Szent Gellért Budapesti Kommenda adománya 2020. december 21-én

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Szent Gellért Budapesti Kommenda Dámája dr. Mészáros Erika OLJ, Kosd Község Önkormányzatának adományozott két szekrénysort. Az adományokat Kosd község Polgármestere Kurdi Ferenc Úr vette át. Az adományokat szociálisan rászoruló házaspárok családjának adományozta a Polgármesteri Hivatal, ezzel is segítve a családok helyzetén és áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepet kívántak a családoknak.

Használják egészséggel, minden jót kívánunk Isten áldásával!

Atavis et Armis!

 

Szent János Miskolci Kommenda adománya, 2020. december 14.

Ózonos fertőtlenítő készüléket adományozott a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai-és Kórházi Lovagrend adománya a Bársony János Úti Óvoda alapítványának.

Hollósy András OLJ (Miskolci Szent János Kommenda Parancsnoka) szerint a járványhelyzetben így több, mint 200 gyermek egészségét védhetik meg közvetlenül a városrészben. A készülék az ózongáz segítségével 50X hatékonyabban pusztítja el a kórokozókat, mint a klór. A készülékkel egy 200 négyzetméteres helyiség alig 1 óra alatt teljesen fertőtleníthető.

Figyeljünk a legkisebbekre is!
Vigyázzunk Egymásra!
Atavis et Armis.

 

Adventi üdvözlet 2020.

cimer-02

Tisztelt Dámák és Lovagok!

Ma, advent első vasárnapján köszöntöm minden rendtársunkat a hit reményében. Az advent jeles ünnepe mind a római katolikus, mid a görögkatolikus egyháznak és híveinek is és a karácsonyhoz kapcsolódik.

A karácsony előtti adventi időszakot áthatja a hit, a remény, az öröm (ami egyben Szűz Mária ünnepe is, aki megszülte a fiút, Jézust), a szeretet (Keresztelő Szent János: aki hirdette Jézus eljövetelét és készítette az utat az emberek szívéhez) ünnepe, ezekre emlékezünk a gyertyagyújtások alkalmával az adventi vasárnapokon. A hit, remény és szeretet lovagrendünk hitvallásához tartozik, melyet évszázadokon át ápolt a rend minden tagja, ezek ma is lovagrendünk értékei és küldetésünk része.

Lovagkeresztünk nem csak egyszerűen jelvény, négy szára a keresztény erényeket szimbolizálja: a tisztaságot, a mértékletességet, az igazságot és a bátorságot, nyolc hegye pedig a rend alapjait képező lelki tulajdonságokat, mint a lelki béke, a harag és a rosszakarat nélküli élet, a béketűrés csapások és szerencsétlenségek idején, az igazság szeretete, az irgalmasság, az őszinteség, a tisztaszívűség, az állhatatosság és a kitartás. Ezekre az erényekre ma is ebben a vírus által veszélyeztetett univerzumunkban igen nagy szükség van. A Bakonybéli Szent Mauricius Monostor Perjelét, Izsák atyát idézve „a mai időket nem kibírni kell, hanem megélni”mondotta a járványhelyzetről, a várakozásról, a túlélési stratégiákról és az adventről.

Ma ebben a nehéz helyzetben, amikor embertársaink százával betegszenek meg és távoznak el a földi létből, összefogásra és békére van szükségünk, a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelsége ebben a szellemben kíván minden Dámájának és Lovagjának áldott adventi ünnepet, meghitt készülődést, kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és jó egészségben, sikerekben, eredményekben gazdag Boldog Új Évet.

Atavis et Armis!

Győr 2020. 11. 29.

Chev. Phd. Dr. Pellek Sándor KLJ
Nagyperjel

advent-02

 

Győr 2020 október 23.

A Jeruzsálemi Szent Lázár Lovagrend Magyar Nagyperjelségének Győri Szent Imre Kommenda tagjai 2020. október 23-án Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a meghívására részt vettek az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire és hőseire emlékező ünnepségen.

gyor-01

A koszorúzással egybekötött ünnepség a Bisinger sétány – Golgota emlékműnél volt. Az ünnepi köszöntőt Prof. Dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere mondta. „Örökkön háborog” címmel ünnepi műsorban közreműködtek a Győri Nemzeti Színház művészei.  Lovagrendünk Győri Szent Imre kommendájából az ünnepségen részt vettek és az emlékműnél koszorút helyeztek el: Chev. v. Kulcsár Béla KLJ Parancsnok, Kulcsár Béláné Kovács Klára MLJ, Korompáki Mária Valéria MLJ, Orossné v. Kiss Surányi Csilla MLJ és leendő posztulánsunk Víg Attila.

Atavis et Armis!

 

Hálaadó Gyászmise

 

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelségének Dámája Kunsági Júlia CLJ és görögkatolikus áldozópapja Mosolygó Béla SChLJ, földi életük beteljesült és szentségekkel megerősítve visszaadták lelküket a Teremtőjüknek.

