100 évvel Trianon után

2020 június 4-én Győrött a Vitézi Renddel együtt Trianonra emlékeztek, az ünnepségen a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Győri Szent Imre Kommendájának tagjai közül a rendezvényen többen részt vettek. Az Országzászló emlékműnél a Honvéd Hagyományőrzők adták a váltásos őrséget, az imádságot Lentulai Attila református esperes mondta, az emlékműsort Chevalier v. Kulcsár Béla KLJ lovagtársunk adta.

Atavis et Armis!

 

Egészséges Nemzedékért Alapítvány rendezvénye

Az alapítvány tiszteletbeli tagja Dr. Gidai Erzsébet DSc. születésének 80.évfordulója alkalmából 2020 május 22-én a győri Győr-Szigeti Szent Rókus Templomban megemlékezést tartottak.

Dr. Gidai Erzsébet DSc a Semmelweis Egyetem és a Soproni Egyetem tanára, a Soproni Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar alapító dékánja, a Magyar Tudományos Akadémia Jövőkutatási Bizottságának elnöke és országgyűlési képviselő volt.

A rendezvényen részt vettek a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelségének Győri Szent Imre Kommendájának tagjai.

A megemlékezést Prof. Dr. habil Schmidt Péter CSc. MLJ alapítványi elnök, egyetemi magántanár, az orvostudomány kandidátusa tartotta, a rendezvény szervezésében részt vett Korompáky Mária Valéria MLJ, Chevalier v. Kulcsár Béla KLJ, Kulcsár Béláné MLJ és Csörgits Ferenc MLJ Lovagtársaink.

Atavis et Armis.

 

Együttműködés a Hungary Helps Önkéntes Programmal

Az együttműködés dokumentumait az alábbi linkekre kattintva tekinthetik meg:

Együttműködés

Szándéknyilatkozat

 

Adomány

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelségének Budapesti Szent Gellért Kommendájának lovagja Beszeda László CLJ, Kancellár egy budapesti kórház COVID-19 vírus mintavételével foglalkozó egészségügyi dolgozóinak az egyéni védőfelszerelés kiegészítéséhez 16 db polikarbonát arcvédő felszerelést adományozott 2020. március 26-án.

 Az adományt átvevők nagyon hálásak voltak: „Nagyon szépen köszönjük! Sosem felejtjük el, hogy segítettek rajtunk, hogy segíthessünk másoknak!”

Örülünk, hogy ebben a nehéz, válságos helyzetben segíthettünk!

Sok kitartást, erőt egészséget kívánunk Nekik az első frontvonalban szolgálatot teljesítőknek, Isten áldásával!!

Budapest, 2020. március 26.

Atavis et Armis!

 

Szent István kápolna avatása Budapesten 2020 március 7.

A Miniszterelnökség Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkárságán kialakított kápolnát amit az első vértanúról Szent Istvánról neveztek el Erdő Péter bíboros esztergom-budapesti érsek szentelte fel.

Beszédében kiemelte: „amikor belépünk a templomba vagy a kápolnába, szent helyre érkezünk”. Ezért azt kívánta a hívőknek, hogy örömmel vegyenek részt a kápolna istentiszteletein, térjenek be csendben imádkozni és merítsenek erőt a Jézussal való találkozásból.

Erdő Péter szerint Krisztus egyháza nem csak időben, hanem térben is átfogja az összes keresztényt. Hozzátette: a kápolnában különösen is át kell érezni testvéri összetartozásunkat minden megkeresztelt emberrel, különösen azokkal, akiket hitükért elnyomnak, rágalmaznak és üldöznek. Hozzátette: hűségükből és helytállásukból erőt lehet meríteni.

Azbej Tristan államtitkár a szentmise után azt is elmondta: először szenteltek katolikus kápolnát minisztériumi épületben. A kápolnát olyan ökumenikus szakrális térnek nevezte, ahol ortodoxok is misézhetnek és a protestánsok is tarthatnak istentiszteleteket. A Hungary Helps Programot a világon az első olyan kormányzati programnak nevezte, ami kifejezetten a legüldözöttebb vallási közösséget, az üldözött keresztényeket támogatja.

A kápolna szentelésen a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjele Chev. PhD. Dr. Pellek Sándor KLJ és Vantal István OLJ Lovagtársunk is meghívott vendégként vettek részt. Az imádkozzáll cselekedj, nagyon fontos ma az üldözött keresztények megsegítésért, ez egyben a lovagrendünk küldetésének is egyik feladata.

Atavis et Armis!

 

Betegek Világnapja Győr

2020. február 11-én, idén is az "Egészséges Nemzedékért" alapítvány a nagy hagyományokkal rendelkező Betegek Világnapja 27. ünnepségét rendezte meg Győrben a Szent Rókus rk. templomban.

Az ünnepi szentmisét bemutatta és a szent beszédet mondta Dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita.

