KAROLINA nap a váci Karolina Katolikus Általános Iskola Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában

Az intézmény vezetője: Sisa Sándorné igazgató asszony meghívásának eleget téve 2020. február 3-án a váci Szent Miklós Kommenda tagjai részt vettek az eddig minden évben megrendezésre került KAROLINA napi ünnepségén. A Karolina napi rendezvénysorozat tanulmányi versenyekkel indul, melyekre az idei évben nem csak Magyarországról, hanem Felvidék több iskolájából is versenyezni jöttek és szép eredményekkel, ajándékokkal a tarsolyukban utazhattak haza.

A Karolina napi ünnepség a váci Székesegyházban megtartott misével kezdődött, majd az iskola alapítójának gróf Csáky Károly Emánuel, egykori váci püspöknek az altemplomban elhelyezett sírja megkoszorúzásával folytatódott. A koszorúzáson az iskola vezetése, tanárai, diákjai, az egyház és lovagrendünk tagjai vettek részt.

Csáky püspök, magánvagyonának felhasználásával 1905-ben alapította a Karolina Iskolát, valamint a fiúi szeretet szép példájaként édesanyjáról nevezte el. Az eltelt évszázad alatt a város szívében levő intézmény mindig meghatározó szerepet töltött be a város ifjainak a nevelésében, oktatásában.

Az ünnepségsorozat záró akkordja volt az iskola könyvtárának teremszentelése és névadása, melyet az egykori tanítványról, Fésűs Éva meseíró és költőről neveztek el. A termet László atya szentelte fel, melynek bevezetőjeként a tanulmányi versenyek eredményhirdetése és a diákok énekei, szavalatai színesítettek. Lovagrendünket képviselték Chev. Bea István KLJ (fotó, média), Chev. Dr. Bognár László KLJ Emeritus Referendary és Chev. Princz Miklós KLJ Marshall.

A váci Szent Miklós Kommenda évekkel ezelőtt az iskolában adományokból és az iskola vezetésnek hozzájárulásával felújított egy földszinti tantermet, amit „Szent Lázár” teremnek neveztek el és Lovagrendünk Káplánja Dr. Varga Lajos püspökatya szentelt fel. Azóta minden évben a nyolcadik osztály befejeztével kommendánk parancsnoka és tagjai díjat adnak át a nyolc éven keresztül kiváló hitéletet élő, jó tanulmányi eredményt felmutató tanulóknak a Székesegyházban megtartott szentmisét követő ballagási ünnepségen.

Sok sikert, jó tanulmányi eredményeket és kitartó munkát kívánunk az iskola tanulóinak, az iskola vezetésének és a tantestületnek pedig eredményes oktató, nevelői munkát.

Vác, 2020. február 03.

 

Dr. Pellek Sándor orvos ezredes a missziókról

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjele Chev. PhD, Dr. Pellek Sándor KLJ (orvos ezredes), több orvos-katonai misszió részeseként nyilatkozott eddigi életútjáról.

Dr. Pellek Sándor harctéri sebesült szállítóként kezdte meg az afganisztáni katonaorvosi misszióját, ami fizikailag és lelkileg is megterhelő volt. Minél puritánabb a környezet, annál inkább előtérbe kerül a szaktudás. Napi 24 órás készenlétben éltek és végezték a munkájukat nagyrészt sátrakban, harctéri körülmények között. A szaktudása elismeréseként a német katonai kórház klinikai igazgatójává választották, új beosztása miatt sokat volt úton, számos afganisztáni egészségügyi intézményt látogatott meg. Több életmentő műtétet vezetett, melyekben a helyi állampolgárokon is segített, leprás betegekkel találkozott, ez sugallta számára a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrendbe történő belépését és évek múltán a Nagyperjeli feladat – küldetés elvállalását. Az afganisztáni missziók alatt nem csak orvosi eseteket dokumentált, rengeteg szociofotót is készített, melyekből aztán számos kiállítást rendeztek, az elsőt 2006-ban a New York-i ENSZ palotában a Honvédelmi és a Külügy Minisztérium támogatásával.

