Investitura Budapest, 2019.szeptember 27.

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelsége Chev. PhD. Dr. Pellek Sándor KLJ Magyar Nagyperjel vezetésével -a beiktatása óta első ízben – tartott Investiturát Budapesten, a Szent Anna templomban. A szentmisét Chev. Bishop Dr. Varga Lajos SChLJ celebrálta, koncelebrálta Chev. Mák Ferenc SChLJ, Chev. Mosolygó Béla SChLJ és Chev. Pásztor Bazil SChLJ atya. A szentmise a lovagi köpenyek, insigniák, oklevelek megszentelését követően a magyar himnusszal fejeződött be.

A szentmise után kezdődött az Investitura, Chev. PhD. Dr. Pellek Sándor KLJ Magyar Nagyperjel köszöntötte lovagrendünk emeritus vendégeit, dámáit és lovagjait, az ünnepi beszéde előtt kitért Chev. Dr. Ronald Hendriks Nemzetközi Nagyperjel és Főparancsnok szeptember 11-i halálára is, 1 perces néma vigyázzállással adóztunk emlékének. A magyar Nagyperjel beszédében megemlékezett lovagtársunk életútjáról és kimagasló nemzetközi rendi tevékenységéről. is.

Ezután köszöntötte az Investituránkat megtisztelő Czech Köztársaság Lovagrendjének Nagyperjelét Chev. Ondrej Farka KCLJ és Emeritus Nagyperjelét Chev. Prof. dr. Ales Bluma-t, dámáikat és lovagjaikat. A Posztulánsaink Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória, Dr. Sipka Sándor és Vantal István avatása, a lovagrendbe történő befogadásának ceremóniáját a kancellár Beszeda László CLJ beszéde után Chev. Princz Miklós KLJ Marshall közreműködésével Chev. PhD. Dr. Pellek Sándor KLJ Nagyperjel vezényelte le.

A Posztulánsok avatása után az Emeritus állományba lépők Chev. Prof. Dr. Nyáry István KCLJ Hospitaller és Chev. Dr. Révay András KLJ Alamizsnás kapott Nagyperjeli Érdemérem elismerő kitüntetést és az Emeritus Oklevelet. Az Investitura zárásaként a templomból történő kivonulás után közös fénykép készült az eseményen résztvevőkről.

 

A Stefánia Palotában került sor a gálavacsora megrendezésére, ebben az impozáns környezetben neves művészek és együttesek adtak műsort a vacsora előtt. Fellépett a Suzuki Cselló együttes, a Magyar Rézfúvós Quartett (Hungarian Brass Quartett) és a világranglistán 5. helyen álló Standard táncosok is tánc bemutatót tartottak. A műsor után a lovagrendben kiemelkedő munkát végzőket tüntette ki Nagyperjelünk, Nagyperjeli Érdeméremmel, közülük kiemelném Chev. Kárpáty Zoltán KLJ Hospitallert. A kitüntetések után Nagyperjel Úr, a fellépő együttesek és táncosok vezetőinek nagyperjeli emlékérmet adott át, megköszönve és elismerve kiemelkedő művészi tevékenységüket, mellyel a rendezvényünkön résztvevő cseh és magyar vendégeinken kívül, lovagrendünk tagjainak is nagyszerű élményt szereztek.

A nagyperjeli pohárköszöntőben az Investituránkat követő gálavacsorán a résztvevők közül az újonnan avatott Rendtársainkat, a Káplánjainkat, a Dámákat, a Lovagokat és az Emeritus résztvevők közül külön kiemelve köszöntötte Contess Nyáry Éva Emeritus Magyar Nagyperjelt, a Czech Köztársaság Lovagrendjének Nagyperjelét, Emeritus Nagyperjelét és kedves vendégeinket.

Külön köszöntötte díszvendégünket Dr. Kopcsó István PhD orvos dandártábornok urat, a Magyar Honvédség Egészségügyi Főnökét, hogy jelenlétével megtisztelte a rendezvényünket. A pohárköszöntő után az asztali áldást Chev. Dr. Varga Lajos SChLJ püspök atya monda el, jó étvágyat kívánva mindenkinek.

