Részvétel a Szent Jobb körmeneten

A Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelsége az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően idén is részt vett államalapító királyunk ünnepén, melynek tetőpontja a ünnepi Szentmisét követő Szent Jobb körmenet volt a Szent István Bazilika körül.

Bővebben: Részvétel a Szent Jobb körmeneten

Meghátrált a perben álló fél

Felfüggesztés

A Szent Lázár Lovagrend Abaligeti Jótékonysági Koncertje

Nagy sikerrel zárult az Abaligeti Jótékonysági Koncert, ahol Kulcsár Béla a győri kommenda vezetője tangóharmónikán játszott, felesége gitáron kísérte és megzenésített verseket és más vírtuóz zenét adtak elő.

Bővebben: A Szent Lázár Lovagrend Abaligeti Jótékonysági Koncertje

KÉTPÓ - Szent Lázár Falu Európai Falu, Leader közösség része

Gratulálunk KÉTPÓ-nak, aki elnyerte az Európai Falu és Leader közösség része lett.

Bővebben: KÉTPÓ - Szent Lázár Falu Európai Falu, Leader közösség része

Mindszenty József bíboros, hercegprímás a Szent Lázár Lovagrend tagja volt

Családi háttérmindszenty emlekerem
Mindszenty ( Pehm ) József 1892. március 29-én született a vas megyei Csehimindszenten. Szülei szőlő- és földművelők voltak.

Édesanyja Kovács Borbála, édesapja Pehm János.

József volt az első szülött gyermek, aki testvéreivel együtt példás, gondos szülői nevelésben részesült. Az elemi iskolát Mindszenten végezte, majd 1903-tól a jó hírű szombathelyi Premontrei Gimnáziumban folytatta tanulmányait. Érettségi után a Szombathelyi Szemináriumba jelentkezett papnövendéknek.

 

Pappá szentelés

1915. június 12 ?én szentelte pappá gróf Mikes János megyéspüspök a szombathelyi székesegyházban. Az első világháború második évében kezdte papi szolgálatát. Gimnáziumi hitoktatóként bekapcsolódik a közéleti munkába és egyik irányítója lett a megyében annak a mozgalomnak, amely az őszirózsás forradalom és a proletárdiktatúra alatt menteni igyekezett a menthetőt. Ezért a tevékenységéért bebörtönözték, majd szülőfalujába internálták, ahol 1919 augusztusáig tartózkodott.

Bővebben: Mindszenty József bíboros, hercegprímás a Szent Lázár Lovagrend tagja volt

Virrasztás hazánkért Somogyvámoson

A Szent Gellért Lovagrend Nagymestere, Őexcellenciája Lovag Dr. Munkácsy-Kovács László meghívására és a Lovagrend szervezésében 2008. július 19-én Somogyvámoson, az ott levő Árpád-kori lovagtemplom romjainál gyűltek össze a különböző lovagrendek képviselői és tagjai, hogy közös imádságos virrasztással könyörögjenek a Hazáért, valamint Mindszenty József bíboros boldoggá avatásáért.

Bővebben: Virrasztás hazánkért Somogyvámoson

Lovagok az elesettekért Nyáregyháza a harmadik Szent Lázár Község

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend szombaton, Nyáregyházán községtáblát szenteltetett fel. A Pest-megyei település már a harmadik falú, amelyet a lovagrend oltalmába vesz, mivel felkarolja és segíti az ott élő embereket. A szociálisan rászorulok ruhaneműt, bútort, műszaki cikkeket kapnak.

Bővebben: Lovagok az elesettekért Nyáregyháza a harmadik Szent Lázár Község

Szent László napok közös záróünnepsége

patrona hungariae  cross

 

A Szent László Napok befejező aktusaként a Magyarok Nagyasszonya Világ Győzelmes Királynője, Szent Korona Lovagrend Rendi Kormányzójának, Őexcellenciája vitéz tótteleki Illésy Zoltán Gyula meghívására Lovagrendünk képviseltette magát azon a szentmisén, melyet Őeminenciája Dr. Erdő Péter bíboros-prímás, Esztergom-Budapesti érsek celebrált a Szent László Templomban Kőbányán, 2008. június 29-én.

Bővebben: Szent László napok közös záróünnepsége