Kalácsot az asztalra! 2019.

Határokon átívelő összefogásnak lehettünk tanui. A Kalácsot az asztalra országos facebook adományozó mozgalmunkat a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend tagjaként, a férjemmel együtt indítottuk el.

A mozgalom által közel 214 000 Ft ( 535 db ) értékben kalács, (500 db, 200 db, 250 db, 250 db azaz közel 1200 db ) vegyes péksütemény - megközelítőleg 300 000 Ft összegben került kiosztásra.

Városok, ahol megjelent mozgalmunk bármely formában: Szeged, Szarajevó, Karcag, Szamosszeg, Halásztelek, Debrecen, Pápa, Albertirsa, Tatabánya, Orosháza, Budapest Budaörs, Budapest Csepel, Németország Leisnig, Vác.

A mozgalmunk 2019. december 20-23 között folyamatosan tevékenykedett. A célunk az volt, hogy közvetlenül juttassunk el kalács-, valamint ételadományt az általunk elérhető rászoruló családokhoz. Ez idő alatt 535 db kalácsot, valamint több száz péksüteményt osztottunk ki rászoruló családoknak, összfogyatékkal élő, hajléktalan és idősgondozásban lévő embertársainknak.

Pénzadomány érkezett Bozsó Károly és családja, egy névtelen orosházi és egy névtelen karcagi segítőnktől, valamint a családunktól. Ezen felül 100 db kalácsadománnyal csatlakozott Gergely Lajos szamosszegi Lovagtársam, 35 db kalácsadomány érkezett Gazsó Mihálynétól, 50 db kalácsadomány Konkolyné Varga Zsuzsannától. Külön köszönet a budaörsi Frenki Friss Pékségnek, aki több napon át biztosított sok száz péksütemény adományt a mozgalmunk számára. Albertirsa Pékségnek, valamint a hargitai Ditro-pékségnek a felajánlásokért. Étel- és kalács adománnyal Jurcsák László, Kocsis Judit, Németországból Margit Königstätter, Menkó Vilmosné Katalin, Bóka Istvánné járult hozzá. Az adományok célbaérésében, szervezésben többek között Benyó Péter, Hajdú Nóra, Rucz Éva és leánya, Györök Nikolett, Prodán Anna, segített. Végül Vácon "név nélküli" kezdeményezéssel jött létre több nagyobb mennyiségű kalácsadomány átadás. Ezért a csodálatos önzetlenségért minden résztvevőnek nagyon hálásak vagyunk a rászorulók nevében is.

Minden segítőnknek és adományozónak szívből köszönjük felajánlását, a közös munkát!

Atavis et armis!

 

Hallássérült gyermekeknek adományoztak

Készségfejlesztő eszközöket adományozott a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend miskolci kommendája. A 100.000 Ft értékű felajánlást a lovagrend helyi szervezete önerőből finanszírozta. A játékos eszközök a hangok érzékelésben és észlelésében, valamint a mese- és szövegértésben nyújtanak nagy segítséget. Miskolcon mintegy húsz gyermek életében jelentenek fontos előrelépést az úgynevezett „Okoskocka játékok” a rehabilitációban. A lovagrend korábban már jótékonykodott egyebek mellett a szegények farsangján, valamint a József úti óvodában.

 

Szent Imre Győri Kommenda tagjai a Győri Segítőházban

Szent Imre Győri Kommenda tagjai közül Chev. Kulcsár Béla KLJ és Dame. Kulcsárné Klárika MLJ a győri hajléktalan szállón a „Segítőházban” a gondozottak műsora és a köszöntők után, már hosszú évek gyakorlatát követve harmonikával kísért zenés műsorral örvendeztették meg a jelenlévőket.

A rendezvényen lovagtársainkon kívül részt vett Simon Róbert Balázs országgyűlési és helyi önkormányzati képviselő is. Karácsony lévén Lovagtársaink a rendezvény végén 50.000.-Ft adományt adtak át az intézmény vezetőjének, ezzel is segítve áldozatos munkájukat. Mind a műsorért, mind az adományért nagyon hálásak voltak a jelenlévők.

Áldott Karácsonyt kívánunk mindenkinek.

Atavis et Armis!

 

Szentmise, 2019. december 14.