A rendezvényünk szervezésében és lebonyolításában résztvevők nagyszerű munkát végeztek, ezt jelzi a sok gratuláció és a pozitív kommentek melyekkel elismerését fejezte ki mindenki, aki jelen volt.

Atavis et Armis.

 

Göd, 2019. október 23. koszorúzás

Idén is mint minden évben eddig a Gödi Önkormányzat felkérésének eleget téve a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelségének Szent Miklós Váci Kommendájának lovagjai a városi ünnepség utáni koszorúzáson díszőrséget állnak az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékművénél és helyi hősének Iván Kovács László szobránál. A Szent Miklós Váci Kommenda díszőrséget álló tagjai: Chev. Dr. Bognár László KLJ (kardvivő) és Szabó Csaba CLJ (zászlóvivő).

A koszorúzók: Chev. Szalárdy Attila KLJ Kommenda Parancsnok és Chev. Princz Miklós KLJ Marshall, a fotókat az ünnepségsorozatról Chev. Bea István KLJ lovagtársunk készítette.

 

Győr 2019. október 23. koszorúzás

Szent Imre Kommenda rendszeresen részt vesz Győr város és a megye közéletében, így a nemzeti ünnepeink alkalmából történő koszorúzásokon is, melyre évtizedek óta meghívót kap mind Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatától, mind Győr Polgármesteri Hivatalától. Így történt ez az idei október 23-i koszorúzás előtt is. A meghívást elfogadtuk, hárman koszorúztuk: v. Kulcsár Béla KLJ, Kulcsárné Kovács Klára MLJ és Korompáky Mária OLJ.

 

Mely keresztyén értékek vannak leginkább veszélyeztetve?

Ezekre a kérdésekre kereste a választ a Külgazdasági és Külügyminisztérium nemzetközi konferenciája 2019. szeptember 4. és 6. között Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Európa több szempontból is válaszúthoz érkezett: a kontinens sorsát meghatározó alapvető döntések meghozatalára van szükség. Európa keresztény identitásának jövője nagyban függ attól, hogy képesek vagyunk-e megtalálni a megfelelő válaszokat az előttünk álló kihívásokra. Mindehhez a szellemi kapaszkodót több mint ezer éves keresztény gyökereink nyújthatják. Különösen nagy felelősséget ró mindez a keresztény kötődésű médiára és általában azon újságírókra, akik az egyházi tanítások szellemében végzik mindennapi munkájukat. Egy, a keresztény média szereplőit és a keresztény kultúra aktuális kihívásaival foglalkozó gondolkodókat összehozó vitafórum létrehozása nagyban hozzájárulhat a releváns kérdések megvitatásához. A konferencián felmerülő néhány központi vitakérdés: Mit jelent a kereszténység a XXI. században? Hogyan értelmezhetőek a mai európai és globális folyamatok? Mit nevezhetünk korunk legnagyobb dilemmáinak? Mit nevezünk keresztény újságírásnak? Mik a keresztény értékek alkotóelemei? Mely keresztény értékek vannak leginkább veszélyeztetve? Ezen a konferencián Lovagrendünk meghívottként vehetett részt. Neves hazai és külföldi előadók mellett, személyes ismerkedésre és konzultációra is lehetőség nyílott.

Dr. Pellek Sándor PhD, KLJ, orvos ezredes, Nagyperjel

Princz Miklós Marshall

 

Támogatás Kárpátaljára Miskolcról

2,5 TONNA GYERMEKTÁPSZER-ADOMÁNY INDULT EL KÁRPÁTALJÁRA

Hollósy András önkormányzati képviselő, a miskolci Kommenda Parancsnoka közreműködésével mintegy 2 millió forint értékű 2,5 tonnányi gyermektápszer adományt szervezett, és indított útnak egy csaknem 300 ágyas kárpátaljai gyermekkórház részére. Az adomány a Szívvel Egymásért Alapítvány felajánlásával és Miskolc Megyei Jogú Város közvetítésével jutott el a munkácsi gyermekkórházba.

