Prof. Dr. Dézsi Csaba András kitüntetése

Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelségének Lovagrendi ünnepsége „Orvostudomány és Környezetvédelem”címmel a győri városházán

Prof. Dr. Dézsi Csaba András, Győr megyei jogú város polgármesterének Nagyperjeli Érdemérmet adományoz a Lovagrend Nagyperjeli Tanácsának javaslata és a Magyar Nagyperjel döntése alapján, az elmúlt évtizedekben végzett környezetvédelmi munkássága és az orvostudomány területén végzett kimagasló szervező és klinikai munkájának elismeréséért. E társadalmi elismerés fő kritériuma a győri Szívcentrum megszervezése és a megalakulásától végzett több ezer eredményes szív-katéteres beavatkozás, valamint a következő fiatal generáció szakmai elfogadása, betanítása és a szakmai folytonosság alapjainak stabil biztosítása. Emberi hozzáállása, orvosi felkészültsége sok ezer ember életét mentette meg és visszaadta munkaképességét.

Az ünnepségség a városháza dísztermében került megrendezésre. Lovagrendünk tagjai Chev. Princz Miklós KLJ Marshall vezetésével, a kardvivő Chev. Bognár László Grál KLJ és zászlóvivő Szabó Csaba CLJ után vonultak be a díszterembe és a közönséggel szemben egysoros vonalban állva foglalták el helyüket és a Marshall utasításait követték az ünnepség során. A díszvendég Prof. Dr. Dézsi Csaba András megérkezése után a Himnusz következett, majd Chev. PhD. Dr. Pellek Sándor KLJ Magyar Nagyperjel köszöntötte az egybegyűlteket, a köszöntő után Chev. Dr. Bognár László Emeritus Referendari lovagrendünk történetét és napjainkban folytatott tevékenységét ismertette. Forgács Péter a Győri Nemzeti Színház igazgatója Márai Sándor novella részletével színesítette ünnepségünket. Dr. Dézsi Csaba András életútjának ismertetése után került sor a Magyar Nagyperjel Parancsának a kihirdetésére, melynek része volt a kitüntetés átadása is. A Nagyperjeli Érdemérmet, a díszoklevelet és a dísz plakettet Chev. v. Kulcsár Béla KLJ St. Imre Kommenda ügyvivő parancsnoka, Beszeda László Kancellár és Chev. PhD. Dr. Pellek Sándor KLJ Nagyperjel adták át, méltatva a kitüntetett orvosi, környezetvédelmi, közéleti, publicisztikai és egyetemi tanári tevékenységét. Prof. Dr. Dézsi Csaba András válasz beszédében megköszönte az elismerő szavakat és a kitüntetést, válasz beszéde után a Magyar Nagyperjel zárszavával, utána a Szózattal és a Lovagrendi tagok katonás kivonulásával fejeződött be a díszünnepség.

Atavis et Armis

Győr, 2020. szeptember 17.

 

Németh László atya kitüntetése

Németh László SChLJ atya a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelség Győri Szent Imre Kommenda Emeritus római katolikus lelkipásztora.

2020. augusztus 18-án az Esterházy palotában megtartott díszközgyűlésen Németh László atya a Megye Díszpolgára Kék Szalag kitüntető címet és 2020 augusztus 20-án Csorna Város Díszpolgára kitüntető címét kapta a több évtizedes lelkipásztori munkájának elismeréseként.

Több éves lelkipásztori szolgálat után a papi szemináriumba fogalmazta meg hivatásának egyik fő mondatát: „Papnak lenni nem szerep, hanem életforma”.

Rengeteg fiatalt vont be tevékenyen a közösség életébe, akik közül többen most is aktívak a helyi közéletben. Jó kapcsolatot ápolt a városvezetéssel, valamint a Premontrei rend vezetőjével és szerzeteseivel.

László atya kispap kora óta elkötelezetten tevékenykedik az erdélyi és a határon túli magyarságért. Számos alkalommal szervezett zarándokutat, ahol a határon túl élőknek könyveket és az ottani ínséget enyhítő élelmiszercsomagokat vittek. Küldetéssé vált számára, hogy megismertesse az itthoniakkal Erdélyt, Felvidéket, majd Kárpátalját és Délvidéket.

Dr. Pápai Lajos megyéspüspök 2013-ban általános püspöki helynökké tette meg és a soproni főesperesi címet adományozta neki. A katolikus egyház pedig a papi tevékenységét pápai prelátus címmel ismerte el.

Keresztény nemzeti kultúránkból meríteni megyei példaképet rendkívül időszerű, László atya személye reprezentálja Győr-Moson-Sopron megye sokszínűségét és szellemi gazdagságát. Megyénk több területén elhivatott szolgálatáért és példás életútjáért máig nagy tisztelet övezi az egész térségben.

