Győr, október 6. megemlékezés

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata meghívásának eleget téve a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelségének Győri Szent Imre Kommenda tagjai Chev. v. Kulcsár Béla KLJ Kommenda Parancsnok vezetésével részt vettek 2020. október 6-án, a Batthyány téren felállított Batthyány-emlékoszlopnál az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc vértanúira emlékező ünnepségen.

Megemlékezést tart Dr. Pergel Elza Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere.

Az ünnepi műsor után a jelenlévők a Batthyány-oszlopnál koszorúkat helyeztek el.

oktober-6-meghivo

Győr. 2020. október 6.

Atavis et Armis

 

Kunsági Júlia rendtársunk gyászjelentése

trauer-ungarn final

 

Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Korházi Lovagrend Magyar Nagyperjelség Rendtagjai a Bakonybéli Bencés Szent Mauricius Monostorban tartották az ez évi lelkigyakorlatukat

Eddig minden évben a lelki gyakorlatok megrendezésre kerültek, folytatva a hagyományt a 2019. évben a Pannonhalmi Bencés Főapátság után idén Bakonybél adott helyet a lelkigyakorlatnak. A bakonybéli monostor a Magyar Bencés Kongregáció része, a Pannonhalmi Főapátság függő perjelsége.

1018-ban Szent István király, első királyunk alapított szerzetesi közösséget, monostort Szent Günther szerzetes javaslatára a Bakony kies völgyében, a mai Bakonybél környékén, a szerzetesek mindennapjait az imádság és a munka alakította. E területen remetéskedett Szent Gellért is. Az alapítók Szent Mauríciuszt választották védőszentül, aki egy római katona volt és több ezer társával együtt a III. század végén szenvedett vértanúhalált, mert nem volt hajlandó ártatlan keresztényeket üldözni.

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend lovagjai 1162-ben jelentek meg a Bakonyban, méghozzá a Bakonybéli Apátság erdejében. Erről a pannonhalmi apátságban őrzött irat számol be, melyet 1381-ben az országbíró adott ki.

A ma is álló templom alapkövét 1750-ben tették le, felszentelésére 1754-ben került sor, melyet Sajghó Benedek pannonhalmi főapát végzett nagyobb papi segédlettel. A templomot többször újáépítették, felújították, a jelenlegi formáját és belsejének felújítását 2018-ban fejezték be. Alapítóink lelkületéről és a hely szelleméről egyaránt sokat mond el a legenda részlet, mely szerint a Szentkútnál imádkozó, olvasó Gellért kunyhójába előbb egy szarvasborjú, utóbb pedig egy farkas költözött, s a szent közelében az állatok békességben éltek együtt: Bakonybél kezdettől fogva a békesség, a kiengesztelődés helye, a csendes belső úton megtalált harmónia, lelki integritás közvetítője.

A mai bencés közösséget 5 örök fogadalmas és 3 növendék alkotja, vezetőjük dr. Baán Zsolt Izsák OSB Perjel, akit Hortobágyi Cirill OSB Főapát nevezett ki.

Megérkezésünkkor Bán Izsák perjel fogadta rendünk tagjait, ismertette a monostor történetét, végig kalauzolt a monostor, valamint a templom felújított épületein és bemutatatta az új kiállítótermüket is. A nap során négy közös imádság van, rendünk tagjai a délutáni vesperason, vett részt először. A szerzetesek gregorián énekét hallgatva kicsit olyan, mintha visszautaznánk a középkorba. Ahogy Izsák atya is mondja, itt ezer éve kisebb megszakításokkal zajlik az imádság, és ezt érezni is. Az esti fél kilences imádságon kompletorium egy régi, leginkább a citerára hasonlító hangszerrel, a pszaltérionnal kísért imádságba kapcsolódtunk be, ezzel zárva a lelkigyakorlatunkat. A lelkigyakorlaton részt vettek a Győri Szent Imre Kommenda tagjai: Chev. v. Kulcsár Béla KLJ, Kulcsár Béláné Márta MLJ, Em. Dr. Bajtay András OLJ, Orossné Kiss-Surányi Csilla MLJ, Tömböly Ildikó posztuláns; a Váci Szent Miklós Kommendából: Szabó Csaba CLJ, Chev. Princz Miklós KLJ Marshall, a Budapesti Szent Gellért Kommendából: dr. Mészáros Erika OLJ, és Dr. Turcsányi Gábor CLJ; Szamosszegről dr. Lajos Gergely OLJ és Nagyperjelünk PhD. Dr. Pellek Sándor KLJ.