 

Adományozás, a hazánkban táborozó erdélyi gyermekeknek

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend miskolci kommendájának jeles tagja, Mezei László, Lovagrendünk és a "Kossuth Lajos Koszorúja Alapítvány" kuratóriuma képviseletében adományt nyújtott át. A Pest megyei Halásztelken, Hatvani Viktória és Családjától, az általuk összegyűjtött és rendezett ajándékokat vett át, melyet szülőfalujába, MONOKRA, az ott táborozó erdélyi gyermekeknek vitt. A gyermekek arcán, szemében igen megható volt látni az örömet, a boldogságot, mely felemelő érzés volt!

Köszönettel tartozunk az adományozó családnak és Mezei László lovagtársunknak, akire mindnyájan büszkék lehetünk! Lovagrendünk támogatja azokat az adományozó kezdeményezéseket, akik értékes ajándékokat és adományokat nyújt át a rászorulóknak! Az általunk átnyújtott adományok, mindig hozzáadott értéket kell, hogy tartalmazzon, mert ez erkölcsi és morális kötelességünk!

Atavis et Armis!

Dr.Pellek Sándor PhD, KLJ,
Nagyperjel

 

Lelki gyakorlat a pannonhalmi Főapátságban

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend, 2019. 07. 06-án, a Pannonhalmi Apátságban lelki gyakorlatot és kulturális együttlétet tartott. Hortobágyi T. Cirill OSB Főapát Úrral történt előzetes, személyes tárgyalást követően, Lovagrendként fogadtak bennünket, lovagi köpenyünket, rendi jelzéseinket és a nagyperjeli láncot is viselhettük. Lovagrendhez méltó formációban, zászlónk mögött felsorakozva vonulhattuk be a Főápatság kapuján keresztül. A hivatalos fogadtatás során a megjelent Dámákat és Lovagokat Dr. Horvát Ciprián OSB, pannonhalmi szerzetes köszöntötte. Rendünk mellé professzionális segítőt rendeltek, aki belső útjainkat segítette és informálta a Dámákat és Lovagokat. A Bazilikában a napközi imaórához csatlakozhattunk és a szerzetesekkel együtt egy csodálatos órát tölthettünk el. Az imaórát követően Várszegi Asztrik Emeritus Főapát és Püspök Úr köszöntötte rendünket és örömmel közölte, hogy a rendünk és a pannonhalmi rend küldetése azonos. A lelki gyakorlat és a rendünk tagjainak együttléte teljessé vált a monostor szervezett bejárásával, mely érintette a Bazilikát, a Könyvtárat, a Kerengőt és Monostor belső udvarát is. A kápolnákba történő betekintés, az altemplom története, Habsburg Ottó emlékhelyének megtekintése, valamint a várfokról történő kitekintés tette teljessé a nap kulturális részét. A program zárásaként a Viator étteremben költöttünk el egy gastronómia különlegességet és fogyasztottunk frissítőket. A Rend minden jelenlévő tagja megállapította, hogy a Rend vezetőségének kezdeményezése folytatásra méltó és mindenki számára szükséges. Az együtt eltöltött napot a Kisalföld c. napilap hivatalosan akkreditált fotósa dokumentálta az Apátság engedélyével.

Atavis et Armis!

dr. Pellek Sándor PhD, KLJ, Nagyperjel

 

Keresztutat jártunk…

A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend meghívására a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend váci Parancsnoksága közös Keresztúton vett részt. Felváltva mondták az egyes állomások elmélkedéseit a két Rend tagjai. A Keresztút állomásainak az elmélkedései Mária szemszögéből, ugyanakkor mai élethelyzetekre reflektálva követte az eseményeket. A Keresztutat a Mária Rádió élőben közvetítette.