Németh László munkásságát végigkísérte az útmutatás, amelyet még kispapként bencés tanárától, Nádasi Alfonztól kapott: „Légy mindig elérhető és mindig megszólítható.” Kedves mosolya, figyelmes tekintete, barátságos hangja csakugyan bátorítja mindazokat, akik találkoznak vele.

A lovagrend nevében köszönjük az eddigi munkásságát, lelki útmutatását és a segítségét a rendi munkákban, melyre a továbbiakban is számítunk.

Atavis et Armis!

 

Győr Szigeti Búcsú 2020. augusztus 16.

Szent Rókus az orvosok és a pestises betegek, valamint Győr Sziget védőszentje

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelsége Győri Szent Imre Kommenda kötelékébe tartozó Prof. Dr. Schmidt Péter OLJ - korábban győri alpolgármester – és Korompáky Mária OLJ lovagtársaink a Győr-szigeti Szent Rókus és Sebestyén templom plébánosával együtt a hagyományoknak megfelelően az idén is megrendezték a szigeti búcsút, amelyre kommendánk tagjait is meghívták. Az ünnepi beszédet a Simor téren a Magyar Millenniumi Emlékkeresztnél Prof. Dr. Schmidt Péter OLJ lovagtársunk mondta, utána az emlékműnél koszorúkat helyeztek el. A koszorúzáson a szervezőkkel együtt lovagtárasink közül részt vett: chev. v. Kulcsár Béla KLJ, Kulcsárné Kovács Klára MLJ, Oross Béláné v. Kiss-Surányi Csilla MLJ, Dr. Bajtay András OLJ Emeritus, Csörgits Ferenc MLJ is. A koszorúk elhelyezése után a Szent Rókus templomban Dr. Lukácsi Zoltán protektor, székesegyházi kanonok szent misét celebrált és szentbeszédet mondott.

Atavis et Armis!

 

COVID 19

Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Nagyperjele, Dr. Pellek Sándor PhD orvos ezredes, a Magyar Honvédség Főszakorvosa, a budapesti Honvédkórház (Hungarian Defense Forces Military Hospital Budapest), mellkassebészetének a vezetője. 30 éves szakmai tapasztalatára nagy szükség volt a COVID 19 pandémia diagnosztikájában, lokalizálásában és a betegek kezelésében. Az általa vezetett munkacsoport, Budapest akut mellkassebészeti ellátását végezte és végzi jelenleg is. Az elmúlt 3 hónapban jelentős segítség volt az országnak az általa használt Telemedicina rendszer, mely a nagy kórházak napi működését támogatta. Mellkassebészeti munkacsoportja az elmúlt hónapokban beteget nem veszített el, minden betegük meggyógyult. A szakmai munkát jelentősen befolyásolta a katonai szervezettség, fegyelem és felkészültség.

2020. 07. 17.

Atavis et Armis

 

Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Korházi Lovagrend Magyar Nagyperjelség zarándokútja a bakonybéli Szent Mauricius Monostorhoz, 2020. október 2-3.

Tisztelt Dámák és Lovagok!

Ebben az évben október 2-án és 3-án bakonybéli Szent Mauricius Monostorhoz szervezünk zarándok utat, ahol Dr. Baán Izsák OSB perjel úr fogadja a zarándoklaton résztvevő közösségünket. A bakonybéli monostor a Magyar Bencés Kongregáció része, - Ordinátus: Hortobágyi T. Cirill OSB pannonhalmi főapát a Magyar Bencés Kongregáció prézes-apátja,- a Pannonhalmi Főapátság függő perjelsége. A közösséget jelenleg 5 örök fogadalmas és 3 növendék alkotja.

Október 2-án (pénteken) 16 órára érkeznénk és október 3-án a délutáni órákban fejeznénk be a zarándok utunkat, a részletes program a jelentkezések beérkezése után lesz közzétéve. A program előzetesben egy pár információ: ismerkedés a monostor történetével a bencés szerzetesek vezetésével, részvétel az imádságon, a stációk (keresztút) bejárása, lelkinap, napközi imaóra, csendes imádság.

ATAVIS ET ARMIS

Chevalier Dr. Pellek Sándor PhD KLJ
Nagyperjel

apatsag

 

Csaba atya új szolgálati helyre került

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Korházi Lovagrend Váci Szent Miklós Kommenda Lovagjai részt vettek Gödön, a Szent István Egyházközség gödi templomában EZÜSTMISÉS ÁLDÁSSAL elköszönő Mészáros Csaba plébános által celebrált misén.

