Meghívó Szent Lázár Lovagjainak Magyar Szövetsége Egyesület Közgyűlésére

cimer-02 

M E G H Í V Ó

Szent Lázár Lovagjainak Magyar Szövetsége Egyesület Közgyűlésére.

Helye: Győr-Ménfőcsanak, Győri út 7. sz. Udvarház Lovagterem

Időpontja: 2021. május 7. péntek 10.00 óra.

Amennyiben a közgyűlés meghirdetett időpontjában a résztvevők száma nem éri el az 50% + 1főt, akkor a közgyűlést ugyanezen a helyen 2021. május 7-én 10.30 órakor tartjuk meg változatlan napirenddel. A 10.30 órakor kezdődő Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.

Napirend:

  1. Az egyesület képviselőjének egyben a képviseleti jog gyakorlására hivatott személy és megbízatásának, időtartamának határozathozatala.
  2. Ellenőrző és az Etikai Bizottság tisztségviselőinek a jóváhagyása
  3. Posztulánsok bemutatkozása.
  4. Gazdasági vezetői feladatok átadása.
  5. Egyebek

Győr, 2021. 04. 30.

                                    Chevalier PhD. Dr. Pellek Sándor orvos ezredes KLJ                                                                             Magyar Nagyperjel

 

Jeruzsálemi Szent Lázár katonai és Kórházi Lovagrend, rendi ülés

nagyperjeli-meghivo

 

Göd Szent István Király templom, plébánia közösségi termében került sor a Jeruzsálemi Szent Lázár katonai és Kórházi Lovagrend, rendi ülésére. 2019. augusztus 30 (péntek)

Chev. PhD Dr. Pellek Sándor KLJ Magyar Nagyperjel, köszöntése után rá tért a nagyperjeli feladat átvétele óta eltelt időszak (2018. május 1-től) értékelésére, az elért eredményeinkre és a 2019. év gazdasági eredményeire, terveinkre.

Elemezte az eltelt időszak alatt végzett munkát, mind a belföldi, mind a külföldi lovagrendi, egyházi és társadalmi rendezvényeken való részvételeink jelentőségét és a rendünk tevékenységének a megitélését. Ismertette a 2019 évben még hátralevő feladatainkat, kiemelve az Investituránk megrendezésével kapcsolatos feladatainkat. Bemutatta az investiturán avatandó posztulánsainkat. Beszámolt aktív rendi tagságunk személyi összetételéről és a Magyar Nagyperjelséghez tartozó kommendák 2019 évben végzett feladatairól, személyi összetételéről. Ismertette a Nagyperjeli Tanács összetételét és bejelentette, hogy a budapesti Szent Gellért Kommenda Parancsnoki tisztséget Chev. Dr. Király Kornél KLJ lovagtársunk vállalta el.

Újjá alakult a Szent Lázár Lovagjainak a Magyar Szövetsége is, a tisztségviselőinek a megválasztása is a rendi ülés része volt, melyet Chev. Princz Miklós KLJ Marshall levezető elnökletével, minden egyes tisztséget betöltő személynél törvényesen szavazott meg a lovagrendünk jelenlévő tagsága.

princz ur

A lovagrendi ülés után a templom mögötti urna sírkertben egyházi és Lovagrendi szertartás keretében emlékeztünk meg LENGYEL GYÖRGY itt eltemetett lovagtársunkról, az Özvegyének és a gyermekeinek jelenlétében, tisztelegtünk emléke előtt.

A lovagtársunk emléke előtti tisztelgés után a Szent István Király templomban szentmisét celebrálta Futó Béla atya, koncelebrálta Chev. Mosolygó Béla SChLJ és Chev. Pásztor Bazil ScHLJ rendi káplán a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend elhunyt és élő tagjaiért. A szentmise után a közösségi terembe a váci Szent Miklós Kommenda tagjai agapéra hívták meg a jelenlévőket, ahol Chev. PhD. Dr. Pellek Sándor KLJ Magyar Nagyperjel Lengyel György Özvegyének átadta férjének a posztumusz kinevezési oklevelét

Atavis et Armis!.