A Betegek Világnapja ünnepség a győri Szent Rókus Templomban

2019.02.03-án, Győr- Szigetben, a Szent Rókus templomban, délelőtt, a betegkért, a betegekkel Szentmisén vettünk részt. A szentmisét - amit a Kossuth Rádió élőben közvetített - Lukácsi Zoltán kanonok úr, a templom plébánosa mutatta be. II. János Pál kezdeményezésére 1993-tól február 11. A Betegek Világnapja. 1858-ban ezen a napon jelent meg a Szűzanya Soubirous Bernadett 14 éves francia lánynak Lourdes-ban, majd február 15-én a sziklabarlangban csodatevő forrás fakadt. E helyen 1864-ben templomot építettek, amelynek IX. Pius pápa bazilika címet és előjogokat adományozott. Lourdes-ban a zarándokok száma évente több mint félmillió és a természetes módon meg nem magyarázható gyógyulások száma is több ezerre tehető. A kezdetektől fogva, Professzor Dr. Schmidt Péter kezdeményezésére megtartják, a Betegek Világnapja ünnepséget. A rendezvényen részt vett Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő úr is.

 

Konferencia részvétel - „Több leszel, ha teszel!”

A magyar emberek háromnegyede úgy gondolja, hogy legalább egyszer mindenkinek ki kellene próbálnia az önkéntességet. A Több leszel, ha teszel! – Önkéntes konferencián és fórumon tudtuk meg, az önkéntesség társadalmi megítélését vizsgáló 2018-as kutatás kapcsán. A rendezvény január 31-én, Budapesten, a Magyar Református Zsinat székházában, került megrendezésre. A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend vezetősége hivatalos meghívással vett részt a rendezvényen. A győri, a miskolci és a váci Kommenda is képviseltette magát. A rendezvényt Dr. Illés Boglárka, ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár, a Nemzeti Önkéntes Tanács alelnöke nyitotta meg. Köszöntőjében elmondta, hogy hazánkban egyre több ember életének része az önkéntesség. A fórumon előadást tartott Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár, bemutatva a programban rejlő lehetőséget.

 

Gézengúz Alapítvány támogatása a győri Kommenda által, 2019.01. 31-én

A győri Szent Imre Kommenda tagja Professzor dr. Schmidt Péter gyermekorvos, a Gézengúz Alapítvány szakértője, alapítása óta, ingyenesen gyógyítja a kis koraszülötteket és fejlődésben elmaradottakat. Javaslatára, a győri Kommenda támogatja az alapítványt. 2019. 01. 31-én, a Rend helyi tagjai, Kulcsát Béla parancsnok Úr vezetésével, Kovács Klára és Korompáky Mária 100. 000 Forintot adományozott a Gézengúz alapítvány részére. Rövid beszédet mondtak a Lovagrendünkről, majd átadták az összeget. Ezt követően gyermekdalokat játszott Parancsnok Úr, kiváló harmonikaművészetét mutatta be. nekik.

 

Nagyperjel látogatás a váci Kommendánál

2019. 01. 28-án a gödi Szent István Egyházközösség Plébániáján, a váci Szent Miklós Kommendánál tett látogatást Dr. Pellek Sándor Nagyperjel. A megjelent lovagok élén Szalárdy Attila KLJ, Parancsnok és Princz Miklós KLJ, Marshall fogadta. Parancsnok Úr, tájékoztatást nyújtott karitatív munkájukról és az egyházzal kialakított harmonikus és gyümölcsöző kapcsolatukról. A megbeszélés során több fontos kérdésben folytattak tárgyalást. Kiemelt jelentőségűnek kezelték a rend 2019. 04. 05-re kijelölt Investiturát és a szervezés munkájában történő feladat felosztást. Egyetértettek, a nagyperjel által javasolt 2019 nyarára tervezett „csapatépítő” rendezvényről, melynek előreláthatólag Pannonhalma, a Világörökség része, került kijelölésre. Nagyperjel és a Parancsnok is tájékoztatást nyújtott a gazdasági ügyekről. Fontos kérdésként kezelték a teljes tagság összetartását és motiválását. Összegzésül a lokális, majd a hazai és a nemzetközi kapcsolatok építésének jelentőségének hangsúlyozásával zárult a váci Kommenda által szervezett kiváló esemény.  