Bakonybél, 2020. október 2.

Atavis et Armis

 

Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Korházi Lovagrend Magyar Nagyperjelség Rendtagjai Bakonybéli zarándoklat befejezéseként a betegeknek az elesetteknek ajánlották keresztútjukat

A bakonybéli Borostyán-kút (Szent-kút) kápolnájához érkezve rövid megbeszélés és feladat-meghatározás után elindultunk, hogy végig járjuk keresztutunkat.

A hagyomány szerint a béli monostort alapító Szent Günther és a később vértanúhalált halt Szent Gellért is e hely közelében töltött remeteségben több évet.

Három forrás fakad a kápolna előtt, amelyet kőből rakott medencével foglaltak kútházba. A medence közepén dombormű eleveníti fel Szent Gellért e helyhez kötődő legendáját, valamint emlékét egy szintén Szent Gellértet és egy szarvasborjút ábrázoló szobor is őrzi, amely Opra Szabó István zirci szobrászművész alkotása.

A kápolna mellett lépcső vezet egy elfalazott sziklahasadékhoz, amely elé egy Lourdes-i Mária szobor került. A szájhagyomány szerint e barlang lehetett a remeteség helye.

Először 1826-ban emeltek az emlékhelyen kápolnát, amelyet a 19. század végén a ma álló épület váltott fel. Ekkor készült a tizennégy képből álló stáció (állomás) és a szikla tetején található kálvária Krisztus, Szűz Mária és Szent János alakjával. Borostyán-kút (Szent-kút) az ott lévő kis kápolna és a mögötte álló szikla dombra vezető kálvária fontos búcsújáróhely a kápolna és a stációk kiépítése óta.

Keresztutunkat a betegek gyógyulásáért, az elesettek megsegítéséért és támogatásáért ajánlottuk, hittel, türelemmel, lelki energiával, jókedvvel, nagylelkűséggel, optimizmussal, kitartó reménnyel és igazi bölcsességgel átitatva, a stációk állomásait végigjárva és imádkozva.

Bakonybél, 2020. október 3.

Atavis et Armis

 

Gyászjelentés Kunsági Júlia

cimer

Kunsági Júlia CLJ a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelségének Dámája, Operaénekes 2020 október 03-án 23 órakor hosszú betegség után megtért Teremtőjéhez. Emléke szívünkben örökké él!

Őszinte részvétünk a családjának!

Our condolences to your family!

Atavis et Armis!

kunsagi-julia

Budapest, 2020 október 4.

 

Gyászjelentés

Mosolygó Béla SChLJ a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelségének a görögkatolikus lelkipásztora életének 72. évében szentségekkel megerősítve visszaadta lelkét a Teremtőjének.

Lovagrendünk Szent János Miskolci Kommendájának a parancsnoki vezetését éveken keresztül ellátta. Rendünk nagyszerű lelkipásztora és miséinket vezető görögkatolikus papja volt. Egy csodálatos emberrel lettünk kevesebben.

Őszinte részvétünk a családjának.

Atavis et Armis!

mosolygo-bela

gyaszjelentes 

2020. szeptember 18.

 

Prof. Dr. Dézsi Csaba András kitüntetése

Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelségének Lovagrendi ünnepsége „Orvostudomány és Környezetvédelem”címmel a győri városházán

Prof. Dr. Dézsi Csaba András, Győr megyei jogú város polgármesterének Nagyperjeli Érdemérmet adományoz a Lovagrend Nagyperjeli Tanácsának javaslata és a Magyar Nagyperjel döntése alapján, az elmúlt évtizedekben végzett környezetvédelmi munkássága és az orvostudomány területén végzett kimagasló szervező és klinikai munkájának elismeréséért. E társadalmi elismerés fő kritériuma a győri Szívcentrum megszervezése és a megalakulásától végzett több ezer eredményes szív-katéteres beavatkozás, valamint a következő fiatal generáció szakmai elfogadása, betanítása és a szakmai folytonosság alapjainak stabil biztosítása. Emberi hozzáállása, orvosi felkészültsége sok ezer ember életét mentette meg és visszaadta munkaképességét.

