Győr Szigeti Búcsú 2020. augusztus 16.

Szent Rókus az orvosok és a pestises betegek, valamint Győr Sziget védőszentje

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelsége Győri Szent Imre Kommenda kötelékébe tartozó Prof. Dr. Schmidt Péter OLJ - korábban győri alpolgármester – és Korompáky Mária OLJ lovagtársaink a Győr-szigeti Szent Rókus és Sebestyén templom plébánosával együtt a hagyományoknak megfelelően az idén is megrendezték a szigeti búcsút, amelyre kommendánk tagjait is meghívták. Az ünnepi beszédet a Simor téren a Magyar Millenniumi Emlékkeresztnél Prof. Dr. Schmidt Péter OLJ lovagtársunk mondta, utána az emlékműnél koszorúkat helyeztek el. A koszorúzáson a szervezőkkel együtt lovagtárasink közül részt vett: chev. v. Kulcsár Béla KLJ, Kulcsárné Kovács Klára MLJ, Oross Béláné v. Kiss-Surányi Csilla MLJ, Dr. Bajtay András OLJ Emeritus, Csörgits Ferenc MLJ is. A koszorúk elhelyezése után a Szent Rókus templomban Dr. Lukácsi Zoltán protektor, székesegyházi kanonok szent misét celebrált és szentbeszédet mondott.

Atavis et Armis!

 

COVID 19

Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Nagyperjele, Dr. Pellek Sándor PhD orvos ezredes, a Magyar Honvédség Főszakorvosa, a budapesti Honvédkórház (Hungarian Defense Forces Military Hospital Budapest), mellkassebészetének a vezetője. 30 éves szakmai tapasztalatára nagy szükség volt a COVID 19 pandémia diagnosztikájában, lokalizálásában és a betegek kezelésében. Az általa vezetett munkacsoport, Budapest akut mellkassebészeti ellátását végezte és végzi jelenleg is. Az elmúlt 3 hónapban jelentős segítség volt az országnak az általa használt Telemedicina rendszer, mely a nagy kórházak napi működését támogatta. Mellkassebészeti munkacsoportja az elmúlt hónapokban beteget nem veszített el, minden betegük meggyógyult. A szakmai munkát jelentősen befolyásolta a katonai szervezettség, fegyelem és felkészültség.

2020. 07. 17.

Atavis et Armis

 

Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Korházi Lovagrend Magyar Nagyperjelség zarándokútja a bakonybéli Szent Mauricius Monostorhoz, 2020. október 2-3.

Tisztelt Dámák és Lovagok!

Ebben az évben október 2-án és 3-án bakonybéli Szent Mauricius Monostorhoz szervezünk zarándok utat, ahol Dr. Baán Izsák OSB perjel úr fogadja a zarándoklaton résztvevő közösségünket. A bakonybéli monostor a Magyar Bencés Kongregáció része, - Ordinátus: Hortobágyi T. Cirill OSB pannonhalmi főapát a Magyar Bencés Kongregáció prézes-apátja,- a Pannonhalmi Főapátság függő perjelsége. A közösséget jelenleg 5 örök fogadalmas és 3 növendék alkotja.

Október 2-án (pénteken) 16 órára érkeznénk és október 3-án a délutáni órákban fejeznénk be a zarándok utunkat, a részletes program a jelentkezések beérkezése után lesz közzétéve. A program előzetesben egy pár információ: ismerkedés a monostor történetével a bencés szerzetesek vezetésével, részvétel az imádságon, a stációk (keresztút) bejárása, lelkinap, napközi imaóra, csendes imádság.

ATAVIS ET ARMIS

Chevalier Dr. Pellek Sándor PhD KLJ
Nagyperjel

apatsag

 

Csaba atya új szolgálati helyre került

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Korházi Lovagrend Váci Szent Miklós Kommenda Lovagjai részt vettek Gödön, a Szent István Egyházközség gödi templomában EZÜSTMISÉS ÁLDÁSSAL elköszönő Mészáros Csaba plébános által celebrált misén.

Csaba atya 2015-től teljesített plébánosi szolgálatot Gödön. Marton Zsolt, váci megyéspüspök 2020. augusztus elsejével Pásztó plébánosává nevezte ki.

A szentmisét követően a hívek képviselőjének, a caritas szervezet helyi vezetőjének búcsú beszéde után a váci kommenda tagjai is elköszöntek az új szolgálati helyére kerülő atyától. Tisztelettel megköszöntük Plébános Atya segítségét, hogy kommendánknak helyiséget és helyet biztosított a rendi üléseinkhez. Köszönetet mondtunk az évenként megtartott lelkigyakorlataink vezetéséért és lovagtársainknak tett lelki életviteli tanácsaiért. A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Korházi Lovagrend Magyar Nagyperjelének kitüntető oklevelét és nagyperjeli érmét adtuk át hálánk és köszönetünk elismeréseként.

Kívánjuk, hogy új feladatkörében Isten segítségével tovább folytathassa lelkipásztori tevékenységét.

Lovagrendünket Chev. Bea István KLJ; Chev. Bognár László Grál KLJ Sword holder; Chev. Kárpáti Zoltán KLJ Hospitaller és Chev. Princz Miklós KLJ Marshall képviselték.

2020. július 26.

Atavis et Armis!

