Nagyperjel látogatás a váci Kommendánál

2019. 01. 28-án a gödi Szent István Egyházközösség Plébániáján, a váci Szent Miklós Kommendánál tett látogatást Dr. Pellek Sándor Nagyperjel. A megjelent lovagok élén Szalárdy Attila KLJ, Parancsnok és Princz Miklós KLJ, Marshall fogadta. Parancsnok Úr, tájékoztatást nyújtott karitatív munkájukról és az egyházzal kialakított harmonikus és gyümölcsöző kapcsolatukról. A megbeszélés során több fontos kérdésben folytattak tárgyalást. Kiemelt jelentőségűnek kezelték a rend 2019. 04. 05-re kijelölt Investiturát és a szervezés munkájában történő feladat felosztást. Egyetértettek, a nagyperjel által javasolt 2019 nyarára tervezett „csapatépítő” rendezvényről, melynek előreláthatólag Pannonhalma, a Világörökség része, került kijelölésre. Nagyperjel és a Parancsnok is tájékoztatást nyújtott a gazdasági ügyekről. Fontos kérdésként kezelték a teljes tagság összetartását és motiválását. Összegzésül a lokális, majd a hazai és a nemzetközi kapcsolatok építésének jelentőségének hangsúlyozásával zárult a váci Kommenda által szervezett kiváló esemény.  

Dr. Pellek Sándor PhD, KLJ, Nagyperjel

 

2019. január 23-i a Nagyperjel tiszteletét tette a győri lovagrendi ülésen

A Nagyperjel a Lovagrend minden Kommendáját meglátogatja és minden Dámával és Lovaggal személyesen kíván megismerkedni. Ennek keretében 2019. 01. 23-án a győri Szent Imre Kommendánál tett látogatást. Kulcsár Béla KLJ, OMLJ, DSLJ Parancsnok Úr fogadta a Győr-Ménfőcsanak-i Udvarház lovagtermében. Meghívást kapott Németh László általános püspöki helynök úr is. A megbeszélés során Parancsnok Úr bemutatta a Nagyperjelt és a tagságot is. Beszámolót terjesztett elő a legutóbbi lovagrendi üléstől eltelt időszakról, valamint a pénzügyi helyzetükről, mely kiváló egyensúlyt mutat! Terveikről és javaslataikról is értékes információkkal szolgált. 2019.01.3-án a Gézengúz Alapítványnak 100.000 Forintot adnak át karitatív célból és a régióban művészként elismert Parancsnok Úr Gyermekműsort fog adni, kiváló harmonika művészetével. Én gyermekműsort is adok harmonikával. Jóleső érzéssel közösen nyugtáztuk, hogy együttműködéssel érhetünk el célokat, melyek az egész Lovagrendet fémjelzi.

Dr. Pellek Sándor PhD, KLJ, Nagyperjel

 

A magyar hősöknek kijár a tisztelet

2019. január 12-én, a Doni Hősök Emléknapján dr. Fekete Dávid győri alpolgármester az Esterházy-palotában, közösen és kegyelettel emlékeztek azoknak a hősökről, akik életüket adták a magyar szabadságért. A fegyveres erők, a történelmi egyházak, s a hagyományőrzők képviselői emlékeztek a doni áttörésben elesett százezernél több magyar katonára Győrött. Eljöttek a gyászünnepségre olyan családok is, akik közvetlenül érintettek a tragédiában.

Emlékbeszédet dr. Fekete Dávid alpolgármester mondott, miután gyertyát gyújtott az elesettekért. A magyar hősöknek jár a tisztelet, hangsúlyozta. A doni áttörés kapcsán sok mindent megkérdőjelezett az utókor: a hadvezetés alkalmasságát éppúgy, mint a felszerelés hiányosságait. Két dolgot azonban soha sem, állította az alpolgármester. Még pedig a magyar katonák hűségét a hazájukért, valamint itthon maradt hozzátartozóik kitartását és méltóságteljes gyászát.