Dr. Pellek Sándor orvos ezredes éppen harminc esztendeje van az orvosi pályán, mindvégig katonai vezetés alatt tevékenykedett. Ez időszak alatt három afganisztáni missziót vezetett és az ott szerzett, majd közkinccsé tett tapasztalatai a mai napig komoly segítséget jelentenek a Magyar Honvédség orvosainak, egészségügyi szakembereinek felkészítésében, kiképzésében. Katonaorvosi munkáját minden esetben az önzetlen segítségnyújtás, a gyógyítás vezérelte, a harctéri, tábori körülmények között is.

Atavis et Armis.

 

Kalácsot az asztalra! 2019.

Határokon átívelő összefogásnak lehettünk tanui. A Kalácsot az asztalra országos facebook adományozó mozgalmunkat a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend tagjaként, a férjemmel együtt indítottuk el.

A mozgalom által közel 214 000 Ft ( 535 db ) értékben kalács, (500 db, 200 db, 250 db, 250 db azaz közel 1200 db ) vegyes péksütemény - megközelítőleg 300 000 Ft összegben került kiosztásra.

Városok, ahol megjelent mozgalmunk bármely formában: Szeged, Szarajevó, Karcag, Szamosszeg, Halásztelek, Debrecen, Pápa, Albertirsa, Tatabánya, Orosháza, Budapest Budaörs, Budapest Csepel, Németország Leisnig, Vác.

A mozgalmunk 2019. december 20-23 között folyamatosan tevékenykedett. A célunk az volt, hogy közvetlenül juttassunk el kalács-, valamint ételadományt az általunk elérhető rászoruló családokhoz. Ez idő alatt 535 db kalácsot, valamint több száz péksüteményt osztottunk ki rászoruló családoknak, összfogyatékkal élő, hajléktalan és idősgondozásban lévő embertársainknak.

Pénzadomány érkezett Bozsó Károly és családja, egy névtelen orosházi és egy névtelen karcagi segítőnktől, valamint a családunktól. Ezen felül 100 db kalácsadománnyal csatlakozott Gergely Lajos szamosszegi Lovagtársam, 35 db kalácsadomány érkezett Gazsó Mihálynétól, 50 db kalácsadomány Konkolyné Varga Zsuzsannától. Külön köszönet a budaörsi Frenki Friss Pékségnek, aki több napon át biztosított sok száz péksütemény adományt a mozgalmunk számára. Albertirsa Pékségnek, valamint a hargitai Ditro-pékségnek a felajánlásokért. Étel- és kalács adománnyal Jurcsák László, Kocsis Judit, Németországból Margit Königstätter, Menkó Vilmosné Katalin, Bóka Istvánné járult hozzá. Az adományok célbaérésében, szervezésben többek között Benyó Péter, Hajdú Nóra, Rucz Éva és leánya, Györök Nikolett, Prodán Anna, segített. Végül Vácon "név nélküli" kezdeményezéssel jött létre több nagyobb mennyiségű kalácsadomány átadás. Ezért a csodálatos önzetlenségért minden résztvevőnek nagyon hálásak vagyunk a rászorulók nevében is.

Minden segítőnknek és adományozónak szívből köszönjük felajánlását, a közös munkát!

Atavis et armis!

 

Hallássérült gyermekeknek adományoztak

Készségfejlesztő eszközöket adományozott a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend miskolci kommendája. A 100.000 Ft értékű felajánlást a lovagrend helyi szervezete önerőből finanszírozta. A játékos eszközök a hangok érzékelésben és észlelésében, valamint a mese- és szövegértésben nyújtanak nagy segítséget. Miskolcon mintegy húsz gyermek életében jelentenek fontos előrelépést az úgynevezett „Okoskocka játékok” a rehabilitációban. A lovagrend korábban már jótékonykodott egyebek mellett a szegények farsangján, valamint a József úti óvodában.

