Búcsúzunk dr. Szabó János CLJ rendtársunktól

Búcsúzunk dr. Szabó János CLJ rendtársunktól a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelségének, a Győri Szent Imre Kommenda alapítójától és egyben első parancsnokától. Földi élete beteljesült és szentségekkel megerősítve visszaadta lelkét a Teremtőnek.

szabo-janos

Hálaadó gyászmisén a Győri Szent Imre Kommenda jelenlegi parancsnoka Chevalier v. Kulcsár Béla KLJ és felesége vettek búcsút tőle a rendünk képviselőjeként 2021. március 12-én a győri Szent Imre templomban.

Emléke szívünkben örökké élni fog!

ATAVIS et ARMIS!

emlekezes-st-imre

 

2021-es Húsvéti Üzenet

2021-husvet

Tisztelt Szent Lázár lovagrendi Tagok, kedves Lovagtársak, Dámák!

A húsvét örömteli üzenete, amelyet az Egyház már két évezred óta közöl a világgal a következő: "Jézus feltámadt; Jézus él; Jézus velünk van." Ez egy ősi, mégis mindig újnak számító bejelentés, mert idén - hasonlóan a tavalyi évhez - a világ drámai pillanatokat él át a koronavírus-járvány okozta halálozások, és a beteg vagy rettegő emberek miatt, akikért könnyeket hullatunk, és akik biztos gazdasági háttér nélkül kénytelenek a jövőbe tekinteni.

A régi szentbeszéd úgy definiálja a húsvétot, mint az emberiség közös ünnepe, amelynek üzenete az Atya akarata, Krisztus isteni hajnala a földön, az angyalok és arkangyalok örök ünnepe, az egész világ halhatatlan élete, az emberek tiszta tápláléka, és a mennyei lelkek sokasága.

Krisztus feltámadása által akarunk üzenni mindenkinek, hogy az életünket, még ha nehéz időket is élünk, nem uralhatja a reménytelenség. Keresztényekként tudatában vagyunk annak, hogy Isten jelen van a történelmünkben, mindenkor áthatja és felülmúlja világunkat.

Krisztus feltámadása az Isteni valóság egy új dimenziójának kezdete, amely felfedi az igaz új életet, új fényt áraszt felénk, ami hatással van életünkre, jelenünkre és jövőnkre is. Krisztus feltámadása és megváltása kiteljesedik, amikor mindannyian osztozunk vele az Atya dicsőségében.

Az angyalok különleges küldetése, hogy Jézus feltámadását hirdessék. Ők hirdették a nők egy csoportjának, majd a nőkön keresztül eljutott a hír az apostolokhoz, majd a hiteles tanúk folyamatos láncolatán keresztül hozzánk. A Szent Lázár lovagrend minden tagja szintén megkapta az "angyali" küldetését, Krisztus feltámadásának hírnökei, a gonosz és halál felett aratott győzelmének tanúi, isteni szeretetének hordozói vagyunk. A krisztusi feltámadásból származó keresztény reményt az öröm, a szeretet, az alázat, a szelídség, valamint a megbocsátás és az irgalom gyakorlásával kell tanúsítanunk a mindennapi életben.

Az örömhír, hogy Krisztus feltámadt, az Egyház szívdobbanása, amely garantálja, hogy bűneink megbocsáttatnak, könnyeink felszáradnak, és halhatatlan szabadságot nyerünk. Az egyéni és a társadalmi problémák sem csökkenthetik remény erejét. Ha Jézus Krisztus nem támadt volna fel, az emberi hitünk mit sem érne és az igazságtalanság, az erőszak, a törvénytelenség, a korrupció és a halál továbbra is menthetetlenül uralkodnának felettünk. Hitünk és reményünk alapja nem utópia, hanem maga az élet, az Úr Jézus, aki bennünk él és velünk van, az egyházban és a világban mindenütt.

