Szent Imre Kommendájának tagjai közül a rendezvényen többen részt vettek. Az Országzászló emlékműnél a Honvéd Hagyományőrzők adták a váltásos őrséget, az imádságot Lentulai Attila református esperes mondta, az emlékműsort Chevalier v. Kulcsár Béla KLJ lovagtársunk adta.

Atavis et Armis!

 

Egészséges Nemzedékért Alapítvány rendezvénye

Az alapítvány tiszteletbeli tagja Dr. Gidai Erzsébet DSc. születésének 80.évfordulója alkalmából 2020 május 22-én a győri Győr-Szigeti Szent Rókus Templomban megemlékezést tartottak.

Dr. Gidai Erzsébet DSc a Semmelweis Egyetem és a Soproni Egyetem tanára, a Soproni Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar alapító dékánja, a Magyar Tudományos Akadémia Jövőkutatási Bizottságának elnöke és országgyűlési képviselő volt.

A rendezvényen részt vettek a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelségének Győri Szent Imre Kommendájának tagjai.

A megemlékezést Prof. Dr. habil Schmidt Péter CSc. MLJ alapítványi elnök, egyetemi magántanár, az orvostudomány kandidátusa tartotta, a rendezvény szervezésében részt vett Korompáky Mária Valéria MLJ, Chevalier v. Kulcsár Béla KLJ, Kulcsár Béláné MLJ és Csörgits Ferenc MLJ Lovagtársaink.

Atavis et Armis.

 

Együttműködés a Hungary Helps Önkéntes Programmal

Az együttműködés dokumentumait az alábbi linkekre kattintva tekinthetik meg:

Együttműködés

Szándéknyilatkozat

 

Adomány

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelségének Budapesti Szent Gellért Kommendájának lovagja Beszeda László CLJ, Kancellár egy budapesti kórház COVID-19 vírus mintavételével foglalkozó egészségügyi dolgozóinak az egyéni védőfelszerelés kiegészítéséhez 16 db polikarbonát arcvédő felszerelést adományozott 2020. március 26-án.

 Az adományt átvevők nagyon hálásak voltak: „Nagyon szépen köszönjük! Sosem felejtjük el, hogy segítettek rajtunk, hogy segíthessünk másoknak!”

Örülünk, hogy ebben a nehéz, válságos helyzetben segíthettünk!

Sok kitartást, erőt egészséget kívánunk Nekik az első frontvonalban szolgálatot teljesítőknek, Isten áldásával!!

Budapest, 2020. március 26.

Atavis et Armis!

 

Szent István kápolna avatása Budapesten 2020 március 7.

A Miniszterelnökség Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkárságán kialakított kápolnát amit az első vértanúról Szent Istvánról neveztek el Erdő Péter bíboros esztergom-budapesti érsek szentelte fel.

Beszédében kiemelte: „amikor belépünk a templomba vagy a kápolnába, szent helyre érkezünk”. Ezért azt kívánta a hívőknek, hogy örömmel vegyenek részt a kápolna istentiszteletein, térjenek be csendben imádkozni és merítsenek erőt a Jézussal való találkozásból.

Erdő Péter szerint Krisztus egyháza nem csak időben, hanem térben is átfogja az összes keresztényt. Hozzátette: a kápolnában különösen is át kell érezni testvéri összetartozásunkat minden megkeresztelt emberrel, különösen azokkal, akiket hitükért elnyomnak, rágalmaznak és üldöznek. Hozzátette: hűségükből és helytállásukból erőt lehet meríteni.

Azbej Tristan államtitkár a szentmise után azt is elmondta: először szenteltek katolikus kápolnát minisztériumi épületben. A kápolnát olyan ökumenikus szakrális térnek nevezte, ahol ortodoxok is misézhetnek és a protestánsok is tarthatnak istentiszteleteket. A Hungary Helps Programot a világon az első olyan kormányzati programnak nevezte, ami kifejezetten a legüldözöttebb vallási közösséget, az üldözött keresztényeket támogatja.

A kápolna szentelésen a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjele Chev. PhD. Dr. Pellek Sándor KLJ és Vantal István OLJ Lovagtársunk is meghívott vendégként vettek részt. Az imádkozzáll cselekedj, nagyon fontos ma az üldözött keresztények megsegítésért, ez egyben a lovagrendünk küldetésének is egyik feladata.

Atavis et Armis!

 

Betegek Világnapja Győr

2020. február 11-én, idén is az "Egészséges Nemzedékért" alapítvány a nagy hagyományokkal rendelkező Betegek Világnapja 27. ünnepségét rendezte meg Győrben a Szent Rókus rk. templomban.

Az ünnepi szentmisét bemutatta és a szent beszédet mondta Dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita.

A köszöntőt az alapítvány elnöke Prof. Dr. habil Schmidt Péter CSc. egyetemi tanár, az orvostudomány kandidátusa mondta.

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelségét a győri Szent Imre Kommenda tagjai és Chev. PhD, Dr. Pellek Sándor KLJ Nagyperjel képviselte.

Atavis et Armis.