Mindszenty József bíboros, hercegprímás a Szent Lázár Lovagrend tagja volt

Családi háttérmindszenty emlekerem
Mindszenty ( Pehm ) József 1892. március 29-én született a vas megyei Csehimindszenten. Szülei szőlő- és földművelők voltak.

Édesanyja Kovács Borbála, édesapja Pehm János.

József volt az első szülött gyermek, aki testvéreivel együtt példás, gondos szülői nevelésben részesült. Az elemi iskolát Mindszenten végezte, majd 1903-tól a jó hírű szombathelyi Premontrei Gimnáziumban folytatta tanulmányait. Érettségi után a Szombathelyi Szemináriumba jelentkezett papnövendéknek.

 

Pappá szentelés

1915. június 12 ?én szentelte pappá gróf Mikes János megyéspüspök a szombathelyi székesegyházban. Az első világháború második évében kezdte papi szolgálatát. Gimnáziumi hitoktatóként bekapcsolódik a közéleti munkába és egyik irányítója lett a megyében annak a mozgalomnak, amely az őszirózsás forradalom és a proletárdiktatúra alatt menteni igyekezett a menthetőt. Ezért a tevékenységéért bebörtönözték, majd szülőfalujába internálták, ahol 1919 augusztusáig tartózkodott.

Bővebben: Mindszenty József bíboros, hercegprímás a Szent Lázár Lovagrend tagja volt

Virrasztás hazánkért Somogyvámoson

A Szent Gellért Lovagrend Nagymestere, Őexcellenciája Lovag Dr. Munkácsy-Kovács László meghívására és a Lovagrend szervezésében 2008. július 19-én Somogyvámoson, az ott levő Árpád-kori lovagtemplom romjainál gyűltek össze a különböző lovagrendek képviselői és tagjai, hogy közös imádságos virrasztással könyörögjenek a Hazáért, valamint Mindszenty József bíboros boldoggá avatásáért.

Bővebben: Virrasztás hazánkért Somogyvámoson

Lovagok az elesettekért Nyáregyháza a harmadik Szent Lázár Község

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend szombaton, Nyáregyházán községtáblát szenteltetett fel. A Pest-megyei település már a harmadik falú, amelyet a lovagrend oltalmába vesz, mivel felkarolja és segíti az ott élő embereket. A szociálisan rászorulok ruhaneműt, bútort, műszaki cikkeket kapnak.

Bővebben: Lovagok az elesettekért Nyáregyháza a harmadik Szent Lázár Község