A Szent Lázár Lovagrend Abaligeti Jótékonysági Koncertje

Nagy sikerrel zárult az Abaligeti Jótékonysági Koncert, ahol Kulcsár Béla a győri kommenda vezetője tangóharmónikán játszott, felesége gitáron kísérte és megzenésített verseket és más vírtuóz zenét adtak elő.

Bővebben: A Szent Lázár Lovagrend Abaligeti Jótékonysági Koncertje

KÉTPÓ - Szent Lázár Falu Európai Falu, Leader közösség része

Gratulálunk KÉTPÓ-nak, aki elnyerte az Európai Falu és Leader közösség része lett.

Bővebben: KÉTPÓ - Szent Lázár Falu Európai Falu, Leader közösség része

Mindszenty József bíboros, hercegprímás a Szent Lázár Lovagrend tagja volt

Családi háttérmindszenty emlekerem
Mindszenty ( Pehm ) József 1892. március 29-én született a vas megyei Csehimindszenten. Szülei szőlő- és földművelők voltak.

Édesanyja Kovács Borbála, édesapja Pehm János.

József volt az első szülött gyermek, aki testvéreivel együtt példás, gondos szülői nevelésben részesült. Az elemi iskolát Mindszenten végezte, majd 1903-tól a jó hírű szombathelyi Premontrei Gimnáziumban folytatta tanulmányait. Érettségi után a Szombathelyi Szemináriumba jelentkezett papnövendéknek.

 

Pappá szentelés

1915. június 12 ?én szentelte pappá gróf Mikes János megyéspüspök a szombathelyi székesegyházban. Az első világháború második évében kezdte papi szolgálatát. Gimnáziumi hitoktatóként bekapcsolódik a közéleti munkába és egyik irányítója lett a megyében annak a mozgalomnak, amely az őszirózsás forradalom és a proletárdiktatúra alatt menteni igyekezett a menthetőt. Ezért a tevékenységéért bebörtönözték, majd szülőfalujába internálták, ahol 1919 augusztusáig tartózkodott.

Bővebben: Mindszenty József bíboros, hercegprímás a Szent Lázár Lovagrend tagja volt