Hálaadó gyászmisén vettünk búcsút tőlük, emlékük szívünkben örökké él!

Atavis et Armis!

2020.október 10.

 

Győr, október 6. megemlékezés

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata meghívásának eleget téve a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelségének Győri Szent Imre Kommenda tagjai Chev. v. Kulcsár Béla KLJ Kommenda Parancsnok vezetésével részt vettek 2020. október 6-án, a Batthyány téren felállított Batthyány-emlékoszlopnál az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc vértanúira emlékező ünnepségen.

Megemlékezést tart Dr. Pergel Elza Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere.

Az ünnepi műsor után a jelenlévők a Batthyány-oszlopnál koszorúkat helyeztek el.

oktober-6-meghivo

Győr. 2020. október 6.

Atavis et Armis

 

Kunsági Júlia rendtársunk gyászjelentése

trauer-ungarn final

 

Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Korházi Lovagrend Magyar Nagyperjelség Rendtagjai a Bakonybéli Bencés Szent Mauricius Monostorban tartották az ez évi lelkigyakorlatukat

Eddig minden évben a lelki gyakorlatok megrendezésre kerültek, folytatva a hagyományt a 2019. évben a Pannonhalmi Bencés Főapátság után idén Bakonybél adott helyet a lelkigyakorlatnak. A bakonybéli monostor a Magyar Bencés Kongregáció része, a Pannonhalmi Főapátság függő perjelsége.

1018-ban Szent István király, első királyunk alapított szerzetesi közösséget, monostort Szent Günther szerzetes javaslatára a Bakony kies völgyében, a mai Bakonybél környékén, a szerzetesek mindennapjait az imádság és a munka alakította. E területen remetéskedett Szent Gellért is. Az alapítók Szent Mauríciuszt választották védőszentül, aki egy római katona volt és több ezer társával együtt a III. század végén szenvedett vértanúhalált, mert nem volt hajlandó ártatlan keresztényeket üldözni.

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend lovagjai 1162-ben jelentek meg a Bakonyban, méghozzá a Bakonybéli Apátság erdejében. Erről a pannonhalmi apátságban őrzött irat számol be, melyet 1381-ben az országbíró adott ki.

A ma is álló templom alapkövét 1750-ben tették le, felszentelésére 1754-ben került sor, melyet Sajghó Benedek pannonhalmi főapát végzett nagyobb papi segédlettel. A templomot többször újáépítették, felújították, a jelenlegi formáját és belsejének felújítását 2018-ban fejezték be. Alapítóink lelkületéről és a hely szelleméről egyaránt sokat mond el a legenda részlet, mely szerint a Szentkútnál imádkozó, olvasó Gellért kunyhójába előbb egy szarvasborjú, utóbb pedig egy farkas költözött, s a szent közelében az állatok békességben éltek együtt: Bakonybél kezdettől fogva a békesség, a kiengesztelődés helye, a csendes belső úton megtalált harmónia, lelki integritás közvetítője.

A mai bencés közösséget 5 örök fogadalmas és 3 növendék alkotja, vezetőjük dr. Baán Zsolt Izsák OSB Perjel, akit Hortobágyi Cirill OSB Főapát nevezett ki.

Megérkezésünkkor Bán Izsák perjel fogadta rendünk tagjait, ismertette a monostor történetét, végig kalauzolt a monostor, valamint a templom felújított épületein és bemutatatta az új kiállítótermüket is. A nap során négy közös imádság van, rendünk tagjai a délutáni vesperason, vett részt először. A szerzetesek gregorián énekét hallgatva kicsit olyan, mintha visszautaznánk a középkorba. Ahogy Izsák atya is mondja, itt ezer éve kisebb megszakításokkal zajlik az imádság, és ezt érezni is. Az esti fél kilences imádságon kompletorium egy régi, leginkább a citerára hasonlító hangszerrel, a pszaltérionnal kísért imádságba kapcsolódtunk be, ezzel zárva a lelkigyakorlatunkat. A lelkigyakorlaton részt vettek a Győri Szent Imre Kommenda tagjai: Chev. v. Kulcsár Béla KLJ, Kulcsár Béláné Márta MLJ, Em. Dr. Bajtay András OLJ, Orossné Kiss-Surányi Csilla MLJ, Tömböly Ildikó posztuláns; a Váci Szent Miklós Kommendából: Szabó Csaba CLJ, Chev. Princz Miklós KLJ Marshall, a Budapesti Szent Gellért Kommendából: dr. Mészáros Erika OLJ, és Dr. Turcsányi Gábor CLJ; Szamosszegről dr. Lajos Gergely OLJ és Nagyperjelünk PhD. Dr. Pellek Sándor KLJ.

Bakonybél, 2020. október 2.

Atavis et Armis