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend hagyományainak megfelelően 2019. december 14-én ünnepelte a 3. vasárnap előtt (öröm) az adventet és névadónk, égi közbenjárónk Szent Lázár névnapját, Budapesten a Fő utcai Görög-katolikus templomban. Munkanap lévén, a rendünk tagjainak elfoglaltsága miatt csak 18 fő vett részt a Pásztor Bazil SChLJ atya által bemutatott szentmisén, melyen a kántori teendőket Ábrahám Pál MLJ látta el. A szentmise alatt díszőrséget állt rendünk kardjával Beszeda László CLJ Kancellár és nagyperjelségünk zászlajával Szabó Csaba CLJ zászlóvivőnk. A szent mise után Chevalier Phd. Dr. Pellek Sándor KLJ Magyar Nagyperjel mondott ünnepi beszédet. A szentmise után a templom társasági helyiségében agapéval összekötött beszélgetésre került sor, itt zárszóként mindenkinek Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánt a Nagyperjel Úr.

A szentmisén elhangzott nagyperjeli beszéd anyaga letölthető INNEN

 

Advent Ménfőcsanakon.

A győri Szent Imre kommenda tagjai immár hagyományként vesznek részt Ménfőcsanakon a Betlehemük előtti szertartáson és ünnepségen. A betlehemi díszletünket Bartók Ferenc OSB a templom plébánosa áldotta meg. Advent 1. vasárnapján a katolikus felekezet rendezte ünnepségen az igen nagyszámú résztvevőt Chevalier v. Kulcsár Béla KLJ lovagtársunk köszöntötte a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend nevében. Lovagtársunk a rendezvényen harmonika koncertet adott, amely műsorában részt vettek Kis-Surányi Csilla MLJ és Kulcsárné Kovács Klára Dámák is.

Atavis et Armis.

 

Dr. Csókai András idegsebész kitüntetése

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjele Chevalier PhD. Dr. Pellek Sándor KLJ, a Kisalföld újság győri sajtószékházában megtartott rendezvényen Lovagrendünk Nagyperjeli Érdemérmével tüntette ki és ez alkalomból díszoklevelet adott át a világhírű Dr. Csókay András idegsebésznek.

Dr. Csókay András 2002-ben egyik alapítója volt a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány orvoscsapatának, akik idén augusztusban a fejüknél összenőtt bangladesi sziámi ikreket 30 órás műtét során sikeresen szétválasztották a 35 fős magyar orvosi teammal. Erről a bravúros műtétről, eddigi életútjáról, világnézetéről, hitvallásáról tartott előadást a meghívott vendégeknek Dr. Csókay András a sajtószékházban 2019. november 26-án. Dr. Pellek Sándor a kitüntetés és a díszoklevél átadása után sok szakmai sikert, erős hitet és kitartást kívánt a kitüntetettnek és az alapítvány orvoscsapatának.

Atavis et Armis.

Győr, 2019. november 26.

dr-csokay-andras

 

Chevalier v. Kulcsár Béla KLJ, /OMLJ, CMLJ, DSLJ/ Győri Szent Imre Kommenda Parancsnok kitüntetése

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjele a Győri Szent Imre Kommenda Parancsnokságán tett látogatást, melyre elkísérte Kancellárunk Beszeda László CLJ, Marshallunk Chevalier Princz Miklós KLJ, a Váci Szent Miklós Kommenda Parancsnoka Chevalier Szalárdy József Attila KLJ, Emeritus Referendary Chevalier Dr. Bognár László KLJ és Chevalier Bea István KLJ a rendünk fotósa. Küldöttségünket a Győri Szent Imre Kommenda Parancsnoka Chevalier v. Kulcsár Béla KLJ és a kommenda tagok fogadták.

Az ünnepség Chevalier PhD. Dr. Pellek Sándor KLJ Magyar Nagyperjel köszöntőjével kezdődött, majd közösen elénekeltük a magyar himnuszt, elmondtuk a fogadalmi szöveget és imádkoztunk.

Chevalier Dr. Bognár László Emeritus Referendary ismertette Chevalier v. Kulcsár Béla KLJ Kommenda Parancsnok lovagrendi életútját, ezután Beszeda László CLJ Kancellár ismertette a nagyperjel parancsát.

Eben Nagyperjelünk megköszönte lovagtársunknak a Győri Szent Imre Kommenda Parancsnokaként végzett 10 évnyi aktív és sikeres szolgálatát, melynek elismeréseként a Lovagrendünk Nagyperjeli Érdemérem kitüntetést és oklevelet adományozott v. Kulcsár Bélának.

Chevalier v. Kulcsár Béla KLJ, ADY Endre verssel köszönte meg az elismerést, ezután közösen elénekeltük a Szózatot, majd meglepetésként az alkalomhoz illő Luis

Armstrong a „Csodálatos világ” harmonikával kísért magyar szövegű dalával kedveskedett lovagtársunk a jelenlévőknek. Nagyon jó légkörben, kellemes beszélgetéssel idéztük fel az elmúlt évek szép pillanatait, tartalmas eseményeit.