 

Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia Templom tornyaiban kialakított kilátópontok ünnepélyes megnyitója. 2020. június 27

Pest és Buda egész történelmének tanúja. A romantika, a gótika, a reneszánsz, a török hódoltság, a barokk, az eklektika, és immár a XXI. század építészeti-művészeti lenyomatát is hordozza az ókori római alapokon nyugvó, Nagyboldogasszony tiszteletére emelt épület. A belvárosi főplébánia-templom 2014. óta tartó megújulása feltárással és a minden részletre kiterjedő kutatással indult, majd több szinten zajló renoválással és turisztikai funkcióbővüléssel folytatódott, s végül a toronykilátók megnyitásával zárult és vált teljessé. A nagyszabású projektet gondozó és összefogó plébános, Osztie Zoltán által vezetett sajtóbejárás keretében bemutatták a templom eddig elzárt, ám most már mindenki számára látogathatóvá vált részeit: a déli toronyderékból lifttel is elérhető kilátópontokat, valamint a két tornyot összekötő, fedett sétányt, ahonnan jól rálátni a templom fagerendás tetőszerkezetére, a míves fedélszékre.

Vantal István, a kivitelező cég, a Bau-VIP Generál Kft. ügyvezetője, aki nem mellékesen a belvárosi főplébánia-templom közösségének tagja, a projekt építész tervezője Tóth Péterhez hasonlóan szakmai megtiszteltetésnek tartja, hogy részt vehetett a feltárás és a felújítási munkákban.

Az ünnepi megnyitás rangos eseményére a templomban került sor, melyen a projekt szakmai építészeti, történelmi és egyháztörténeti ismertetését lovagtársunk Vantal István OLJ a Budapesti Szent Gellért Kommenda tagja, a kivitelező cég ügyvezetője tárta a jelenlévők elé, színesítve a kivitelezés alatt készült videó felvételekkel. Az ünnepi megnyitón a lovagtársunk meghívásának eleget téve részt vett Kancellárunk, Beszeda László CLJ és Marshallunk Chev. Princz Miklós KLJ is.

Atavis et Armis

 

Szent László nap ünnepi rendezvénye Győrött 2020. július 27-én

Győr Megyei Jogú Város polgármestere Dr. Dézsi Csaba András a városházán megtartott Díszközgyűlésen emlékezett meg beszédében Szent László királyunkról. Az ünnepi megemlékezést követően koszorúzásra került sor a Káptalandombon lévő Szent László szobornál. A püspöki szentmisén, melynek főcelebránsa Marton Zsolt váci megyéspüspök volt, koncelebráltak Dr. Veres András győri megyéspüspök az Magyar Püspöki Kar elnöke, Dr. Pápai Lajos emeritus püspök, valamint az egyházmegye papjai, köztük lovagtársunk, Németh László kanonok is segédkezett. A szent misét követő Fogadalmi körmeneten Veres András püspök úr vezetésével Győr belvárosi utcáin vitték körbe a Szent László Hermát.

Az ünnepi szentmisén és az azt megelőző koszorúzáson, a város és a megye elöljárói, valamint a körzet országgyűlési képviselője is részt vettek. A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrendet a Győri Szent Imre Kommenda tagjai képviselték a rendezvénysorozaton. Rendünk részéről Chev. v. Kulcsár Béla KLJ. Kulcsárné Kovács Klára MLJ, v. Kiss-Surányi Csilla MLJ és Korompáky Mária OLJ koszorút helyeztek el Szent László király szobránál.

Atavis et Armis

 

Látogatás Dr. Erdő Péter bíborosnál

A budai várban, Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatalában, Dr. Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érseknél udvariassági bemutatkozó látogatást tett Dr. Pellek Sándor PhD, orvos ezredes, KLJ, a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Nagyperjele 2020. 06. 09-én. A találkozó előkészítésében a lovagrend tagjai segítették, melyért hálás köszönettel tartozunk. A látogatás a Keresztény Üldözöttek Államtitkárságán átadott Kápolna avatásán körvonalazódott, ahol erről szóbeli megállapodás született. Dr. Erdő Péter bíboros Esztergom-budapesti érsek úr nagy szeretettel fogadta a vendéget és nagy érdeklődést mutatott tájékoztatója iránt, melyben szó esett arról, hogy a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend teljes vezetése megváltozott, ahogy a Nagymester személye is. Az újonnan megválasztott Nagymester: 50th Grand Master: H.E. Don Francisco de Borbón Graf von Hardenberg lett. Az eseményre Madridban került sor, melyen a megválasztott magyar nagyperjel személyesen jelen volt és Magyarország szavazatát adta. Bíboros úr megismerte lovagrendünk küldetésének jelmondatát: „Cselekvő Lovagrend”. Áttekintették a COVID- járvány aktuális kérdéseit és azokat a korlátozásokat, mely minden ember érdekét szolgálja. Örömmel hallgatta, hogy a Hungary Helps ügynökséggel megállapodást írtunk alá, mely lovagrendünket a hazai és nemzetközi erőtérben láthatóvá teszi. Bíboros úrnak a látogatás során átnyújtott Hospitaller 2019. jelentés számos objektív információval szolgál lovagrendünk munkásságáról. A megbeszélés során hangsúlyozták, hogy az együttműködésre nagy szükség van és erre a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani. A látogatás és bemutatkozás hasznos volt, mert a személyes kommunikáció az információkat tisztává és mindenki számára értelmezhetővé teszi és ez a mi közös érdekünk.

A fényképfelvételt Depaula Flavio Silvio készítette.

Atavis et Armis!

 

Szentmisével emlékeztünk a trianoni békediktátum 100. évfordulóján

Budapest Belvárosi Nagytemplom Trianon 100 éves évfordulója alkalmából 2020 június 4-én tartott szentmisén és megemlékezésen részt vett a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Szent Gellért Budapesti Kommenda. A Kommendát képviselte: Beszeda László CLJ Kancellár, Chevalier Sigmond Albert KLJ Emeritus Kancellár és Vantal István OLJ lovagtársunk.

Atavis et Armis.