Húsvétkor Krisztus kibékít minket isteni Atyánkkal, akinek irgalmassága mérhetetlen. Krisztus feltámadásának ténye távlatokat nyit meg életünkkel és a világegyetem sorsával kapcsolatban. Le kell vetnünk magunkról a szomorúságot és a beletörődést, bátran nyitnunk kell a remény felé, és harmóniában kell tennünk a közös jóért.
Keresztényekként arra vagyunk hivatottak, hogy szembenézzünk és elfogadjuk élet eseményeit, bár hordozzuk a szenvedés és a halál nehéz terheit. Krisztus halálának és örömteli feltámadásának fényében hozzuk meg az egyéni és közösségi áldozatokat. Húsvét hetében újuljunk meg Isten irgalma által, legyünk ezen irgalmasság hírnökei, elkötelezettei az igazságosságnak és a szeretetnek, üdvözöljünk mindenkit a béke ölelésével.

Hiszem és bízom abban, hogy Jézus Krisztus feltámadásának fénye megvilágítja Rendünk minden tagjának életét, amikor hozzájárulásunkat kérik mindazok gyógyulásához, akik a leprától vagy egyéb betegségektől szenvednek, hogy elhozzuk a szabad jövő, az igazságosság és a béke reményét az egész világ számára.
Eredeti angol szövegből fordította Dr. Lengyel Tünde Communications Officer a kiadvány lektorálását Mák Ferenc Káplán végezte.

Michele Pennisi Monreale érseke és egyházi nagyperjel szavaival és ezekkel a gondolatokkal kívánok mindnyájunk számára áldott és örömteli húsvéti ünnepeket!

Atavis et Armis!

Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjele.
Chevalier PhD. Dr. Pellek Sándor KLJ orvos ezredes

 

Éretesítés Szent Lázár miséről

saint-lazarus-03

Tisztelt Dámák, Lovagok és kedves Családtagjaik!

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyperjelsége hagyományaihoz hűen
2021. március 27-én, szombaton ünnepeli
Szent Lázár
feltámasztásának napját.

A felajánlott szentmisét, melyen eddig a Szent Flórián Görög-katolikus templomban közösen részt vettünk, sajnos az életben lévő járványhelyzeti korlátozások miatt nem tudjuk megtartani.

Kérek mindenkit, hogy 11 órakor imádkozzunk megbetegedett honfitársaink gyógyulásáért és kérjük Isten áldását az egészségügyben dolgozókra, hogy gyógyító munkájukat végezni tudják!

Atavis et Armis!

Győr 2021. 03. 19.

Chevalier PhD. Dr. Pellek Sándor KLJ
Nagyperjel

 

Gratuláció Berta Tibor ezredes Tábori Püspök Úrnak

Magyar Honvédség Katonai Ordinátus
Berta Tibor ezredes Tábori Püspök

Tisztelt Püspök Úr, ezredes Úr! Kedves Tibor

Nagy örömmel értesültem és fogadtam a hírt, hogy Ferenc pápa a Magyar Honvédség tábori püspökévé nevezett ki. Megnyugvás számomra, hogy e nemes és felelősségteljes feladat tovább viszi lelki értékeinket és megőrzi a hagyományokat. Bíró László Emeritus Püspök Úr személye is rendkívül kedves volt számomra, hiszen egy tanárán keresztül ismerhettem meg. Tanára a betegem volt és több mint két évtizedig és én így szolgálhattam pannonhalma bencés közösségét (dr. Horváth Ferenc Ciprián OSB).

Személyes életvonalam gazdagságát táplálja e kapcsolatrendszer, melynek hiteles és számomra megnyugtató személyisége vagy. Örülök, hogy katonaként, barátként üdvözöltél Lourdesban, sokat jelentett számomra.

Közös Nemzetközi Katonai Zarándoklataink spiritualitását próbáltam minden alkalommal a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Nagyperjeleként, Dámáinknak és Lovagjainknak tolmácsolni.

Gratulálok! Isten áldását kérem szolgálatod beteljesítésére!

Atavis et Armis!

