Közgyűlés Meghívója

 

 

M E G H Í V Ó

 

   a Szent Lázár Lovagjainak Magyar Szövetsége

 Egyesület Közgyűlésére

 

Helyszín: Görög Gödör,

Bp. II. kerület Pengő köz és Káplár utca sarkán

található szuterén helyiség.

 

Időpont: 2015. október 21. szerda 17.00 óra

 

 

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt

Közgyűlést ugyanezen a helyen 2015. október 21. 17.30 órakor

tartjuk meg változatlan napirenddel.

A megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül

határozatképes.

 

           Napirend:

1.     Alapszabály kiegészítése - Ptk.rendelkezései alapján

2.     Elnökség újraválasztása

3.     Új tisztségviselők megválasztása – főtitkár, főtanácsadó

 

 

 

Budapest, 2015. október 14.

 

                          

                     Nyáry Éva

 

                                egyesület elnöke

 

Meghívó közgyűlésre

  

MEGHÍVÓ a Szent Lázár Lovagjainak Magyar Szövetsége Közhasznú Egyesület Közgyűlésére

Helyszín: Görög Gödör, Bp. II. kerület Pengő köz és Káplár utca sarkán található szuterén helyiség.

Időpont: 2015. május 28. csütörtök, 17.00 óra

Napirendi pontok:

- Elnöki beszámoló
- Pénzügyi jelentés
- Felügyelő Bizottsági jelentés
- Közhasznúsági jelentés – elfogadása
- Mérleg elfogadása
- Egyebek