 

Szent Imre Győri Kommenda tagjai a Győri Segítőházban

Szent Imre Győri Kommenda tagjai közül Chev. Kulcsár Béla KLJ és Dame. Kulcsárné Klárika MLJ a győri hajléktalan szállón a „Segítőházban” a gondozottak műsora és a köszöntők után, már hosszú évek gyakorlatát követve harmonikával kísért zenés műsorral örvendeztették meg a jelenlévőket.

A rendezvényen lovagtársainkon kívül részt vett Simon Róbert Balázs országgyűlési és helyi önkormányzati képviselő is. Karácsony lévén Lovagtársaink a rendezvény végén 50.000.-Ft adományt adtak át az intézmény vezetőjének, ezzel is segítve áldozatos munkájukat. Mind a műsorért, mind az adományért nagyon hálásak voltak a jelenlévők.

Áldott Karácsonyt kívánunk mindenkinek.

Atavis et Armis!

 

Szentmise, 2019. december 14.

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend hagyományainak megfelelően 2019. december 14-én ünnepelte a 3. vasárnap előtt (öröm) az adventet és névadónk, égi közbenjárónk Szent Lázár névnapját, Budapesten a Fő utcai Görög-katolikus templomban. Munkanap lévén, a rendünk tagjainak elfoglaltsága miatt csak 18 fő vett részt a Pásztor Bazil SChLJ atya által bemutatott szentmisén, melyen a kántori teendőket Ábrahám Pál MLJ látta el. A szentmise alatt díszőrséget állt rendünk kardjával Beszeda László CLJ Kancellár és nagyperjelségünk zászlajával Szabó Csaba CLJ zászlóvivőnk. A szent mise után Chevalier Phd. Dr. Pellek Sándor KLJ Magyar Nagyperjel mondott ünnepi beszédet. A szentmise után a templom társasági helyiségében agapéval összekötött beszélgetésre került sor, itt zárszóként mindenkinek Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánt a Nagyperjel Úr.

A szentmisén elhangzott nagyperjeli beszéd anyaga letölthető INNEN

 

Advent Ménfőcsanakon.

A győri Szent Imre kommenda tagjai immár hagyományként vesznek részt Ménfőcsanakon a Betlehemük előtti szertartáson és ünnepségen. A betlehemi díszletünket Bartók Ferenc OSB a templom plébánosa áldotta meg. Advent 1. vasárnapján a katolikus felekezet rendezte ünnepségen az igen nagyszámú résztvevőt Chevalier v. Kulcsár Béla KLJ lovagtársunk köszöntötte a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend nevében. Lovagtársunk a rendezvényen harmonika koncertet adott, amely műsorában részt vettek Kis-Surányi Csilla MLJ és Kulcsárné Kovács Klára Dámák is.

Atavis et Armis.

 

Dr. Csókai András idegsebész kitüntetése

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjele Chevalier PhD. Dr. Pellek Sándor KLJ, a Kisalföld újság győri sajtószékházában megtartott rendezvényen Lovagrendünk Nagyperjeli Érdemérmével tüntette ki és ez alkalomból díszoklevelet adott át a világhírű Dr. Csókay András idegsebésznek.

Dr. Csókay András 2002-ben egyik alapítója volt a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány orvoscsapatának, akik idén augusztusban a fejüknél összenőtt bangladesi sziámi ikreket 30 órás műtét során sikeresen szétválasztották a 35 fős magyar orvosi teammal. Erről a bravúros műtétről, eddigi életútjáról, világnézetéről, hitvallásáról tartott előadást a meghívott vendégeknek Dr. Csókay András a sajtószékházban 2019. november 26-án. Dr. Pellek Sándor a kitüntetés és a díszoklevél átadása után sok szakmai sikert, erős hitet és kitartást kívánt a kitüntetettnek és az alapítvány orvoscsapatának.

Atavis et Armis.

Győr, 2019. november 26.

dr-csokay-andras