A köszöntőt az alapítvány elnöke Prof. Dr. habil Schmidt Péter CSc. egyetemi tanár, az orvostudomány kandidátusa mondta.

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelségét a győri Szent Imre Kommenda tagjai és Chev. PhD, Dr. Pellek Sándor KLJ Nagyperjel képviselte.

Atavis et Armis.

 

KAROLINA nap a váci Karolina Katolikus Általános Iskola Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában

Az intézmény vezetője: Sisa Sándorné igazgató asszony meghívásának eleget téve 2020. február 3-án a váci Szent Miklós Kommenda tagjai részt vettek az eddig minden évben megrendezésre került KAROLINA napi ünnepségén. A Karolina napi rendezvénysorozat tanulmányi versenyekkel indul, melyekre az idei évben nem csak Magyarországról, hanem Felvidék több iskolájából is versenyezni jöttek és szép eredményekkel, ajándékokkal a tarsolyukban utazhattak haza.

A Karolina napi ünnepség a váci Székesegyházban megtartott misével kezdődött, majd az iskola alapítójának gróf Csáky Károly Emánuel, egykori váci püspöknek az altemplomban elhelyezett sírja megkoszorúzásával folytatódott. A koszorúzáson az iskola vezetése, tanárai, diákjai, az egyház és lovagrendünk tagjai vettek részt.

Csáky püspök, magánvagyonának felhasználásával 1905-ben alapította a Karolina Iskolát, valamint a fiúi szeretet szép példájaként édesanyjáról nevezte el. Az eltelt évszázad alatt a város szívében levő intézmény mindig meghatározó szerepet töltött be a város ifjainak a nevelésében, oktatásában.

Az ünnepségsorozat záró akkordja volt az iskola könyvtárának teremszentelése és névadása, melyet az egykori tanítványról, Fésűs Éva meseíró és költőről neveztek el. A termet László atya szentelte fel, melynek bevezetőjeként a tanulmányi versenyek eredményhirdetése és a diákok énekei, szavalatai színesítettek. Lovagrendünket képviselték Chev. Bea István KLJ (fotó, média), Chev. Dr. Bognár László KLJ Emeritus Referendary és Chev. Princz Miklós KLJ Marshall.

A váci Szent Miklós Kommenda évekkel ezelőtt az iskolában adományokból és az iskola vezetésnek hozzájárulásával felújított egy földszinti tantermet, amit „Szent Lázár” teremnek neveztek el és Lovagrendünk Káplánja Dr. Varga Lajos püspökatya szentelt fel. Azóta minden évben a nyolcadik osztály befejeztével kommendánk parancsnoka és tagjai díjat adnak át a nyolc éven keresztül kiváló hitéletet élő, jó tanulmányi eredményt felmutató tanulóknak a Székesegyházban megtartott szentmisét követő ballagási ünnepségen.

Sok sikert, jó tanulmányi eredményeket és kitartó munkát kívánunk az iskola tanulóinak, az iskola vezetésének és a tantestületnek pedig eredményes oktató, nevelői munkát.

Vác, 2020. február 03.

 

Dr. Pellek Sándor orvos ezredes a missziókról

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjele Chev. PhD, Dr. Pellek Sándor KLJ (orvos ezredes), több orvos-katonai misszió részeseként nyilatkozott eddigi életútjáról.

Dr. Pellek Sándor harctéri sebesült szállítóként kezdte meg az afganisztáni katonaorvosi misszióját, ami fizikailag és lelkileg is megterhelő volt. Minél puritánabb a környezet, annál inkább előtérbe kerül a szaktudás. Napi 24 órás készenlétben éltek és végezték a munkájukat nagyrészt sátrakban, harctéri körülmények között. A szaktudása elismeréseként a német katonai kórház klinikai igazgatójává választották, új beosztása miatt sokat volt úton, számos afganisztáni egészségügyi intézményt látogatott meg. Több életmentő műtétet vezetett, melyekben a helyi állampolgárokon is segített, leprás betegekkel találkozott, ez sugallta számára a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrendbe történő belépését és évek múltán a Nagyperjeli feladat – küldetés elvállalását. Az afganisztáni missziók alatt nem csak orvosi eseteket dokumentált, rengeteg szociofotót is készített, melyekből aztán számos kiállítást rendeztek, az elsőt 2006-ban a New York-i ENSZ palotában a Honvédelmi és a Külügy Minisztérium támogatásával.

Dr. Pellek Sándor orvos ezredes éppen harminc esztendeje van az orvosi pályán, mindvégig katonai vezetés alatt tevékenykedett. Ez időszak alatt három afganisztáni missziót vezetett és az ott szerzett, majd közkinccsé tett tapasztalatai a mai napig komoly segítséget jelentenek a Magyar Honvédség orvosainak, egészségügyi szakembereinek felkészítésében, kiképzésében. Katonaorvosi munkáját minden esetben az önzetlen segítségnyújtás, a gyógyítás vezérelte, a harctéri, tábori körülmények között is.

Atavis et Armis.