Csaba atya 2015-től teljesített plébánosi szolgálatot Gödön. Marton Zsolt, váci megyéspüspök 2020. augusztus elsejével Pásztó plébánosává nevezte ki.

A szentmisét követően a hívek képviselőjének, a caritas szervezet helyi vezetőjének búcsú beszéde után a váci kommenda tagjai is elköszöntek az új szolgálati helyére kerülő atyától. Tisztelettel megköszöntük Plébános Atya segítségét, hogy kommendánknak helyiséget és helyet biztosított a rendi üléseinkhez. Köszönetet mondtunk az évenként megtartott lelkigyakorlataink vezetéséért és lovagtársainknak tett lelki életviteli tanácsaiért. A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Korházi Lovagrend Magyar Nagyperjelének kitüntető oklevelét és nagyperjeli érmét adtuk át hálánk és köszönetünk elismeréseként.

Kívánjuk, hogy új feladatkörében Isten segítségével tovább folytathassa lelkipásztori tevékenységét.

Lovagrendünket Chev. Bea István KLJ; Chev. Bognár László Grál KLJ Sword holder; Chev. Kárpáti Zoltán KLJ Hospitaller és Chev. Princz Miklós KLJ Marshall képviselték.

2020. július 26.

Atavis et Armis!

 

Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia Templom tornyaiban kialakított kilátópontok ünnepélyes megnyitója. 2020. június 27

Pest és Buda egész történelmének tanúja. A romantika, a gótika, a reneszánsz, a török hódoltság, a barokk, az eklektika, és immár a XXI. század építészeti-művészeti lenyomatát is hordozza az ókori római alapokon nyugvó, Nagyboldogasszony tiszteletére emelt épület. A belvárosi főplébánia-templom 2014. óta tartó megújulása feltárással és a minden részletre kiterjedő kutatással indult, majd több szinten zajló renoválással és turisztikai funkcióbővüléssel folytatódott, s végül a toronykilátók megnyitásával zárult és vált teljessé. A nagyszabású projektet gondozó és összefogó plébános, Osztie Zoltán által vezetett sajtóbejárás keretében bemutatták a templom eddig elzárt, ám most már mindenki számára látogathatóvá vált részeit: a déli toronyderékból lifttel is elérhető kilátópontokat, valamint a két tornyot összekötő, fedett sétányt, ahonnan jól rálátni a templom fagerendás tetőszerkezetére, a míves fedélszékre.

Vantal István, a kivitelező cég, a Bau-VIP Generál Kft. ügyvezetője, aki nem mellékesen a belvárosi főplébánia-templom közösségének tagja, a projekt építész tervezője Tóth Péterhez hasonlóan szakmai megtiszteltetésnek tartja, hogy részt vehetett a feltárás és a felújítási munkákban.

Az ünnepi megnyitás rangos eseményére a templomban került sor, melyen a projekt szakmai építészeti, történelmi és egyháztörténeti ismertetését lovagtársunk Vantal István OLJ a Budapesti Szent Gellért Kommenda tagja, a kivitelező cég ügyvezetője tárta a jelenlévők elé, színesítve a kivitelezés alatt készült videó felvételekkel. Az ünnepi megnyitón a lovagtársunk meghívásának eleget téve részt vett Kancellárunk, Beszeda László CLJ és Marshallunk Chev. Princz Miklós KLJ is.

Atavis et Armis

 

Szent László nap ünnepi rendezvénye Győrött 2020. július 27-én

Győr Megyei Jogú Város polgármestere Dr. Dézsi Csaba András a városházán megtartott Díszközgyűlésen emlékezett meg beszédében Szent László királyunkról. Az ünnepi megemlékezést követően koszorúzásra került sor a Káptalandombon lévő Szent László szobornál. A püspöki szentmisén, melynek főcelebránsa Marton Zsolt váci megyéspüspök volt, koncelebráltak Dr. Veres András győri megyéspüspök az Magyar Püspöki Kar elnöke, Dr. Pápai Lajos emeritus püspök, valamint az egyházmegye papjai, köztük lovagtársunk, Németh László kanonok is segédkezett. A szent misét követő Fogadalmi körmeneten Veres András püspök úr vezetésével Győr belvárosi utcáin vitték körbe a Szent László Hermát.

Az ünnepi szentmisén és az azt megelőző koszorúzáson, a város és a megye elöljárói, valamint a körzet országgyűlési képviselője is részt vettek. A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrendet a Győri Szent Imre Kommenda tagjai képviselték a rendezvénysorozaton. Rendünk részéről Chev. v. Kulcsár Béla KLJ. Kulcsárné Kovács Klára MLJ, v. Kiss-Surányi Csilla MLJ és Korompáky Mária OLJ koszorút helyeztek el Szent László király szobránál.

Atavis et Armis