Betegek Világnapja

Lovag, Dr. Schmidt Péter OLJ. szervezésében, 2008.február 11.-én, Győr-Szigeten megrendezett "Betegek Világnapja" eseménysorozaton részt vett, és közreműködött, Nagyperjelségünk Győri Parancsnokságának számos Lovagja.

Bővebben: Betegek Világnapja

Állami támogatás megvonása a jog- és névbitorló alapítványtól

A Nemzeti Civil Alapprogram Országos Hatáskör? Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma 2007. szeptember 25-én a Budapest XIV. Hermina út 17. szám alatt megtartott tárgyalásán a következő 12-45/2007.(IX.24.) számú határozatot hozta:

"A Kollégium egyhangúlag, 8 igen szavazattal úgy határozott, hogy a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai Ispotályos Lovagrend Szeretetszolgálat Alapítvány Magyarország 01303 számon iktatott pályázatával kapcsolatos beszámolója nem megfelelő. A pályázónak a teljes támogatási összeget vissza kell fizetni. A kollégium úgy dönt továbbá, hogy a szervezetet 2 évre kizárja az NCA támogatási rendszeréből. A kizárás a mai nappal kezdődik, befejező dátuma a visszafizetés maradéktalan teljesítésének napjától számított 2 év."

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend, amelynek Magyar Nagyperjele, ?excellenciája Chevalier Simóka Tamás GCLJ, valamint a Szent Lázár Lovagjainak Magyar Szövetsége Közhasznú Egyesület vezetősége szükségesnek tartja ismételten leszögezni, hogy az elmarasztaló határozatban sokakat megtéveszthető névvel szereplő szervezet semmilyen kapcsolatban nincs az általuk képviselt, nemzetközileg elismert Szent Lázár Lovagrenddel és az ahhoz kapcsolódó alapítvánnyal.

Az állami támogatás megvonása - összhangban a Fővárosi Bíróság határozatával - egyértelm?síti e szervezet illegitim, törvénysértő voltát. Mindezekre tekintettel e szervezettől és tevékenységétől elhatárolódunk.

Christmas Eve 2007

gm christmas eve 2007

Per

A Fővárosi Bíróság 2007. december 6-án megtartott tárgyalásán I.fokú ítéletet hirdetett. Ennek értelmében a jelenleg Margitay Zoltán által vezetett Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Egyesület (székhelye: Budapest V.,Semmelweis u.1-3.) nem a nemzetközi Szent Lázár Lovagrend által elismert Lovagrend magyarországi megjelenítője. A név használatától, dicső jelképeinek és a lovagkereszteknek viselésétől eltiltotta. A Szent Lázár Lovagrend legális magyar szervezete a hatályos hazai jog szerint ma a Szent Lázár Lovagjainak Magyar Szövetsége Közhasznú Egyesület, melynek vezetője és képviselője Simóka Tamás.
Az eljáró bíróság kötelezte egyben a vesztes felet a felmerült költségek megfizetésére. A bírósági határozat tartalmát legalább két országos napilapban meg kell jelentetniük.

Lovagavatás a Máriapócsi Kegytemplomban

 

IMG 5979

 

IMG 5969

 

IMG 5970

Bővebben: Lovagavatás a Máriapócsi Kegytemplomban