Az ünnepségség a városháza dísztermében került megrendezésre. Lovagrendünk tagjai Chev. Princz Miklós KLJ Marshall vezetésével, a kardvivő Chev. Bognár László Grál KLJ és zászlóvivő Szabó Csaba CLJ után vonultak be a díszterembe és a közönséggel szemben egysoros vonalban állva foglalták el helyüket és a Marshall utasításait követték az ünnepség során. A díszvendég Prof. Dr. Dézsi Csaba András megérkezése után a Himnusz következett, majd Chev. PhD. Dr. Pellek Sándor KLJ Magyar Nagyperjel köszöntötte az egybegyűlteket, a köszöntő után Chev. Dr. Bognár László Emeritus Referendari lovagrendünk történetét és napjainkban folytatott tevékenységét ismertette. Forgács Péter a Győri Nemzeti Színház igazgatója Márai Sándor novella részletével színesítette ünnepségünket. Dr. Dézsi Csaba András életútjának ismertetése után került sor a Magyar Nagyperjel Parancsának a kihirdetésére, melynek része volt a kitüntetés átadása is. A Nagyperjeli Érdemérmet, a díszoklevelet és a dísz plakettet Chev. v. Kulcsár Béla KLJ St. Imre Kommenda ügyvivő parancsnoka, Beszeda László Kancellár és Chev. PhD. Dr. Pellek Sándor KLJ Nagyperjel adták át, méltatva a kitüntetett orvosi, környezetvédelmi, közéleti, publicisztikai és egyetemi tanári tevékenységét. Prof. Dr. Dézsi Csaba András válasz beszédében megköszönte az elismerő szavakat és a kitüntetést, válasz beszéde után a Magyar Nagyperjel zárszavával, utána a Szózattal és a Lovagrendi tagok katonás kivonulásával fejeződött be a díszünnepség.

Atavis et Armis

Győr, 2020. szeptember 17.

 

Németh László atya kitüntetése

Németh László SChLJ atya a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelség Győri Szent Imre Kommenda Emeritus római katolikus lelkipásztora.

2020. augusztus 18-án az Esterházy palotában megtartott díszközgyűlésen Németh László atya a Megye Díszpolgára Kék Szalag kitüntető címet és 2020 augusztus 20-án Csorna Város Díszpolgára kitüntető címét kapta a több évtizedes lelkipásztori munkájának elismeréseként.

Több éves lelkipásztori szolgálat után a papi szemináriumba fogalmazta meg hivatásának egyik fő mondatát: „Papnak lenni nem szerep, hanem életforma”.

Rengeteg fiatalt vont be tevékenyen a közösség életébe, akik közül többen most is aktívak a helyi közéletben. Jó kapcsolatot ápolt a városvezetéssel, valamint a Premontrei rend vezetőjével és szerzeteseivel.

László atya kispap kora óta elkötelezetten tevékenykedik az erdélyi és a határon túli magyarságért. Számos alkalommal szervezett zarándokutat, ahol a határon túl élőknek könyveket és az ottani ínséget enyhítő élelmiszercsomagokat vittek. Küldetéssé vált számára, hogy megismertesse az itthoniakkal Erdélyt, Felvidéket, majd Kárpátalját és Délvidéket.

Dr. Pápai Lajos megyéspüspök 2013-ban általános püspöki helynökké tette meg és a soproni főesperesi címet adományozta neki. A katolikus egyház pedig a papi tevékenységét pápai prelátus címmel ismerte el.

Keresztény nemzeti kultúránkból meríteni megyei példaképet rendkívül időszerű, László atya személye reprezentálja Győr-Moson-Sopron megye sokszínűségét és szellemi gazdagságát. Megyénk több területén elhivatott szolgálatáért és példás életútjáért máig nagy tisztelet övezi az egész térségben.

Németh László munkásságát végigkísérte az útmutatás, amelyet még kispapként bencés tanárától, Nádasi Alfonztól kapott: „Légy mindig elérhető és mindig megszólítható.” Kedves mosolya, figyelmes tekintete, barátságos hangja csakugyan bátorítja mindazokat, akik találkoznak vele.

A lovagrend nevében köszönjük az eddigi munkásságát, lelki útmutatását és a segítségét a rendi munkákban, melyre a továbbiakban is számítunk.

Atavis et Armis!