Atavis et Armis.

Győr, 2019. november 19.

 

Investitura Budapest, 2019.szeptember 27.

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelsége Chev. PhD. Dr. Pellek Sándor KLJ Magyar Nagyperjel vezetésével -a beiktatása óta első ízben – tartott Investiturát Budapesten, a Szent Anna templomban. A szentmisét Chev. Bishop Dr. Varga Lajos SChLJ celebrálta, koncelebrálta Chev. Mák Ferenc SChLJ, Chev. Mosolygó Béla SChLJ és Chev. Pásztor Bazil SChLJ atya. A szentmise a lovagi köpenyek, insigniák, oklevelek megszentelését követően a magyar himnusszal fejeződött be.

A szentmise után kezdődött az Investitura, Chev. PhD. Dr. Pellek Sándor KLJ Magyar Nagyperjel köszöntötte lovagrendünk emeritus vendégeit, dámáit és lovagjait, az ünnepi beszéde előtt kitért Chev. Dr. Ronald Hendriks Nemzetközi Nagyperjel és Főparancsnok szeptember 11-i halálára is, 1 perces néma vigyázzállással adóztunk emlékének. A magyar Nagyperjel beszédében megemlékezett lovagtársunk életútjáról és kimagasló nemzetközi rendi tevékenységéről. is.

Ezután köszöntötte az Investituránkat megtisztelő Czech Köztársaság Lovagrendjének Nagyperjelét Chev. Ondrej Farka KCLJ és Emeritus Nagyperjelét Chev. Prof. dr. Ales Bluma-t, dámáikat és lovagjaikat. A Posztulánsaink Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória, Dr. Sipka Sándor és Vantal István avatása, a lovagrendbe történő befogadásának ceremóniáját a kancellár Beszeda László CLJ beszéde után Chev. Princz Miklós KLJ Marshall közreműködésével Chev. PhD. Dr. Pellek Sándor KLJ Nagyperjel vezényelte le.

A Posztulánsok avatása után az Emeritus állományba lépők Chev. Prof. Dr. Nyáry István KCLJ Hospitaller és Chev. Dr. Révay András KLJ Alamizsnás kapott Nagyperjeli Érdemérem elismerő kitüntetést és az Emeritus Oklevelet. Az Investitura zárásaként a templomból történő kivonulás után közös fénykép készült az eseményen résztvevőkről.

 

A Stefánia Palotában került sor a gálavacsora megrendezésére, ebben az impozáns környezetben neves művészek és együttesek adtak műsort a vacsora előtt. Fellépett a Suzuki Cselló együttes, a Magyar Rézfúvós Quartett (Hungarian Brass Quartett) és a világranglistán 5. helyen álló Standard táncosok is tánc bemutatót tartottak. A műsor után a lovagrendben kiemelkedő munkát végzőket tüntette ki Nagyperjelünk, Nagyperjeli Érdeméremmel, közülük kiemelném Chev. Kárpáty Zoltán KLJ Hospitallert. A kitüntetések után Nagyperjel Úr, a fellépő együttesek és táncosok vezetőinek nagyperjeli emlékérmet adott át, megköszönve és elismerve kiemelkedő művészi tevékenységüket, mellyel a rendezvényünkön résztvevő cseh és magyar vendégeinken kívül, lovagrendünk tagjainak is nagyszerű élményt szereztek.

A nagyperjeli pohárköszöntőben az Investituránkat követő gálavacsorán a résztvevők közül az újonnan avatott Rendtársainkat, a Káplánjainkat, a Dámákat, a Lovagokat és az Emeritus résztvevők közül külön kiemelve köszöntötte Contess Nyáry Éva Emeritus Magyar Nagyperjelt, a Czech Köztársaság Lovagrendjének Nagyperjelét, Emeritus Nagyperjelét és kedves vendégeinket.

Külön köszöntötte díszvendégünket Dr. Kopcsó István PhD orvos dandártábornok urat, a Magyar Honvédség Egészségügyi Főnökét, hogy jelenlétével megtisztelte a rendezvényünket. A pohárköszöntő után az asztali áldást Chev. Dr. Varga Lajos SChLJ püspök atya monda el, jó étvágyat kívánva mindenkinek.

A rendezvényünk szervezésében és lebonyolításában résztvevők nagyszerű munkát végeztek, ezt jelzi a sok gratuláció és a pozitív kommentek melyekkel elismerését fejezte ki mindenki, aki jelen volt.

Atavis et Armis.