Jeruzsálemi Szent Lázár katonai és Kórházi Lovagrend, rendi ülés

nagyperjeli-meghivo

 

Göd Szent István Király templom, plébánia közösségi termében került sor a Jeruzsálemi Szent Lázár katonai és Kórházi Lovagrend, rendi ülésére. 2019. augusztus 30 (péntek)

Chev. PhD Dr. Pellek Sándor KLJ Magyar Nagyperjel, köszöntése után rá tért a nagyperjeli feladat átvétele óta eltelt időszak (2018. május 1-től) értékelésére, az elért eredményeinkre és a 2019. év gazdasági eredményeire, terveinkre.

Elemezte az eltelt időszak alatt végzett munkát, mind a belföldi, mind a külföldi lovagrendi, egyházi és társadalmi rendezvényeken való részvételeink jelentőségét és a rendünk tevékenységének a megitélését. Ismertette a 2019 évben még hátralevő feladatainkat, kiemelve az Investituránk megrendezésével kapcsolatos feladatainkat. Bemutatta az investiturán avatandó posztulánsainkat. Beszámolt aktív rendi tagságunk személyi összetételéről és a Magyar Nagyperjelséghez tartozó kommendák 2019 évben végzett feladatairól, személyi összetételéről. Ismertette a Nagyperjeli Tanács összetételét és bejelentette, hogy a budapesti Szent Gellért Kommenda Parancsnoki tisztséget Chev. Dr. Király Kornél KLJ lovagtársunk vállalta el.

Újjá alakult a Szent Lázár Lovagjainak a Magyar Szövetsége is, a tisztségviselőinek a megválasztása is a rendi ülés része volt, melyet Chev. Princz Miklós KLJ Marshall levezető elnökletével, minden egyes tisztséget betöltő személynél törvényesen szavazott meg a lovagrendünk jelenlévő tagsága.

princz ur

A lovagrendi ülés után a templom mögötti urna sírkertben egyházi és Lovagrendi szertartás keretében emlékeztünk meg LENGYEL GYÖRGY itt eltemetett lovagtársunkról, az Özvegyének és a gyermekeinek jelenlétében, tisztelegtünk emléke előtt.

A lovagtársunk emléke előtti tisztelgés után a Szent István Király templomban szentmisét celebrálta Futó Béla atya, koncelebrálta Chev. Mosolygó Béla SChLJ és Chev. Pásztor Bazil ScHLJ rendi káplán a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend elhunyt és élő tagjaiért. A szentmise után a közösségi terembe a váci Szent Miklós Kommenda tagjai agapéra hívták meg a jelenlévőket, ahol Chev. PhD. Dr. Pellek Sándor KLJ Magyar Nagyperjel Lengyel György Özvegyének átadta férjének a posztumusz kinevezési oklevelét

Atavis et Armis!.