A Jeruzsálemi Szent Lázár katonai és Kórházi Lovagrend, győri Kommenda Parancsnoka, Kulcsár Béla KLJ, harmonikaművész, a rendező hagyományőrző egyesület tagja a kor hangulatát, fájdalmait idézte meg a doni áttörés előtt, idején és a közvetlen utána született dalokkal. A történelmi egyházak nevében Sárai-Szabó Kelemen bencés atya, Jánosa Attila evangélikus. igazgató lelkész, vitéz Lentulai Attila református esperes mond imát az elesett hősök lelki nyugalmáért.

Dr. Pellek Sándor PhD, KLJ, Nagyperjel

 

Bemutatkozó látogatás a Dr. Veres András győri megyéspüspök Úrnál

2019. 01. 16-én, Dr. Pellek Sándor PhD, KLJ, Nagyperjel a győri püspöki Palotában, Dr. Veres András megyéspüspök Úrnál, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Elnökénél, bemutatkozó látogatáson vett részt. A látogatás előkészítését egyesítő és koordináló Kulcsár Béla győri Kommenda Parancsnok Úr kísérte a püspöki Palotába, valamint jelen volt Főtisztelendő Németh László püspöki helynök Úr is. A bemutatkozó látogatás során Püspök Úr, érdeklődéssel és örömmel hallgatta, hogy a Lovagrend Hivatali Központja Győrbe került. Nagyperjel Úr tolmácsolta köszönetét, hogy a győri Kommenda munkáját és elmúlt években a püspöki hivatal folyamatosan és feltétel nélkül támogatta. Lovagrendünk sikerének záloga az egyház vezetőinek támogatása. Tájékoztattam Dr. Veres András Püspök Urat, hogy kiváló kapcsolatokat építünk a Keresztény Üldözöttek Államtitkárságával és együttműködés körvonalazódik a közös feladatok megoldási lehetőségeiben.

Dr. Pellek Sándor PhD, KLJ, Nagyperjel

 

A győri Kommenda, a hajléktalan szálláson adott sikeres karácsonyi műsort és nyújtott át adományt

A győri Kommenda, Kulcsár Béla Parancsnok Úr vezetésével, 2018-as advent 4 vasárnapján 10 templomban adományokat gyűjtött és ennek egy részét december 24-én 13 órakor a győri Hajléktalanszállónak adta át, mint ahogyan azt tette az elmúlt 17 éven keresztül. Az átadott 400 000 HUF kiemelkedő jelentőségű! A gondozottak megható műsor keretében adták elő Jókai Mór: "Melyiket a kilenc közül?" című novelláját. Utána, Kulcsár Béla Parancsnok Úr harmonika zenéjével szórakoztatta a megjelenteket. A rendezvényen megjelent, Sütő Csaba, a szálló igazgatója is. A program végül a szokásos ecetes hallal zárult és Lovagrendünk meghívást kapott a jövő évi "Hársfavirág" ünnepükre.

 

Szent Miklós Váci Kommenda karácsonyi adományozása

2018. december 21-én Szalárdy József Attila Kommenda Parancsnok vezetésével, Chev. Princz Miklós marsall Úr jelentős segítségnyújtásával, a Szent Miklós Váci Kommenda lovagjai karácsonyi ajándékkal kedveskedtek a Juhász Gyula Általános Iskola azon tanulóinak melyek családjai szerény körülmények között élnek. Ezt a karácsonyi ajándékozást a Kommenda fennállása óta évente, hagyományosan megteszi.

 

Miskolc - adományozás

2018. 12. 12-én, délelőtt Miskolcon, a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Országos Mentőszolgálat központjában jártunk, az Észak-magyarországi Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Kommenda képviseletében, Hollósy András parancsnok és Gábor Mohácsi parancsnok-helyettesekkel, karitatív célból.

Jó volt jót tenni, a szeretet ünnepe közeledtével. Ugyan is a régebbi típusú mentőkben, még nem volt GPS, navigáció, ezeket pótoltuk adományainkkal❤ Az eseményt, jelenlétével megtisztelte, dr. Pellek Sándor, a Magyarországi Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Nagyperjelje is.

Atavis et Armis!

(Fotók: László Mezei)

 

Szent Lázár mise

2018.12.08-án, a budai Görög-katolikus Parókián Szent Lázár misét tartottunk. Advent második vasárnapja előtt felemelő volt a Dámák és Lovagok megtisztelő jelenléte.

Atavis et Armis!