Dr. Pellek Sándor PhD, KLJ, Nagyperjel

 

2019. január 23-i a Nagyperjel tiszteletét tette a győri lovagrendi ülésen

A Nagyperjel a Lovagrend minden Kommendáját meglátogatja és minden Dámával és Lovaggal személyesen kíván megismerkedni. Ennek keretében 2019. 01. 23-án a győri Szent Imre Kommendánál tett látogatást. Kulcsár Béla KLJ, OMLJ, DSLJ Parancsnok Úr fogadta a Győr-Ménfőcsanak-i Udvarház lovagtermében. Meghívást kapott Németh László általános püspöki helynök úr is. A megbeszélés során Parancsnok Úr bemutatta a Nagyperjelt és a tagságot is. Beszámolót terjesztett elő a legutóbbi lovagrendi üléstől eltelt időszakról, valamint a pénzügyi helyzetükről, mely kiváló egyensúlyt mutat! Terveikről és javaslataikról is értékes információkkal szolgált. 2019.01.3-án a Gézengúz Alapítványnak 100.000 Forintot adnak át karitatív célból és a régióban művészként elismert Parancsnok Úr Gyermekműsort fog adni, kiváló harmonika művészetével. Én gyermekműsort is adok harmonikával. Jóleső érzéssel közösen nyugtáztuk, hogy együttműködéssel érhetünk el célokat, melyek az egész Lovagrendet fémjelzi.

Dr. Pellek Sándor PhD, KLJ, Nagyperjel

 

A magyar hősöknek kijár a tisztelet

2019. január 12-én, a Doni Hősök Emléknapján dr. Fekete Dávid győri alpolgármester az Esterházy-palotában, közösen és kegyelettel emlékeztek azoknak a hősökről, akik életüket adták a magyar szabadságért. A fegyveres erők, a történelmi egyházak, s a hagyományőrzők képviselői emlékeztek a doni áttörésben elesett százezernél több magyar katonára Győrött. Eljöttek a gyászünnepségre olyan családok is, akik közvetlenül érintettek a tragédiában.

Emlékbeszédet dr. Fekete Dávid alpolgármester mondott, miután gyertyát gyújtott az elesettekért. A magyar hősöknek jár a tisztelet, hangsúlyozta. A doni áttörés kapcsán sok mindent megkérdőjelezett az utókor: a hadvezetés alkalmasságát éppúgy, mint a felszerelés hiányosságait. Két dolgot azonban soha sem, állította az alpolgármester. Még pedig a magyar katonák hűségét a hazájukért, valamint itthon maradt hozzátartozóik kitartását és méltóságteljes gyászát.

A Jeruzsálemi Szent Lázár katonai és Kórházi Lovagrend, győri Kommenda Parancsnoka, Kulcsár Béla KLJ, harmonikaművész, a rendező hagyományőrző egyesület tagja a kor hangulatát, fájdalmait idézte meg a doni áttörés előtt, idején és a közvetlen utána született dalokkal. A történelmi egyházak nevében Sárai-Szabó Kelemen bencés atya, Jánosa Attila evangélikus. igazgató lelkész, vitéz Lentulai Attila református esperes mond imát az elesett hősök lelki nyugalmáért.

Dr. Pellek Sándor PhD, KLJ, Nagyperjel

 

Bemutatkozó látogatás a Dr. Veres András győri megyéspüspök Úrnál

2019. 01. 16-én, Dr. Pellek Sándor PhD, KLJ, Nagyperjel a győri püspöki Palotában, Dr. Veres András megyéspüspök Úrnál, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Elnökénél, bemutatkozó látogatáson vett részt. A látogatás előkészítését egyesítő és koordináló Kulcsár Béla győri Kommenda Parancsnok Úr kísérte a püspöki Palotába, valamint jelen volt Főtisztelendő Németh László püspöki helynök Úr is. A bemutatkozó látogatás során Püspök Úr, érdeklődéssel és örömmel hallgatta, hogy a Lovagrend Hivatali Központja Győrbe került. Nagyperjel Úr tolmácsolta köszönetét, hogy a győri Kommenda munkáját és elmúlt években a püspöki hivatal folyamatosan és feltétel nélkül támogatta. Lovagrendünk sikerének záloga az egyház vezetőinek támogatása. Tájékoztattam Dr. Veres András Püspök Urat, hogy kiváló kapcsolatokat építünk a Keresztény Üldözöttek Államtitkárságával és együttműködés körvonalazódik a közös feladatok megoldási lehetőségeiben.

Dr. Pellek Sándor PhD, KLJ, Nagyperjel

 

A győri Kommenda, a hajléktalan szálláson adott sikeres karácsonyi műsort és nyújtott át adományt

A győri Kommenda, Kulcsár Béla Parancsnok Úr vezetésével, 2018-as advent 4 vasárnapján 10 templomban adományokat gyűjtött és ennek egy részét december 24-én 13 órakor a győri Hajléktalanszállónak adta át, mint ahogyan azt tette az elmúlt 17 éven keresztül. Az átadott 400 000 HUF kiemelkedő jelentőségű! A gondozottak megható műsor keretében adták elő Jókai Mór: "Melyiket a kilenc közül?" című novelláját. Utána, Kulcsár Béla Parancsnok Úr harmonika zenéjével szórakoztatta a megjelenteket. A rendezvényen megjelent, Sütő Csaba, a szálló igazgatója is. A program végül a szokásos ecetes hallal zárult és Lovagrendünk meghívást kapott a jövő évi "Hársfavirág" ünnepükre.