Budapest 2021-02-21

Tisztelettel: dr. Pellek Sándor PhD orvos ezredes, KLJ, Nagyperjel

 

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Miskolci Szent János Kommendája tartós élelmiszerekkel segítette a helyi Vöröskereszt szervezetét

2021. február 16.

Idén a miskolci kommenda a pandémia miatt nem tartotta meg a „Szegények farsangját, helyette tartós élelmiszerrel segítette a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hajléktalan Központjának a konyháját.

2021-ben már hetedik alkalommal szerveztek volna kulturális programot a Borsodban élő rászorultak számára. A húshagyó kedd hagyományos ünnepségére idén nem került sor a COVID-19 járvány miatt. A Szent János Kommenda parancsnoka Hollósy András OLJ a jótékonysági események szervezője elmondta, hogy idén elmarad a szokásos rendezvényük, ezért közel 100 kilogramm tartós élelmiszert adományoznak a Vöröskereszt helyi szervezetének, ezzel biztosítva a segélyszervezet konyhájának egy heti működtetését. Az elmúlt években 1200 adag meleg ételt osztottak ki a rendezvényen. Most tésztát, rizst, étolajat, cukrot és más tartós élelmiszereket vittek a népkonyhát üzemeltető intézménynek.

Duberné Dunaveczki Éva a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet Hajléktalanokat Gondozó Központjának intézményvezetője ismertette, hogy naponta háromszázan veszik igénybe az élelmezési szolgáltatásukat. Népkonyhájuk normál esetben, csak hétköznapokon üzemel, most a pandémia és a rendkívüli hideg miatt hétvégén és ünnepnapokon is több száz adag meleg étellel várják a rászorulókat.

Adományunk idén is jó időben, jó helyre került, így segítséget tudtunk nyújtani a Vöröskereszt helyi szervezetén keresztül a rászorulóknak.

Atavis et Armis!

 

Betegek Világnapja győri rendezvény

2021. február 11. Győr, Szent Rókus rk. Plébánia-templom.

Az „Egészséges Nemzedékért” Alapítvány már 28. alkalommal rendezi meg Győrben a Betegek Világnapja ünnepi eseményt, melynek egyik helyszíne a Szent Rókus rk. Plébánia-templomban volt. A rendezvényt megnyitotta és köszöntő beszédet mondott Prof. Dr. habil Schmidt Péter CSc, lovagtársunk az „Egészséges Nemzedékért” Alapítvány elnöke, egyetemi magántanár, az orvostudományok kandidátusa. Az ünnepi szent misét bemutatta és szentbeszédet mondott Dr. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.

II. János Pál pápa kezdeményezésére 1993. február 11-től a „Betegek Világnapja” egyházi és egyben világi ünnepként rendezik meg minden évben a katolikus hívők. 1858-ban ezen a napon jelent meg a Szűzanya Soubirous Bernadett 14 éves francia lánynak Lourdesban, majd február 15-én a sziklabarlangban csodatevő forrás fakadt. A világnap célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértést és a betegek ápolását, gyógyítását az egészséges emberek részéről.”

A rendezvényt a meghívott vendégek között megtisztelték Győr Megyejogú Városának alpolgármesterei és Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő, valamint Széles Sándor a Megyei Kormányhivatal elnöke is.

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Győri Szent Imre Kommenda Parancsnoka Chev.v. Kulcsár Béla KLJ vezetésével a rendezvény szervezői Prof. Dr. habil Schmidt Péter OLJ és Korompáki Mária Valéria OLJ, valamint Kulcsárné Kovács Klára MLJ, Csörgits Ferenc OLJ és v. Kiss-Surányi Csilla rendtársaink vettek részt a rendezvényen.

Mindenkinek jó egészséget kívánunk Isten áldásával.

Atavis et Armis!

 

Interjú a Magyar Nagyperjellel, 2021 február. 9. Kisalföld újság

A Kisalföld újságban megjelent cikk INNEN letöltve olvasható.

dr-pellek-sandor-kisalfold-03